צר ומיושן. כביש אליעזר בן יהודה. צילום: אלירם משה

כביש אגרה: עיריית אשקלון דורשת 290 מיליון שקל מקצא"א

הסכום האסטרונומי הוא עבור סלילת רחוב ושדרוג כביש שגובל עם המתחם של החברה. “ניסיון נלוז להוציא כספים מהחברה”, הגיבו בקצא”א, ואילו בעירייה אמרו: “העירייה תעמוד על זכותה לקבל את הכספים המגיעים לה”

פורסם בתאריך: 6.7.18 11:16

     

בחודש מרץ האחרון קיבלה חברת קצא”א מעיריית אשקלון דרישה מפתיעה, ולפיה על החברה לשלם לעירייה סכום עצום העומד על כ-290 מיליון שקלים. בעירייה הסבירו כי מדובר בהיטלים שעל החברה לשלם, עבור סלילת רחוב הגובל עם מתחם קצא”א שנמצא בשטח השיפוט של העיר אשקלון.

במכתב שנשלח לחברה הוסבר כי מועצת העיר החליטה על ביצוע עבודות ברחוב אליעזר בן יהודה, בקטע שקצהו הצפוני גובל בחישתיל, וקצהו הדרומי מסתיים ברחוב שדרות בר לב. סלילת הרחוב תכלול עבודות שדרוג והרחבות כבישים, סלילת מדרכות וכן עבודות תיעול. בנוסף הכריזה מועצת העיר על רחוב בן יהודה כרחוב ציבורי בהתאם לחוק. “התכניות לביצוע עבודות הסלילה והתיעול מצויות בשלבי גמר”, כך נכתב. “ובכוונת העירייה לצאת למכרז תוך 12 חודשים ממועד אישור מועצת העיר”. משום שהרחוב המדובר גובל בקצא”א וחלק מהעבודות המתוכננות ברחוב הן באזור שבו מצויה החברה, היא נדרשת לשלם את הסכום עבור העבודות.

הרחבה ושדרוג בכניסה הדרומית הישנה. אילוסטרציה: דוברות העירייה

בנוסף נכתב כי החברה מעולם לא שילמה לעירייה היטלי פיתוח, סלילה ותיעול. כמו כן, אף על פי שהעירייה ביצעה במקום מדידות לצורך תשלומי ארנונה והחיוב נשלח לחברה עוד בשנה שעברה, היא לא שילמה את החוב. עוד ציינה העירייה כי הסכום אינו סופי, שכן המדידות במקום מלוות בקשיים, בשל העובדה שהחברה לא מאפשרת למודדים גישה למבנים מסוימים בתוך המתחם, היות שמדובר במתחמים סגורים. העירייה צירפה למכתב תחשיב מפורט לעניין עבודות הסלילה והתיעול ברחוב ודרשה מהחברה לשלם את הסכום תוך 30 ימים.

“אין דין ואין דיין”

בחברה נדהמו מהדרישה ומהסכום האסטרונומי ופנו במכתב חריף לאיציק ויצמן, מנהל אגף ההכנסות בעירייה ומי שמכהן כיום כממלא מקום מנכ”ל העירייה. “נראה כי לא מדובר אלא בניסיון נלוז להוציא כספים ממרשתנו בבחינת ‘אין דין ואין דיין’ באמצעות מחזורה של דרישה זהה, שנשלחה על ידי העירייה בשלהי 2016. כבר מעיון ראשוני נראה כי מדובר בדרישה שהוצאה בניגוד גמור לדין, וטוב הייתה עושה העירייה אם לא הייתה מוציאה דרישה כזאת”, כתב עו”ד אלכס כץ, המייצג את החברה. “יובהר כי מרשתנו דוחה מכול וכול את ניסיונה הנואל וחסר תום הלב של העירייה לחייב את מרשתנו בהיטלי פיתוח בדיעבד בסכום עתק, כאשר מדובר בתשתיות גובלות שהונחו לפני שנים רבות”.

יו"ר קצא"א, ארז חלפון. צילום: דניאל בראון.

בתגובתה הסבירה החברה כי מאחר שמדובר ברחוב שכבר סלול, הרי שאין מדובר בעבודות שעליהן חלים היטלים. בנוסף, צוין כי החברה פטורה באופן מלא מתשלום מסים ותשלומי חובה, לרבות אגרות והיטלי פיתוח למדינה ורשויות מקומיות, מכוח החוק. היות שהפטור הזה הסתיים בחודש מרץ 2017, ניתן לחייב את החברה לכל היותר על בנייה חדשה שתתווסף בעתיד ולא להטיל חוב רטרואקטיבי על תשתיות קיימות, שהוקמו בתקופה שבה הפטור היה בתוקף. “לאור כל האמור לעיל אין ולא יכולה להיות מחלוקת כי אין להטיל על מרשתנו את החיוב בהיטלי פיתוח כפי שהעירייה מנסה ויש לבטלו לאלתר”, כתב עו”ד כץ.


רוצים להישאר מעודכנים?
הורידו את אפליקציית "כאן דרום – אשקלון"
עוד התייחס לטענות שלפיהן החברה אינה מאפשרת לעובדי העירייה לבצע מדידות בשטחה ודחה אותן בתוקף. “מרשתנו חוזרת ומתנערת מכל האמור במכתבך ובייחוד מהטענה המקוממת כאילו חברתנו מנעה מכם לבצע מדידות במתחם”, כתב. הוא ציין כי החברה שיתפה פעולה באופן מלא וכי דווקא העירייה הייתה זו שהקשתה, סרבלה את תהליך המדידה, ביטלה מועדים שנקבעו מבעוד מועד ואף לא הגיעה במועדים שתואמו וזאת ללא מתן התראה.

עוד כותרות

איציק ויצמן

דורשים 290 מיליון ש"ח. מ"מ מנכ"ל העירייה, איציק ויצמן

בסיומה של ההתייחסות ציין עורך הדין כי במידה והעירייה עומדת על החיוב, היא מתבקשת להעביר לקצא”א פרטים מדויקים בנוגע לעבודות שנעשו ברחוב, בצירוף אישורים ואסמכתאות רלוונטיות.

קצא”א דורשת פירוט מלא

כעבור יותר מחודש הגיע גם תורה של העירייה להגיב לדברים, הפעם גם היא עשתה זאת באמצעות עורכי דין, שהסבירו שמדובר בדרישה לתשלום שהינה מתוקף חוקי העזר העירוניים והיות שהחברה לא שילמה מעולם היטלי סלילה ותיעול, הרי שאין חשש לתשלום כפול בגין העבודות שבוצעו בעבר. כעת היות שפג תוקפו של הפטור, היא תידרש כעת לשלם את הסכומים הנקובים. נטען כי החיוב לא הוצא בגין תשתיות גובלות קיימות, כי אם בגין עבודות חדשות, שעתידות להתבצע, ולכן אין מדובר בחיוב רטרואקטיבי. לגבי הנתונים שביקשה החברה נטען כי הם אינם רלוונטיים לדרישת התשלום, שכן החיוב הוא בין כה וכה בהתאם לחוק.

מכאן החלה סאגה נוספת, ולאחר שהעירייה התחמקה מהבקשה להעביר את המסמכים, פנתה החברה לנווית גורפלד, הממונה על חופש המידע בעיריית אשקלון, על מנת לקבל את המידע הדרוש, וזאת על פי חוק חופש המידע. החברה ביקשה לקבל לידיה את פירוט עבודות הסלילה והתיעול ברחוב אליעזר בן יהודה, לרבות מועד ביצוע העבודות, זהות המבצע, מקורות מימון, החלטת המועצה לאשר עבודות אלה ותכניות עבודה. כמו כן דורשת החברה לדעת מהו מועד סלילתו של הרחוב ופירוט כל העבודות שנעשו ברחוב לאחר הסלילה הראשונית, תוך ציון מועדי ביצוע, מועד הכרזתו של הרחוב כציבורי והחלטת המועצה בנושא ופירוט מלא של כלל העבודות והסלילה שנעשו במהלך השנים, הגובלות במתחם קצא”א, תוך ציון מועד ביצוען. בפנייה צוין כי מידע זה היה אמור להימסר לרשות החברה כחלק מהטלת החיוב עליה, וזאת על מנת שזאת תוכל להבין מהי עילת החיוב.

מגיעים לבית המשפט

לאחר שגם בקשה זו לא הועילה, כך לטענת חברת קצא”א, הגישה החברה עתירה מנהלית נגד עיריית אשקלון וביקשה מבית המשפט להורות לעירייה להעביר לידיה את המסמכים. “באופן אבסורדי ומקומם, גם אחרי שהעותרת פנתה על פי חוק חופש המידע, וזאת למרות שלגישתה המידע אמור היה להימסר לה ללא התנגדות או משיכת רגליים, עד היום טרם התקבלו מענה או מסמכים שהתבקשו על ידי העותרת”, נכתב בעתירה.

עיריית אשקלון

עוד נכתב: “ללא קבלת מידע זה, הנוגע לביסוס החיוב בהיטלים לאור עבודות שנעשו על ידי העירייה, מועדן, הגורם המממן והמבצע אותן ומיקומן, העותרת אינה יכולה לדעת אם החיוב תקין או שמא יש להגיש כנגדו עתירה מנהלית”. לטענת קצא”א, עיריית אשקלון פועלת שלא כדין, בחריגה סבירה מכללי המינהל והצדק הטבעי ובחוסר סמכות, שכן על אף ההוראות המפורשות בחוק היא נמנעת מלהעביר את המידע המבוקש.

מעיריית אשקלון נמסר: “עיריית אשקלון תעמוד על זכותה לקבל את הכספים המגיעים לה על פי דין ותפעל בהתאם לכך. מעבר לאמור, איננו מנהלים תביעות באמצעות התקשורת. תגובתנו תועבר, כמקובל, לבית המשפט”.

תגיות:

תגובות

אולי יעניין אותך גם

🔔

עדכונים חמים מ"כאן דרום אשקלון"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר