אבי נימני. צילום: אורי קריספין

החברה העירונית: תשלומים תמוהים, ניגוד עניינים וקופת מזומנים

מבקר העירייה בדק את ההתקשרות של החברה  העירונית עם החברה של אבי נמני וכן עם העמותה של הפועל אשקלון, ומה שהוא גילה שם אמור לעורר את השאלה החשובה: איפה שומרי הסף?

פורסם בתאריך: 4.8.17 10:48

     

כמדי שנה, גם הפעם דו"ח מבקר העירייה מביא עמו השגות וממצאים רבי חשיבות. הדו"ח לשנת 2016 מתאפיין בחלקו בנושאים הקשורים לספורט, ובפרט לקבוצת הכדורגל הפועל אשקלון ולבית הספר לכדורגל נימ-גרופ המנוהל בעיר. המכנה המשותף לשניהם הוא החברה העירונית, שאחראית בין היתר גם על הפעלת ענף הכדורגל באשקלון, ונחשפה על פי הדו"ח כלא אמינה לכאורה לנוכח כמה מהלכים תמוהים בהתנהלות הכללית שלה.

בית הספר לכדורגל של אבי נמני

בתחילת יולי 2014 פרסמה עיריית אשקלון את מכרז "קול קורא" עבור קבלת שירותים להקמה, ניהול והפעלת בית ספר לכדורגל באשקלון. בסוף אותו חודש התקשרה החברה העירונית עם חברת נימ-גרופ אשר נמצאת בבעלותו של שחקן העבר וסוכן השחקנים אבי נמני ומוכרת כחברה לייעוץ ואימון ספורטאים, שמתמחה בין היתר בהקמה וניהול של חוגים, קייטנות ובתי ספר לכדורגל לילדים ונוער בכל הגילים.

נימ-גרופ הגישה הצעתה ל"קול קורא", והעירייה בחרה בהצעתה  כהצעה הזוכה במכרז. בהסכם ההתקשרות נקבע כי נימ-גרופ תעניק את שירותיה לחברה העירונית, ובכלל זה הקמה, ניהול ותפעול בית ספר לכדורגל באשקלון. על פי סעיף 2.1 להסכם, תקופת ההתקשרות תהיה למשך חמש שנים החל מיום 1.9.2014 ועד ליום 31.8.2019. תמורת מתן שירותיה על פי ההסכם תהיה חברת נימ-גרופ זכאית לקבל 85 אחוז מכלל ההכנסות מדמי הרישום לתכניות הכדורגל שישולמו לחברה.

1. למה קיבלה נימ-גרופ 195 אלף שקלים?

במסגרת הביקורת שנעשתה עלה כי החברה העירונית שילמה עלויות ציוד כהחזר לחברת נימ-גרופ על סך של 195 אלף שקלים. אלא שנספח ב' לחוזה החברה העירונית עם חברת נימ-גרופ קובע כי רק במקרה שכמות התלמידים תהיה 400-300 תלמידים, עלויות הציוד שתחויב בהן החברה העירונית יהיו 100 אלף שקלים בלבד. מה עוד שמספר התלמידים אשר השתתפו בחוג, על פי טבלה מסכמת שערך חשב החברה העירונית, ושילמו לחוג בסוף שנת תשע"ה היה 190 תלמידים.

כאמור, היות ומספר התלמידים היה בסוף השנה 190 תלמידים בלבד, לא נדרש על פי החוזה כל תשלום לנימ-גרופ; ויתרה מכך, גם אם מספר התלמידים היה נע בין 300 ל-400, היה הסכום הנדרש על פי החוזה 100 אלף שקלים בלבד ולא 195 אלף שקלים.

המבקר גילה כי סכום של 195,144 שקלים הועבר לחברת נימ-גרופ באמצעות שימוש לא מורשה. בזמן הכנת הדו"ח התנהלה בדצמבר 2016 שיחה עם מנכ"לית החברה העירונית, ובה היא מסרה כי ההעברה לחברת נימ-גרופ על סך 195,144 שקלים בוצעה באופן הבא: מנכ"לית החברה העירונית קיימה שיחה עם מורשה החתימה השני והנחתה את סניף הבנק להעביר את הכספים באמצעות פקס לביצוע. אלא שלאחר בדיקה נמצא כי פקס זה לא נמצא כלל במשרדי החברה העירונית. חמור מכך, בדו"ח המבקר עולה כי העברה זו בוצעה באמצעות אתר האינטרנט של בנק הפועלים המאפשר גישה של המנכ"לית לחשבון החברה העירונית. אתר זה מאפשר ביצוע העברות באמצעות שני כרטיסים מגנטיים (Mini Key). מכאן הביקורת מסיקה כי ההעברה בוצעה בידי מנכ"לית החברה העירונית באמצעות שימוש לא מורשה בכרטיס המגנטי של מורשה החתימה השני. בנוסף, לא נמצא במשרדי החברה העירונית נספח להעברה אשר נמסר לביקורת, ולפי מנכ"לית החברה העירונית, מתווסף לכל העברה.

מבקר העירייה, רו"ח אריאל גמליאל

בשורה התחתונה, המבקר קובע כי בעקבות ההתקשרות עם חברת נימ-גרופ הפסידה החברה העירונית בשנת 2015 סך של 126,996 אלף שקלים. כאשר מקור ההפסד הוא באותו תשלום של 195 אלף שקלים; כך שאם תשלום זה לא היה משולם, היה רווח בשיעור של כ–10 אחוזים.

מחברת נימ גרופ מסרו: "ההסכם שנחתם בין החברה העירונית ובין חברת נימ-גרופ ("נימ-גרופ") כלל, בין היתר, התחייבות מפורשות של החברה העירונית לשאת בכל עלויות הציוד של ילדי בית הספר, ללא שום קשר למספר הילדים הרשומים מדי כל שנת פעילות. בשנת הפעילות הראשונה, סכום הציוד הכולל שנרכש מחברת אל-שרד (יבואנית המותג "לוטו") עבור ילדי בית הספר עמד על סך של 195,000 ש"ח. חשוב לציין שסכום זה אף כלל רכישה חוזרת של פרטי לבוש שנהרסו כליל עקב הצפה שהתחוללה בחדר ההלבשה של האצטדיון המקומי בו הוחסנו פרטי הלבוש וזאת עקב רשלנות משוועת של האחראים על בנייתו ותפעולו של אותו חדר הלבשה.

"כאמור לעיל, הסך של 195,000 ש"ח הועבר על ידי החברה העירונית לנימ-גרופ על מנת להסדיר את החוב שהיה קיים מול חברת אל-שרד בגין הציוד שנרכש עבור הילדים. הסיבה שנימ-גרופ היא זו שעמדה מול חברת אל-שרד ולא החברה העירונית נעוצה בניסיון מאוד לא נעים שהיה לחברת אל-שרד עם הכדורגל באשקלון בשנים שקדמו לפתיחת בית הספר לכדורגל, ולכן חברת אל-שרד סירבה בתוקף לעבוד ישירות מול העירייה ו/או החברה העירונית והסכימה לספק ציוד ספורט לילדי בית הספר אך ורק אם נימ-גרופ תהיה ערבה לכל עלויות הציוד. בשל כך, נאותה נימ-גרופ לעמוד ישירות מול חברת אל-שרד כך שכל החשבוניות יופנו כלפי נימ-גרופ ולא כלפי החברה העירונית, וזאת על אף הסיכון הפיננסי הכרוך במהלך שכזה במקרה ובו החברה העירונית לא תפרע את חובותיה בזמן או בכלל. לאחר רכישת כל הציוד עבור הילדים בעבור שנת הפעילות הראשונה, הגישה נימ-גרופ את כל החשבוניות באופן מסודר להנהלת החברה העירונית, והחברה העירונית מצידה העבירה כנגד החשבוניות הנ"ל את מלוא הסכום שנדרש לשלם לחברת אל-שרד בגין הציוד הנ"ל. מיד עם קבלת הסכום האמור מהחברה העירונית, העבירה נימ-גרופ את מלוא סכום זה (195,000 ש"ח) לחברת אל-שרד ובכך למעשה סילקה את החוב שהיה קיים מול חברת אל-שרד בגין הציוד שנרכש עבור הילדים.

"במילים אחרות, נימ-גרופ שימשה מעין "צינור ערבות" שגישר בין החברה העירונית ובין חברת אל-שרד עקב אי רצונה של האחרונה לעבוד ישירות מול החברה העירונית, והכל מתוך רצון כן שלא לפגוע בפעילות בית הספר ולאפשר לילדי בית הספר ליהנות מציוד אימונים חדיש וראוי. למותר לציין שנימ-גרופ לא שמרה לעצמה ולו שקל אחד בודד מתוך הסכום של 195,000 ש"ח שהועבר אליה בגין סילוק החוב מול חברת אל-שרד. כמו כן, חשוב ביותר לציין שכל החשבוניות וכל ההוכחות בגין העברות הכספים הנ"ל מצויות בידי נימ-גרופ ואף הוצגו בעבר למי שהתעניין בסוגיה זו. כמו כן, ניתן לפנות באופן ישיר לחברת אל-שרד ולאמת את הפרטים ישירות מול הנהלת החשבונות שלה".

2. אי-עמידה בתנאי הסף של המכרז

על פי מכרז "קול קורא" שפורסם על ידי העירייה, אחד מתנאי הסף להגשת הצעה לביצוע התכנית היה היות הגוף המציע בעל צוות של מאמנים בכירים מעולם הכדורגל, בעלי תעודת מאמן מוסמך עם ניסיון באימון בחמש השנים האחרונות לפחות. בעמודים 12 ו-14 להצעה שהגישה חברת נימ-גרופ צוין כי באחריות החברה העסקת מאמנים ואנשי מקצוע בעלי מומחיות ספציפיות, כגון יועץ מנטלי, מאמן קואורדינציה, מאמן שוערים, תזונאי ספורט, פיזיולוג וכו'.

דוח מבקר העירייה

לאותה הצעה לא צורפו מסמכים המעידים על עמידה בדרישת הסף של ניסיון באימון בחמש השנים האחרונות לפחות. על אף בקשותיה החוזרות ונשנות של הביקורת, בחברה העירונית לא נמצאו תעודות ופירוט הניסיון של המאמנים המועסקים בחברת נימ-גרופ, והחברה העירונית לא העבירה אותן לידי הביקורת. נוסף לכך, הודגש בדו"ח המבקר כי במהלך כל השנים האחרונות אותו נושא מהותי, המהווה תנאי סף במכרז, לא נבחן בידי מנכ"לית החברה העירונית.

3. רישום שלא לפי ההסכם

באוקטובר 2014 נחתם נספח להסכם הקובע כי על חברת נימ-גרופ לדאוג לרישום השחקנים לתכניות הכדורגל ולספק מענה טלפוני ואנושי לכל המעוניין להירשם. "נימ-גרופ תהיה אחראית לגביית דמי הרישום ותשלם לחברה את התמורה מדי חודש בחודשו", נכתב בנספח.
אלא שבבקרה עלה כי בשנים 2016-2015 אופן הגבייה ורישום השחקנים נעשתה על ידי החברה העירונית ולא על ידי נימ-גרופ, בניגוד לכתוב בנספח להסכם ובלי שנחתם מסמך בכתב בעניין. הדבר נעשה ללא הפחתה של שיעור העמלה, דבר הפוגע בעיקרון הליך תקינות המכרז.

בנוגע לרישום הילדים, נמסר מנימ גרופ: "ההסכם שנחתם בין החברה העירונית ובין נימ-גרופ קבע באופן הברור ביותר שכל הרישום לבית הספר לכדורגל יבוצע על ידי החברה העירונית. לצערנו, בתחילת שנת הפעילות הראשונה, כיומיים בלבד לפני פתיחת האימונים, הודיעו לנו במפתיע נציגי החברה העירונית שהם אינם ערוכים כלל לרישום הילדים. נימ-גרופ, שנדהמה לשמוע זאת במועד כל כך סמוך לתחילת הפעילות, נאלצה להיערך בעצמה לרישום מהיר ומקצועי של מאות הורים וילדים, לרבות גיוס מיידי של עובדים, רכישת מחשבים, אמצעי סליקה וכד', וכל זאת בכדי שלא לגרום לביטול שנת הפעילות עקב רשלנותה ואי עמידתה של החברה העירונית בהתחייבויותיה הבסיסיות. למותר לציין שנימ-גרופ ספגה על עצמה את כל עלויות הרישום באותה שנת פעילות בגובה של עשרות אלפי שקלים (שכר עובדים, מחשוב, סליקה וכד')".

עוד הוסיפו כי "העברת אחריות הרישום בשנה הראשונה לחברת נימ-גרופ נעשתה על ידי חתימת נספח מתקן בין הצדדים שהסדיר את האמור. בתום אותה שנת פעילות, נחתם נספח חדש אשר ביטל את העברת אחריות הרישום לנימ-גרופ והחזיר את מלאכת הרישום לחברה העירונית, כפי שהוסכם במקור. בשנתיים האחרונות (שנה שנייה ושלישית) הרישום מבוצע על ידי החברה העירונית ולנימ-גרופ אין שום חלק בכך".

4. סתירה בין ההצעה שהוגשה להסכם שנחתם

הביקורת בחנה את ההבדלים העיקריים בין התכנית הרב שנתית להקמה, ניהול והפעלת בית ספר לכדורגל באשקלון שהוגשה על ידי חברת נימ-גרופ במסגרת "קול קורא שפורסם על ידי העירייה ובין החוזה שנחתם בין החברה העירונית ובין נימ-גרופ וכרטסת הנהלת החשבונות של החברה העירונית. נמצא כי על אף ההוזלה של העלות החודשית לילד, חברת נימ-גרופ לא תיקנה בהצעתה את ההכנסות הצפויות מדמי הרישום (שעמדו על 300 שקלים לחודש לעשרה חודשי פעילות, במקום 280 שקלים לתשעה חודשי פעילות), ובהתאם אליהן נגזרו באופן שגוי ומטעה ההכנסות השנתיות הצפויות של העירייה (לפי 15 אחוז מסך דמי הרישום). בנוסף, נמצא כי בחוזה ההתקשרות של חברת נימ-גרופ עם החברה העירונית נקבעו דמי רישום של 300 שקלים לחודש בניגוד להוזלה שהתחייבה לה נימ-גרופ בהצעה.

5. גביית דמי השתתפות בניגוד להסכם

מסמכי ההרשמה לבית הספר לכדורגל קובעים: "קיימת השתתפות חד פעמית של 200 שקלים לצורך תיק, שני סטים אימון וכדור". אלא שסעיף בהסכם ההתקשרות קובע: "כל הנרשמים יקבלו תיק לאימונים ושני סטים מלאים של בגדי אימון", בניגוד מוחלט כאמור להסכם שנחתם עם החברה העירונית.

חיה טופז, מנכ"לית החברה העירונית לשעבר. צילום: דוד לוי

מחברת נימ גרופ התייחסו לזה ומסרו כי "השתתפות הורים בגין עלויות הציוד – כפי שנכתב בסעיף 1 לעיל, החברה העירונית התחייבה לשאת בכל עלויות הציוד של ילדי בית הספר. ואכן, כך אף היה בשנת הפעילות הראשונה, בה ילדי בית הספר נהנו מציוד שסופק להם ללא תשלום, והחברה העירונית נשאה במלוא העלויות (195,000 ש"ח). לעומת זאת, בשנתיים האחרונות (שנה שנייה ושלישית), החברה העירונית החליטה שהיא לא מתכוונת לשאת יותר בעלויות של הציוד לילדים, וזאת בניגוד כמובן להתחייבויותיה בהסכם מול נימ-גרופ. עקב החלטת החברה העירונית כאמור, הילדים אכן ממשיכים לקבל מדי שנה "תיק לאימונים ושני סטים מלאים של בגדי אימון", כפי שנרשם בהסכם, אך בשל אי נכונות החברה העירונית לשאת בעלויות הנ"ל (על אף התחייבותם המפורשת), ההורים התבקשו בשנתיים האחרונות לשאת בעלויות הציוד הנ"ל.

"בהקשר זה, חשוב לציין שנימ-גרופ אינה צד להחלטת החברה העירונית שלא לממן יותר את עלויות הציוד ואין ביכולתה של נימ-גרופ לשנות החלטות שכאלו מכיוון שהן החלטות פנימיות שנלקחות על ידי מנהלי החברה העירונית. נימ-גרופ, מצידה, הייתה שמחה אם הורי בית הספר לא היו נדרשים לשלם כלל עבור ציוד האימונים (כפי שהיה בשנה הראשונה), אך לצערנו אין ביכולתה של נימ-גרופ לשנות את החלטת מנהלי החברה העירונית בעניין זה".

6. מתן הנחות לתלמידים ללא קריטריונים

סעיף 1.4 להצעה מטעם חברת נימ-גרופ קבע הסדר מפורט לגבי מתן הנחות לילדים ממעמד סוציו-אקונומי נמוך. אלא שבאופן מפתיע נמצא כי ההסדר שפורט בהצעה אינו מופיע כלל בהסכם ההתקשרות. סעיף 5.29 להסכם ההתקשרות קובע כי גובה דמי הרישום ייקבע על ידי נימ-גרופ והחברה העירונית וכמקובל בשוק, והצדדים יפעלו לגיבוש טבלת קריטריונים שתאפשר מתן הנחות לילדים המגיעים מרקע סוציו-אקונומי נמוך.

בנוסף, תיבחן האפשרות של שיתוף פעולה עם מחלקת נוער מקומית, באופן שמחלקת הנוער תסבסד עבור שחקניה המוכשרים את עלויות ההשתתפות בתכנית. לביקורת נמסרה רשימה של תשעה תלמידים שקיבלו הנחות בשנת תשע"ו (2016-2015) כאשר ההנחות נעו בין 10 אחוז ל-50 אחוז הנחה. לביקורת לא נמסרה טבלת קריטריונים אשר הייתה מאפשרת לעקוב אחר אופן מתן ההנחות ותקינותם.

7. אי-שיווק הפרויקט על ידי החברה העירונית בניגוד לחוזה

על פי סעיף 4.6 להסכם, החברה העירונית התחייבה לשווק ולפרסם את תכניות הכדורגל בעיתונות המקומית, באתר האינטרנט של עיריית אשקלון וברשתות המדיה החברתיות. מוסכם כי כל שימוש בשמו ובתמונתו של מר נמני כחלק משיווק תכניות הכדורגל יוצג בפניו מבעוד מועד ויהיה כפוף לאישורו מראש. אלא שלביקורת נמסר ממנכ"לית החברה העירונית כי לא בוצע כל פרסום על ידי החברה העירונית בשנים 2016-2015.

אבי נמני במסיבת עיתונאים לצד יו"ר הפועל אשקלון לשעבר, איתן קסנטיני; ראש העירייה המושעה, איתמר שמעוני ומאמן הפועל אשקלון, יובל נעים. צילום: פוטו יוסי את עוזי

8. ניגוד עניינים של חברת נימ-גרופ

חברת נימ-גרופ עוסקת בין היתר בייצוג וניהול אישי של שחקני כדורגל. אך בהסכם עם החברה העירונית לא נמצאה כל התייחסות העוסקת מפורשות בסוגיית היתרון אשר נוצר לחברת נימ-גרופ על פני חברות אחרות העוסקות בייצוג וניהול שחקני כדורגל באיתור שחקנים לייצוג במהלך האימונים.

9. המלצות דו"ח מבקר העירייה

לנוכח הממצאים שהתגלו אצל מבקר העירייה הומלץ כי דירקטוריון החברה בשיתוף היועץ המשפטי יבחנו את כלל ההתקשרות עם חברת נימ-גרופ וכן התשלומים ששולמו לה במשך השנים, ובמקרה הצורך אף החזרת תשלומים לחניכים ששילמו ביתר. בנוסף, מבקר העירייה קבע כי יש לערוך מסמך מעודכן המפרט את האחראים לגבייה לורישום השחקנים ובהתאם להסדיר את שיעור העמלה שנקבע. כמו כן, בנוגע לשנים 2016-2015 יש לערוך תחשיב המשער את עלות פעולות הגבייה והרישום שנעשו על ידי החברה העירונית, ולא על ידי חברת נימ-גרופ.

באשר לעלות דמי הרישום החודשיים, יש לעדכן את עלות דמי הרישום בהתאם להוזלה שהתחייבה לה חברת נימ-גרופ במסגרת הצעתה. גביית עלות דמי רישום בניגוד להצעה שהוגשה על ידי חברת נימ-גרופ פוגעת בתקינות הליך בחירת ההצעה. יש לערוך טבלת קריטריונים שתאפשר מתן הנחות לילדים בהתאם למפורט בסעיף 5.29 לחוזה. טבלה כזו תאפשר שקיפות בנוגע לקריטריונים הדרושים לקבלת הנחה וכן תאפשר בקרה ופיקוח אחר מתן ההנחות. ההמלצה האחרונה הייתה לדרוש מהחברה העירונית לשווק ולפרסם את תכנית הכדורגל במדיות השונות. אי-פרסום כזה הוא בניגוד לחוזה.

קבוצת הפועל אשקלון

באוגוסט 2014 נחתם הסכם בין עמותת מועדון כדורגל אשקלון ובין החברה העירונית, ולפיו הפועל אשקלון תעביר לחברה העירונית את זכויות הניהול של מועדון הכדורגל בהתאם להוראות תקנון העברת זכויות של ההתאחדות לכדורגל ובכפוף לאישורה. חמישה חודשים לאחר מכן נחתם הסכם אחר – הפעם בין החברה העירונית ובין עמותת קבוצת ותיקי אשקלון – ולפיו כי עמותת ותיקי אשקלון תספק להפועל אשקלון שירותי ניהול לצורך תפעול הפעלת קבוצות הכדורגל של בוגרים, נוער וילדים. אחד הסעיפים בהסכם קובע כי עמותת ותיקי אשקלון זכאית להחזר הוצאות של עד 30 אלף שקלים.

הפועל אשקלון. צילום: ולדי מוסייב

1. בחירת עמותה ללא מכרז

בעת בחינת מבקר העירייה נמצא כי בחירת עמותת ותיקי אשקלון לצורכי ניהול עמותת הפועל אשקלון נעשתה ללא הצעות מחיר, פרסום "קול קורא" ומכרז פומבי, ולכן נעשתה בניגוד לחוק חובת המכרזים. סעיף 2.15 להסכם קובע כי תוקפו של ההסכם הוא לכל המאוחר עד לתאריך 30.7.2015. עוד נמצא כי נכון לחודש נובמבר 2016 טרם פורסם "קול קורא" לניהול קבוצת הבוגרים, ועמותת ותיקי אשקלון עדיין אחראית על ניהול קבוצת הבוגרים של הפועל אשקלון.

יובל נעים. צילום: זאב שטרן

2. קופת מזומנים

למבקר העירייה נמסר מכתב של מבקר החשבונות של החברה העירונית מיולי 2015. מהמכתב עולה כי בקופת המזומנים של הפועל אשקלון בדצמבר 2014 יש יתרה של 48,345 שקלים. בעקבות מכתב זה נערך בירור בחברה העירונית, והתברר כי לדברי עובד  בחברה הוא ושני עובדים נוספים שמרו יתרת מזומנים שמקורה בגביית כספים מקהל אשר צפה במשחקים באצטדיון הכדורגל לצורך תשלומי ביטוחי הפועל אשקלון. הביקורת מציינת לחומרה כי התנהלות זו נוגדת את כללי ניהול ספרים תקין. בעקבות פנייתה של מנהלת החשבונות בחברה לעובד המוזכר הופקדו כספים אלו ביולי 2015 בסך של 49,500 שקלים באמצעות שתי הפקדות. יש לציין כי מדובר בתקופה שהקבוצה שיחקה בליגה א', ליגה שלא קיימות בה ביקורות על כספי הקבוצה מצד הבקרה התקציבית.

3. העמותה התנערה מהילדים והנוער

בחוזה שנחתם בין עמותת ותיקי אשקלון לחברה העירונית הוסכם כי העמותה תנהל גם את קבוצות הילדים והנוער של הפועל אשקלון. אלא שבפועל הדבר מבוצע שלא על פי ההסכם על ידי החברה העירונית. בנוסף, נמצא כי במסמכי הנהלת החשבונות של הפועל אשקלון לא קיימת הפרדה רישומית של ההכנסות וההוצאות בין כדורגל נוער ובין כדורגל בוגרים, ובשל כך קיים רישום שגוי בדו"חות הכספיים. לדוגמה בכרטסת הנהלת החשבונות של העירייה בנוגע ל"הכנסות תקציב כדורגל דרך עירייה" קיים תשלום של 582,259 שקלים אשר שייך לנוער.

מנכ"ל הפועל אשקלון, דרור אלמלם. צילום: אורי קריספין

4. תשלום ללא חוזה לדרור אלמלם, רכב לא מוצהר ליובל נעים

מדו"ח מבקר העירייה עולה כי לא נמצא הסכם עבודה בין החברה העירונית ובין מנכ"ל הפועל אשקלון דרור אלמלם, המגדיר את תפקידו כמנכ"ל הפועל אשקלון, ובגינו בוצעו תשלומי שכר בסך כ–35 אלף שקלים בחודשים דצמבר 2014 וינואר 2015. בנוסף, החברה העירונית נקשרה בחוזה שכירות תפעולי עם חברת אלבר בנוגע לרכב עבור מאמן הבוגרים של קבוצת הפועל אשקלון יובל נעים. אלא שבניגוד לרישום חשבונאי תקין, לא נרשם רכב החברה בספרי החברה העירונית. בדו"ח צוין כי רישום זה חיוני לשם וידוא כי הבעלות על הרכב תועבר לחברה עם מימוש האופציה.

5. המלצות דו"ח מבקר העירייה

לנוכח הממצאים שהתגלו אצל מבקר העירייה הומלץ כי דירקטוריון החברה בשיתוף היועץ המשפטי יבחנו את כלל המשך ההתקשרות עם עמותת ותיקי אשקלון תוך כדי התייחסות לחוק חובת המכרזים. בנוסף, על דירקטוריון החברה להנחות את הנהלת החברה לערוך תחקיר מעמיק לשם הפקת לקחים ויישום בקרות אשר יימנעו הישנות מקרים של אי-הפקדת מזומנים בחשבון הבנק של החברה. עוד הומלץ כי יש להעביר את ניהול קבוצות הילדים והנוער של הפועל אשקלון לעמותת ותיקי אשקלון כמצוין בחוזה או לעדכן את החוזה בין עמותת ותיקי אשקלון והחברה העירונית, כך שיוסר אותו סעיף.

המלצה נוספת, שכבר יושמה בשטח לפני כחודשיים, היא לפרסם באופן מיידי מכרז "קול קורא" בנוגע לניהול קבוצת הבוגרים של הפועל אשקלון, ובה מודגש כי ניהול הקבוצה על ידי עמותת ותיקי אשקלון ללא חוזה היא בניגוד לחוק. בנוסף, יש לערוך הפרדה רישומית של ההכנסות וההוצאות של כדורגל נוער וכדורגל בוגרים על מנת להציג רישום נכון ועדכני של מצב הקבוצות בדו"חות הכספיים. באשר לחוזהו של מנכ"ל הפועל אשקלון דרור אלמלם, יש לערוך הסכם התקשרות או לחלופין הזמנת עבודה בין החברה העירונית למנכ"ל. יודגש כי העסקת עובד ללא הסכם התקשרות או הזמנת עבודה היא בניגוד לחוק וחושפת את החברה לתביעות. באשר לרכב אשר שימש את מאמן אשקלון יובל נעים, יש לרשום את רכב החברה בספרי הנהלת החשבונות של החברה העירונית.

מעיריית אשקלון נמסר בתגובה: "אנו למדים את הדו"ח ומסקנותיו ייושמו בהתאם על ידי הגורמים הרלוונטים".

תגיות:

תגובות

אולי יעניין אותך גם

🔔

עדכונים חמים מ"כאן דרום אשקלון"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר