פרויקט של החברה הכלכלית. צילום: דוד לוי

18 מיליון שקלים: מהנדס העיר אשקלון, דוד ירון, מתריע מפני דרישות כספיות חריגות של החכ"ל

חשיפת "כאן דרום": במסמך שנכתב בידי מהנדס העיר אשקלון דוד ירון, ושהגיע לידי העיתון, הוא מבקר את התנהלות העירייה בנושא בינוי של מוסדות חינוך בטענה להפסדים של מיליוני שקלים. מהמסמך עולה כי עלות הפרויקטים שמבוצעים על ידי החכ”ל יקרה בעשרות אחוזים מהעלות שהציע מינהל ההנדסה. העירייה: "החברה הכלכלית הוכיחה עצמה ולכן נבחרה לבצע את העבודה"

פורסם בתאריך: 24.7.15 11:19

     

התנהלות של הנהלת עיריית אשקלון בנושא בינוי ככל הנראה גורמת להפסד של מיליוני שקלים בעקבות בחירתה של העירייה בחברה הכלכלית לאשקלון (חכ”ל) לעבודות בינוי של מוסדות חינוך, זאת במקום לבחור במינהל ההנדסה העירוני. כך לפי מסמך שהגיע לידי “כאן דרום” אשר חושף כי בשלושה פרויקטים שונים של בינוי מוסדות חינוך באשקלון בחרה העירייה לעבוד עם החכ”ל ולא עם מינהל ההנדסה, זאת למרות שהעלויות שהציגה החכ”ל היו במצטבר גבוהות ב־18.5 מיליון שקל.

בשנתיים האחרונות ישנה תנופה רבה בכל הנוגע לבינוי במערכת החינוך באשקלון – גני ילדים רבים נבנים לצד בתי ספר חדשים. הדבר כרוך כמובן בעלויות גבוהות מאוד, כאשר הבינוי מוטל או על כתפי העירייה באמצעות אגף הביצוע במינהל ההנדסה או על כתפי החברה הכלכלית באמצעות כספים שהעירייה מעבירה לחברה. אלא שהחכ”ל בניהולו של גלעד אורן, זוכה בביצוע רבים מהפרויקטים, למרות שהצעות המחיר שלה יקרות בעשרות אחוזים.

“פערים של עשרות אחוזים”

המסמך המדובר נשלח בחודש שעבר על ידי מהנדס העיר, דוד ירון, אל גזברית העירייה נחמה שריקי. במכתב, שנשלח בתגובה למכתב קודם של שריקי, מציין ירון את העלויות הגבוהות שדורשת החכ”ל מהעירייה, לעומת העלויות הנמוכות יחסית שמציע מינהל ההנדסה. “הפנייה אלי נעשתה רק מספר חודשים לאחר שנאמר לחכ”ל להתחיל בתכנון (נאמר להם הרבה לפני אישור תקציב ותוכנית העבודה). וזאת בעקבות העברת אומדני ביצוע של החכ”ל לכיתות הגן בשני בתי ספר שלדעתנו ולדעתכם היתה גבוהה מדי. להלן הסכומים שהוגשו על ידם ועל ידנו: 31 כיתות גן – החכ”ל 41.3 מיליון שקלים, מינהל ההנדסה 33,440,000 שקל. בית הספר מצפה ברנע, שש כיתות ומינהלה – החכ”ל 12.6 מיליון שקלים, מינהל ההנדסה 6,797,600 שקל. בית הספר ממ”ד ברנע ב’, שש כיתות ומינהלה – החכ”ל 11.1 מיליון שקלים, מינהל ההנדסה 603,982,6 שקל”, נכתב.

דוד ירון. צילום: דוד לוי

הפערים שאותם מציין ירון במכתב הם פערים של עשרות אחוזים. כך למשל, את הפרויקט של בית הספר החדש מצפה ברנע היו יכולים לבנות במינהל ההנדסה ב־46 אחוז פחות. וכשפורטים את האחוזים לשקלים אז מגלים שמדובר בלא פחות מפער של 5.8 מיליון שקלים.

המהנדס ירון אף מציין במכתבו כי ניסיונות מצדו להוזיל עלויות עלו בתוהו. הוא טוען במכתבו כי לאחר פניה אליו מהגזברות, הוא ניסה לקדם את ביצוע התוכניות באמצעות מכרזים של החברה למשק וכלכלה (משכ”ל) של השלטון המקומי, מאחר ומכרזים המתבצעים באמצעות המשכ”ל מביאים לחסכון כספי רב לעירייה. אך ללא הצלחה. “למרות האמור התחלנו לעשות פעולות מול משכ”ל כדי לבצע את כל גני הילדים על ידי העירייה באמצעות משכ”ל (מהלך שלא צלח, לאור החלטת ההנהלה שהפרויקטים יבוצעו ע”י החכ”ל)”, כותב ירון.

עיריית אשקלון. צילום: דוד לוי

במכתבו מותח המהנדס ביקורת על כך שאפילו נושא כמו תיאום הנדסי אינו מתקיים בחכ”ל. תיאום הנדסי הוא עניין חשוב לצורך תפקוד שוטף של העיר בזמן ביצוע עבודות תשתית. מדובר בתיאום בין הגורמים במסגרת פרויקטים, על מנת להביא לעמידה של עבודות התשתיות על פי התנאים שנקבעו על ידי העירייה, מניעת פגיעה בתשתיות קיימות וצמצום ככל האפשר את ההפרעה לתושבים ולהתנהלות השוטפת של העיר. “כל הנושא של תיאום הנדסי מוסדר בהסכם חתום בין העירייה לחכ”ל שמעולם לא יושם”, כותב ירון, “אף לא אחד (למרות התראותינו, ובמיוחד של אינג’ ניסים בן חמו) אינו דואג שהחכ”ל תעבוד על פיו מחד גיסא, ואף אחד לא דואג לבטל את ההסכם מאידך גיסא. כל הישיבות אצל המנכ”ל מתמקדות בבדיקת חשבונות בלבד ואישורם, ולא בתיאום הנדסי. כפי שכתבתי כבר, הוחלט בהנהלה ובמועצה (במסגרת תוכנית העבודה) כי העבודות תבוצענה על ידי החכ”ל וזאת המדיניות שהם רוצים בה”.

תגובה מהקואליציה

אפילו חברי מועצה מהקואליציה נדהמו לשמוע על כך. אחד מהם אמר השבוע: “זה חמור מאוד, במיוחד כשמהנדס העיר מציג חלופות שהן זולות יותר ומציג הוכחות על עבודות שאגף הביצוע עשה וזה זול יותר, ואילו כשחכ”ל עושה זה מגיע להפרשים של 18 מיליון שקל. אז צריך לעשות בדיקה מקיפה בחכ”ל, זה בזבוז של כספי ציבור, זה לא כסף פרטי. וכשיש מחדלים כאלה בכספי ציבור ראש העיר לבדוק איך דברים כאלה קורים אצלו. זה פשוט מחדל גדול ביותר וצריך לבדוק את זה ולהקים ועדה שתבדוק מאיפה זה הגיע. אם נותנים לזה להמשיך זה עוד יותר חמור. כי אחרי שהמהנדס הוציא מכתב ולא היתה התייחסות, ומודיע לכולם שיש כאלה הפרשים ולא נעשה כלום מצד העירייה, ועדיין לא עושים כלום אז זה חמור מאוד. אנשים צריכים ללכת הביתה. לפי דעתי צריכה להיפתח חקירה בנושא הזה”.

גלעד אורן. צילום: דוד לוי

אחד המכותבים במכתבו של ירון הוא המשנה לראש העיר יורם שפר, הממונה על ההנדסה. פנינו אליו בעניין הטענות של ירון והוא אמר: “מהנדס העיר יודע להעריך נכון ולא כתב סתם מכתב כזה. אני חושב שצריך באמת לבדוק את הדברים כי יש בעירייה אגף ביצוע ויש מהנדסים ובעלי מקצוע שעכשיו עושים השלמה של מקיף ה’ ושבט הצופים”. יחד עם זאת אומר שפר כי ירון היה צריך להעלות את הדברים הללו עוד לפני כן ולא בדיעבד ומוסיף כי לא ידע על כך לפני כן. “אם הייתי יודע לפני כן על כך, הייתי בא ושואל את השאלות. אבל אני לא יושב בכל הישיבות המקצועיות ויש דברים שלא עוברים דרכנו”, אמר שפר.

פרויקט של החברה הכלכלית. צילום: דוד לוי

תגובת העירייה: "העירייה אינה מתפשרת על איכות הבנייה וכמובן על לוחות הזמנים, בכל הנוגע לבניית מוסדות החינוך בעיר. מעט מאוד קבלנים מסוגלים להתחייב על עמידה בסטנדרטים, לוחות הזמנים וקבלת ההיתרים בסוג כזה של פרויקטים. על כן, נבחרו לבצע את העבודות רק מי שיכול להתחייב על כך שמוסדות החינוך יהיו ערוכים ומוכנים לקליטת תלמידים כבר בפתיחת שנת הלימודים הקרובה. עיריית אשקלון אינה יכולה להרשות לעצמה לקחת סיכון שהעבודה לא תבוצע במלואה ושגני הילדים לא ייפתחו בזמן, לכן סוגיית המחיר במקרה זה אינה מהווה את השיקול הבלעדי. החברה הכלכלית הוכיחה עצמה כמי שמסוגלת לבנות עשרות גני ילדים בפרק זמן קצר ועל הצד הטוב ביותר, ולכן נבחרה לבצע את העבודה. באשר למחירי הבינוי לעירייה והחכ"ל, הרי שהם זהים. הדבר נבחן על ידי כל גורמי הבקרה בעיריית אשקלון ובחברה הכלכלית. ההצעה של החברה הכלכלית כללה אלמנטים נוספים, אשר לא תומחרו על ידי מינהל הנדסה, כגון: פיתוח של המוסד החינוכי, הקמת מגרש ספורט, תכנון של השלבים הבאים בבינוי ועוד. החברה הכלכלית רואה את התמונה המלאה, במטרה להעניק לתלמידים את מרב השירותים ולא כפי שהיה בעבר. עם זאת, הפער בין הצעות המחיר משמעותי ובוודאי שלא בסכומים שצוין על ידכם".

תגיות:

תגובות

אולי יעניין אותך גם

🔔

עדכונים חמים מ"כאן דרום אשקלון"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר