הרב יעקב אביטן
הרב יעקב אביטן

"לא ימונה בעתיד לתפקיד שר": מסקנות אישיות נגד הרב יעקב אביטן בדו"ח אסון מירון

"אני האחראי. האחריות היא עליי", כך כתב הרב יעקב אביטן בסיכומים שהגיש לוועדת החקירה לבדיקת האסון במירון. הוועדה קבעה מסקנות אישיות נגד הרב אביטן שכיהן כשר לשירותי דת בזמן האסון וקבעה כי הוא לא ימונה עוד לשר בממשלה

פורסם בתאריך: 6.3.24 12:46

     

ועדת החקירה הממלכתית לחקר אסון הר מירון הגישה היום לממשלה דין וחשבון סופי, ובו תוצאות החקירה שערכה, ממצאיה והמלצותיה.

הוועדה הוקמה על מנת לחקור את האסון האזרחי הגדול ביותר בתולדות מדינת ישראל שאירע בהילולת ל"ג בעומר התשפ"א (30.4.2021) בקבר רבי שמעון בר יוחאי במירון. באסון נהרגו ארבעים וחמישה גברים, נערים וילדים אשר הגיעו לשמוח בשמחת ההילולה. בצאתם מהרחבה בה התקיימה הדלקת חסידות "תולדות אהרון", מעמד של התרגשות ושמחה, נדחקו לתוך מעבר צר מלהכיל, נמחצו בתוך קהל צפוף וקיפחו את חייהם. מאות אנשים נוספים נפצעו, בגוף ובנפש.

הוועדה גבתה 213 עדויות מפי 162 עדים (חלקם העידו יותר מפעם אחת). אוספי החומר מטעם הוועדה גבו 27 עדויות נוספות. בנוסף, קיימה הוועדה מספר סיורים באתר קבר הרשב"י במירון על מנת להתרשם מן המקום באופן בלתי אמצעי.

האסון במירון. צילום: דוברות מד"א

האסון במירון. צילום: דוברות מד"א

במסגרת המסקנות האישיות שכתבה הוועדה בדו"ח הסופי נכתב כי "הרב יעקב אביטן כבר אינו נושא בתפקיד שר בממשלה. נוכח תפקודו כפי שפורט, אנו ממליצים שלא ימונה בעתיד לתפקיד שר בממשלת ישראל".

וזה מה שפורט בדו"ח בנוגע לשר לשירותי דת דאז, הרב יעקב אביטן:

 1. הרב יעקב אביטן כיהן בתפקיד השר לשירותי דת ממאי 2020 עד יוני .2021 בהודעת האזהרה שנשלחה לו נכתב כי הוא עלול להיפגע אם הוועדה תגיע לכלל מסקנה כי:
  א. השר לשירותי דת לשעבר אביטן לא מילא את תפקידו כשר לשירותי דת בכל הנוגע לניהול והסדרת אתר קבר הרשב"י במירון, וזאת על אף שמדובר בנושא מרכזי, בעל חשיבות רבה המצוי בתחום אחריותו של המשרד בראשותו עמד.
  ב. השר לשירותי דת לשעבר אביטן לא מילא את תפקידו כשר לשירותי דת בכל הנוגע להיערכות משרדו לקראת ההילולה במירון בל"ג בעומר, וזאת על אף שמדובר באירוע מרכזי, בעל חשיבות רבה, המצוי בתחום אחריותו של המשרד בראשו עמד. השר לשירותי דת לשעבר אביטן לא גילה מעורבות בהכנות להילולה, הסתפק בעצם קיומם של גופים שעוסקים בכך, מבלי שבדק את פעילותם ומבלי שפיקח עליהם.
 2. נפתח ונאמר כי מצאנו, על בסיס מכלול החומרים והעדויות שהוצגו לנו, שמעורבותו של אביטן בכל הנוגע לניהול אתר קבר הרשב"י ולהסדרתו ובכל הנוגע להיערכות להילולת ל"ג בעומר באתר הייתה מזערית ובלתי מספקת. ודאי שלא ניתן לראות בה משום מימוש אחריותו בתור השר הממונה.
 3. אביטן הודיע בסיכומים שהוגשו מטעמו, כי הוא מקבל על עצמו אחריות מלאה לאסון הנורא, אשר התרחש "במשמרת שלו" בתפקיד השר לשירותי דת555. גם בעדותו לאחר שהוזהר התייחס לדברים:
  "אני אומר לכבודו ולא אכחד. אתה בראש מערכת, אתה אחראי. בין באונס, בין שוגג, בין מזיד, בין רצון, בין יודע ובין לא ידעתי, אני האחראי. האחריות היא עליי".
  נראה כי אביטן כיוון בדברים אלה לאחריותו המיניסטריאלית לתחומים שבסמכות משרדו.
 4. לצד ההכרה באחריותו המיניסטריאלית, אביטן טען בסיכומים שהוגשו מטעמו כי הוא דוחה את המיוחס לו בהודעת האזהרה על שני חלקיה. לטענתו, בנסיבות העניין הוא פעל כמצופה מהשר לשירותי דת. לפי הנטען, הוא היה מודע לכך שניהול אתר קבר הרשב"י והסדרתו הם נושאים מרכזיים בעלי חשיבות רבה המצויים בתחום אחריות משרדו, ובהתאם טיפל בהם וקיבל עדכונים לגביהם ממנכ"ל המשרד. לפי העדכונים שקיבל, הסדר הביניים שנקבע בקשר ל"ועדת החמישה" התקדם כנדרש. אביטן טען שלא הועלו לפניו קשיים בניהול האתר ועל כן נחה דעתו שהאתר התנהל כראוי. באשר להיערכות להילולת ל"ג בעומר טען אביטן כי הוא גילה מעורבות בהכנות ובדק את פעילותם של הגופים העוסקים בהילולה, עד שנחה דעתו כי הם מוכנים להילולה כנדרש.
 5. כאמור בפרק 25, לא נתמקד באחריות מיניסטריאלית כי אם נבחן את אחריותו האישית של אביטן.
 6. טענות אביטן אינן עולות בקנה אחד עם מכלול החומרים והעדויות שהוצגו לנו, ובכלל זה הן אינן עולות בקנה אחד עם עדותו של אביטן עצמו קודם שנשלחה לו הודעת אזהרה. קיים פער מהותי בין גרסתו של אביטן והצגתו את הדברים בעדותו לפני שנשלחה לו הודעת אזהרה, להצגתו את הדברים בתור מוזהר, בעדות שלאחר הודעת האזהרה ובסיכומים שהוגשו מטעמו. לא ניתן להסביר פער זה, כפי שטען אביטן, בכך שהעדות הראשונה שלו הייתה כוללנית ואילו בעדות השנייה ירד יותר לפרטים. הפער בין שתי העדויות יורד לשורשם של דברים. התרשמנו כי עדותו הראשונה של אביטן בפנינו משקפת נכונה יותר את הדברים. היא מתיישבת עם חומרים ועם עדויות אחרות שהוצגו לנו.
 7. בעדות הראשונה סיפר אביטן כי מונה לתפקיד השר לשירותי דת לאחר שנשא בתפקידי רבנות ולאחר שהיה סגן ראש עיריית אשקלון. קודם לכך לא היה חבר כנסת או שר. גם בסיכומים מטעמו הודגש כי לא היה לו ניסיון ברמה הארצית.
 8. בתגובה להודעת האזהרה לא חלק אביטן על כך שהנושאים בהם עסקינן מצויים בסמכותו של השר לשירותי דת, והם בליבת תחומי אחריותו. לכן לא נרחיב בכך.
 9. כשנשאל אביטן על מעורבותו בניהול אתר קבר הרשב"י והסדרתו, הוא מסר בעדות הראשונה כי מעולם לא נאמר לו שהוא צריך לטפל בכך ושהעניין מצוי בתחום סמכותו. להבנתו, כך העיד, הוא היה צינור שהעביר כסף למרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים. עוד מסר אביטן במענה לשאלותינו כי לא קיבל חומר רקע כלשהו על האתר, ובכלל זה לא קרא את חוות הדעת של מבקר המדינה בעניין ולא הכיר את דיוני ועדות הכנסת שעסקו בנושא. לדבריו:
  "אני, כשאני בא למשרד, אומרים לי אתה מטפל בכל הדברים האלו, ולגבי מירון מעולם, מעולם לא בא מישהו ואמר לי תשמע אתה צריך לקרוא.

  לאורך השנה הזו, לא התמקדתי בנושא של מירון.

  בזה אף אחד לא בא ואמר תשמע, זה נורה אדומה, בוא תשמע, צריך מהר לעסוק במירון, תלמד את מירון, תבין את מירון… פעם ראשונה שאני נתקל זה כשמגיעה ההילולה".
 10. גם כאשר נשאל על מעורבותו בטיפול בנושאים פרטניים הקשורים לניהול האתר והסדרתו, ניכר חוסר מעורבותו. כך עלו הדברים בעדותו:
  כבוד השופטת דבורה ברלינר: וחשבת שתפקידך הוא לקדם משהו את ההסדרה של שטח ההר?
  יעקב אביטן: מה אני קשור למירון? מה אני קשור להסדרה לעניינים של תכנון ובנייה? זה לא… אני משרד דתות, אני במועצות דתיות, בקבורות, בתי כנסת, רבנים. היו לי דברים של, דברים כאלה. אני לא קשור להסדרות, לדברים של תכנון ובנייה.
 11. הדברים מדברים בעד עצמם. אביטן לא פעל על פי אמות המידה המצופות מנושא משרה בכיר ולא מילא את תפקיד השר לשירותי דת בכל הנוגע לניהול אתר קבר הרשב"י והסדרתו, אף שדובר בנושא מרכזי בעל חשיבות רבה בתחום אחריותו של המשרד שבראשו עמד. למותר לציין כי, בניגוד לטענותיו בתור מוזהר, בנוגע לעדכונים שלכאורה קיבל, הרי שכפי שפירטנו בפרק 17, בתקופת כהונתו של אביטן ועדת החמישה לא מילאה את ייעודה בניהול האתר, ופעולותיה במקום היו רחוקות מלהיות מספקות. את אתר קבר הרשב"י לא ניהלו כראוי – לא היא, לא המרכז, ולא גורם אחר.
 12. גם בנוגע למעורבות בהיערכות להילולת ל"ג בעומר התשפ"א מצאנו כי אביטן לא מילא את תפקידו. מעורבותו בעניין הייתה מעטה וחסרת משמעות של ממש. בעדותו הראשונה העיד כי פרט להעברת תקציב למרכז לצורך ההילולה, נאמר לו שהמרכז הוא שמתפעל את האירוע וש"הם יודעים את העבודה, עושים את הכל". כך הוא העיד:
  "אני, את כל מה שהראו לי סמכתי בעיקר והבנתי שיש לי גורמי מקצוע מהימנים, טובים, ששנים הם עושים את הדברים, ותפקידי לבוא לעזור להם. איפה שצריך אני כאן".
 13. בסיכומים שהוגשו מטעמו מנה אביטן פגישות וסיורים שקיים בשלבי ההיערכות להילולת ל"ג בעומר. אלא שבחינת הדברים מלמדת שמעורבותו במהלך אותם פגישות וסיורים הייתה שטחית. היא כללה קבלת עדכונים מאנשי המשטרה ואנשי המרכז באשר להתקדמות ההכנות, ולא מעבר לכך. כך עלה בבירור גם מעדותו הראשונה.
 14. בפרק 19 פירטנו ממצאים הקשורים להתנהלות המשרד לשירותי דת. לא חזרנו על ממצאים אלה כאן. די לנו בקביעה שאביטן לא מילא את תפקיד השר לשירותי דת בקשר לאתר קבר הרשב"י ובקשר להילולת ל"ג בעומר באתר, כדי לקבוע שהוא אחראי לממצאים שקשורים בעניין זה למשרדו, ככל שהם נוגעים לתקופה שבה כיהן בתפקיד.
 15. נוכח כל האמור הגענו לכלל מסקנה כי יש להטיל על הרב יעקב אביטן אחריות אישית לפי הממצאים שפורטו.

הרב יעקב אביטן כבר אינו נושא בתפקיד שר בממשלה. נוכח תפקודו כפי שפורט, אנו ממליצים שלא ימונה בעתיד לתפקיד שר בממשלת ישראל.


רוצים להישאר מעודכנים?
הורידו את אפליקציית "כאן דרום – אשקלון"
תגיות:

תגובות

אולי יעניין אותך גם

🔔

עדכונים חמים מ"כאן דרום אשקלון"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר