גלאם בפתח בית משפט המחוזי בתל אביב

גלאם העיד: "קבלן התלונן שהוא נדרש לשלם 150 אלף ש"ח"

עדותו של ראש העיר הנבחר עוסקת בהיתרים שקיבל יואל דוידי מהוועדה לתכנון ובניה לפרוייקטים מרכז אביאל ובניין פאר סנטר וחושפת את התנהלות ראש העיר דאז ובכירי הנהלת העירייה

פורסם בתאריך: 28.11.18 10:27

     

ראש עיריית אשקלון הנבחר, תומר גלאם החל להעיד במשפטו של ראש העירייה לשעבר איתמר שמעוני.

בתקופה בה שימש שמעוני ראש עיר טרם השעייתו היה תומר גלאם חבר מועצה ובחלק מהתקופה שימש כסגנו של שמעוני.

עו"ד עמיר ג'ורגי' מקבל את פניהם של שמעוני ופונטה בפתח אולם הדיונים בבית המשפט

הדיון כאמור החל וגלאם תחילה הציג את עצמו ולאחר מכן נשאל על ידי התובעת שאלות על מה שארע בתקפוה ההיא.

"עם כניסתי לתפקיד, כיהנתי כממלא מקומו של ראש העיר דאז איתמר שמעוני. מחזיק תיק הנוער יו"ר הוועדה לתכנון ובנייה, אלה העיקרים. לפני כשבע שנים נבחרתי כחבר מועצה, לאחר הבחירות הפכתי למ"מ ראש העיר ואחרי זה סגן ועכשיו נבחרתי לראש העיר" אמר גלאם הפתח דבריו

תובעת: תתאר את מערכת היחסים עם שמעוני ב-2014 ו-2015.
גלאם: נבחרתי כממלא מקום עם שיתוף פעולה מלא בשנה הראשונה ואחרי זה ויכוחים כמו בפוליטיקה.

תובעת: תפרט!
גלאם: חלקם פוליטיים וחוסר שיתוף פעולה. זה משהו שקורה.

תובעת: במה זה בא לידי ביטוי?
גלאם: הייתי מכהן כממלא מקום וכיו"ר הוועדה לתכנון ובנייה והיו ישיבות משותפות ועם הזמן לא זומנתי לישיבות.

תובעת: ממתי לא זומנת לישיבות? (גלאם לא זכר תאריך והתובעת רעננה את זכרונו).
גלאם: בתור יו"ר הוועדה לתכנון ובנייה היו ישיבות עם הגורמים המקצועיים, ישיבות הכנה, ובשלב מסויים ביקשתי שהיועצת המשפטית תצטרף לישיבות ושאלתי את ראש העיר דאז האם זה אפשרי. אני לא יודע אם בגלל זה, אבל מאז לא זומנתי לישיבות.

תובעת: מתי זה נעשה מאז כניסתך לתפקיד?
גלאם: סדר גודל של חמישה-שישה חודשים מאז כניסתי לתפקיד יו"ר הוועדה לתכנון ובנייה.

גלאם נשאל כמה זמן עבר מאז שביקש לצרף את היועצת המשפטית ועד שמודר מהישיבות. הוא התקשה לזכור ותובעת רעננה את זכרונו.

גלאם: פניתי לראש העיר בפגישה לא פורמאלית שכדי שנעבוד בצורה טובה אז, לזמן את היועצת המשפטית. כעבור שבועיים הופסקתי להיות מוזמן.

השופטת: פנית למישהו בעניין הזה?
גלאם: שאלתי את היועצת המשפטית הילה רווח ואת שחר היועץ החיצוני אם זה בסדר שאני לא מוזמן לישיבות הללו ונאמר לי שזה בסדר.

תובעת: ידעת מה התוכן של הישיבות?
גלאם: לא.

תובעת: היו עוד גורמים חוץ משחר והילה שידעו שאתה מודר מהישיבות?
גלאם: הודעתי למנכ"ל שאני לא מוזמן ולא יכול להיות תיאומים ואני מקבל החלטות לפי הגורמים המקצועיים באופן נחרץ.

גלאם התייחס לעניין היחסים בינו לבין שמעוני ואמר: כולם ידעו שהיה מתח ביני לבין ראש העיר דאז וכשהיה שלב שהבנתי שאני ממודר מישיבות חשובות אז התפטרתי מתפקידי כממלא מקום ראש העיר.

שופטת: גם כיו"ר הוועדה לתכנון?
גלאם: ברגע שזה הפך לחוסר אמון בין הצדדים אז ויתרתי על הכול והפכתי לחבר מועצה.

הילה: למה התפטרת?
גלאם: היה חוסר שתוף פעולה ביני לבין ראש העיר. הוא אמר שהוא לא מאמין בממלא המקום שלו. לא באמירה מולי. באחת הפעמים הוא ניסה לפטר ואפילו כתב מכתב.

תובעת: תספר על זה
גלאם: היינו בפגישה בחוף הים עם השר לאיכות הסביבה אבי גבאי ותוך כדי הסיור עצמו במזח, ראש העיר דיבר על איזה כנס ושאל איך השתתפתי עם חברי עמותה כלשהי והוא כעס מהסיטואציה, אני עניתי ואז הוא אמר: 'תפטרו אותו אני לא רוצה לראות אותו'. אבל כדי לפטר ממלא מקום צריך רוב במועצה והתחיל משא ומתן כי אני החלטתי שאני לא מתפטר. המשכתי לכהן כממלא מקום ובשלב מאוחר יותר אמרתי שאני לא נשאר בכל מחיר, והודעתי שאני מתפטר מהתפקיד ואז שלושה שבועות כיהנתי כחבר מועצה. אחר כך היה משא ומתן ואז איתמר ביקש שאפגש איתו. היה שיח יותר חברי ואמרתי שאם אני חוזר זה למשהו נעים יותר למינהל תפעול וחזרתי כסגן. ואחרי כחודש היה כל העניין של המעצרים. אחרי שהוא חזר מההשעיה לא יכולנו לדבר.

גלאם ושמעוני. צילום: דוד לוי

גלאם ושמעוני. צילום: דוד לוי

תובעת: אני חוזרת איתך לדצמבר 2015; הייתה סיבה נוספת שבגללה התפטרת?
גלאם: הייתה מתיחות שנמשכה ואחת הסיבות הייתה חוסר המעורבות שלי בתחום התכנון ובניה וברגע שזה התנהל בצורה כזו אז זה נגמר.

תובעת: אתה זוכר עוד סיבה?
גלאם: יש עוד סיבה שהיא לא בעדויות. אחד המקרים זה חוסר תיאומים וישיבות שלא זומנתי ולא רק אצל ראש העיר אלא גם אצל המנכ"ל. בשלב מסוים, אחת הסיבות הייתה שפנה אליי אחד היזמים וביקש להיפגש ואמר שזה דחוף ועצר ליד בית אבי. ואמר שיש עניין שאני לא רוצה לדון בעניין של תכנון ובנייה בוא נשב ונדבר. ואותו יזם אמר שהוא מאוד כועס ואז הוא אמר שביקשו ממנו כסף כמו 150 אלף איש לתת לי ולעוד שני חברי מועצה כדי שהעניין הזה ייפתר. אמרתי לו שיתלונן במשטרה.

גלאם נשאל על נושאים אחרים שגרמו לו להתפטר מתפקידו.
גלאם: היו התערבויות כשעוזר ראש העיר פונה בדברים והמנכ"ל מקיים ישיבות בלעדיי. אני כיו"ר ועדה חשבתי שאם מתקיימים דיונים מהותיים ואני זה שצריך לאשר או להביע את דעתי, אז לישיבות האלה לא זומנתי. ואז מגיע עוזר ראש העיר ושואל שאלות אליי מה אני יכול לעשות בכל מיני נושאים כמו בפרויקט של רולדין. הבעיה העיקרית שלי, מי שיו"ר ועדה צריך להיות מעורב ולהתערב. עכשיו ראש העיר פונים אליו, כולם פונים וזה בסדר. אז העוזר קיבל פניה ושאל איפה הדברים עומדים ובשלב שלא זומנתי חשבתי שצריך להיות סוג של תיאום ציפיות בחזון.

שופטת: מה שהפריע לך זה שלא זומנת לישיבות וזו הבעיה העיקרית.
גלאם: כן.

תובעת: מדוע לא רצית לחזור לוועדה לתכנון ובנייה?
גלאם: מקרה שהיה זה עדות שמונחת ואותה פנייה שהייתה עדות לה. הייתי במשטרה ונתתי עדות. סיבה שניה זה חוסר אמון, אי אפשר לעבוד כך.

איתמר שמעוני ותומר גלאם. צילום: דוד לוי

איתמר שמעוני ותומר גלאם

תובעת: באיזו מידה הפריעה ההתערבות של הגורמים להחלטתך להתפטר?
גלאם: אם יש דבר שאני לא מעורב בו אני לא יכול לכהן כיו"ר הוועדה.

תובעת: כשחזרת לעבודה וחזרת לתפקיד סגן ראש עיר, מה היו תנאי החזרה שלך לעבודה?
גלאם: הכנסתי תנאי שאני לא חוזר לוועדה לתכנון ובניה. הנושא שעמד על הפרק עם חזרתי לתפקיד זה גם לא להיות חבר בוועדה לתכנון ובניה.

תובעת: מי החליף אותך?
גלאם: יורם שפר.

תובעת: ומה סוכם על תפקיד מ"מ ומי ביקש לקבל אותו?
גלאם: הייתה פגישה עם חיים סופר, הרב ברדא, יורם שפר וראש העיר ודובר על נושא ממלא המקום. ביקשתי לא לחזור כי זה תפקיד חשוב עם אמון.

התובעת הקריאה מהעדות: איתמר ביקש לקבל את ממלא המקום בחזרה.

תובעת: מי היו חברי ועדת המשנה?
גלאם: שרה זכריה, מיריי אלטיט, סולטנוביץ, יורם מכלוף ואפי מור.

תובעת: מי הדרג המקצועי?
גלאם: מהנדס דוד ירון, איתן צוריאל שהוחלף בהילה רווח, אדריכל העיר אריק ברששת מזכיר הוועדה משה פוקס, פרדי מנהל אגף רישוי ועינב דוד.

דוד ירון

דוד ירון

תובעת: אמרת שאתה פועל לפי הנחיות הדרג המקצועי?
גלאם: כן.

התובעת מקריאה חלק מעדותו…
תובעת: "היו ישיבות אצל המנכ"ל וראש העיר בנושאים תכנוניים שמהן מודרתי הבסיס ההיה חוסר אמון. סיפרתי על זה לשחר בן עמי"
גלאם: אני בוועדה תמיד פעלתי לפי הנחיות הדרג המקצועי.

היועצת המשפטית יכולה להתנגד ומהנדס העיר יכול לומר שהוא מתנגד כי זה נוגד את חוקי התכנון. האדריכל מביע את דעתו איך העיר צריכה להיראות. אבל חברי הוועדה לא חייבים להקשיב לדרג המקצועי כי אז הם ישבו ויסגרו הכל לבד.

תובעת: איך מתנהל הפרומו לוועדה?
גלאם: יושבים יחד אני פרדי, עינב, משה פוקס, המהנדס, אדריכל והיועץ המשפטי. אחרי הפרומו מקבלים החלטות מה עולה לסדר היום ומה יורד מסדר היום.

אריק ברששת

אדריכל העיר, אריק ברששת

תובעת: בישיבות ההכנה שכן היית מוזמן אליהן, מה היה בהן?
גלאם: מציגים את הפרויקטים שעולים לסדר היום ואז יש התייחסות מהדרג המקצועי.

תובעת: מי שימש כיו"ר מליאת הוועדה?
גלאם: איתמר שמעוני.

תובעת: מתי עלו פרויקטים לדיון בוועדת המליאה?
גלאם: יש ועדת המשנה זה מי מטעמו שראש העיר מאציל לו סמכות וזו הוועדה שעמדתי בראשה. כיו"ר ועדת המליאה עומד ראש העיר. למליאה זה עולה כשיש הסתייגויות או מחלוקות אז זה עולה למליאת הוועדה.

שופטת: כשיש פרומו אז מה החשיבות של ישיבות ההכנה אצל ראש העיר.
גלאם: הוא מחליט איך הוא רוצה שהעיר תיראה. ואני מודרתי מכל הישיבות.

תובעת: מה פגע בתקינות העבודה שלך שאתה לא מוזמן לוועדות ההכנה.
גלאם: יכול להיות שראש העיר יוריד מסדר היום ויכול לבקש לדון בזה בישיבה הבאה.

תובעת: פרויקט סילו, (מרכז אביאל, בבעלות יואל דוידי. ד.ל) מה לגבי פתח מרכז הפריקה והטעינה בישיבת הפרומו
גלאם: בפרומו הייתה מחלוקת לגבי מיקום של הפריקה והטעינה. הייתה טענה של האדריכל שזה לא נראה טוב וזה יכול לשנות את אופי הסביבה. אבל אין קשר. הכביש הראשי במרחק גדול מהחזית והיות ויורם שפר שהוא גורם מקצועי בתחום איכות הסביבה ביקשתי ממנו שיקיים דיון ואם יש צורך, אז נזיז את זה.

מתחם סילו – מרכז אביאל. צילום: דוד לוי

תובעת: תתייחס למודעות של שמעוני בנוגע להזזת פתח הפריקה והטעינה.
גלאם: למיטב זכרוני כן, הצגנו לו את הדברים עד כמה שזכור לי הצגנו את נושא הסילו… היו כל כך הרבה תקריות שזה דברים שחוזרים על עצמם. הוא היה מודע למה שקורה בוועדה, אני לא יודע אם זה ספציפית.

תובעת: כשאמרת שבנושא של סילו
גלאם: ראש העיר מעורה בהכל, אם היה דיון והיה דיון בנושא הסילו אז גם זה עלה על הפרק.

השופטת: מבחינת זיכרון, אתה זוכר אם עדכנת או ראש העיר ביקש להתעדכן בנושא פתח הפריקה והטעינה של הסילו?
גלאם: לא זוכר.


רוצים להישאר מעודכנים?
הורידו את אפליקציית "כאן דרום – אשקלון"
תובעת: בזמן החקירה בינואר 2016 זכרת טוב את האירועים שקרו בדצמבר 2014? דיברת על יורם שפר ועל עמדתו.
גלאם: העמדה שלו הייתה שניתן להשאיר את הפתח במקום. הייתה ישיבה אחת בנושא הסילו, האדריכל העלה את ההסתייגות שלו וראיתי בזה נושא מאוד מהותי. לא קיבלנו החלטה והורינו ליורם שפר שייתן דעה מטעמו וכשקיבלתי את עמדתו של יורם אז זה חזר לוועדה וקיבלנו את ההחלטה בניגוד לדעתו של האדריכל.

שפר, גלאם וזכריה. אילוסטרציה: יח"צ

תובעת: מה קרה ביום החתימה על ההיתר לסילו?
גלאם: היה כנס באשכול פיס, שיתוף הציבור בנושא תוכנית המתאר. והיו שם כל הגורמים המקצועיים. חיים סופר, אני, האדריכל, יואל דוידי, רועי שוורץ, איתמר שמעוני. המהנדס דוד ירון לא היה. היה לו עניין אישי.

תובעת: מי חיפש את המהנדס?
גלאם: המנכ"ל חיפש אותו, הוא קרא לי בעניין ההיתר של סילו. הוא שאל למה זה מתעכב? אמרתי לו שזה נושא מקצועי ושיבררו עם מהנדס העיר ואמרתי לו שהוא לא נמצא. אז הוא אמר תשיגו לי אותו.

"תשיגו לי אותו". מנכ"ל העירייה לשעבר, חיים סופר מתייעץ עם תומר גלאם

השופטת: אמרת שסופר אמר 'תשיגו לי אותו'?
גלאם: כן. ניסיתי להשיג ולא הצלחתי להשיג אותו.

בעדותו במשטרה סיפר גלאם על שיחה בין סופר למהנדס דוד ירון והתובעת מצטטת: "מהנדס העיר לא ענה לסופר וסופר התעצבן שירון לא זמין ושאל מי יכול לחתום במקומו… אני לא זוכר מי שאל. הם שאלו למה לא חותמים על ההיתר. האדריכל התקשר לירון וירון אמר לו לא לחתום ושהוא יגיע לראות את התיק.

השופטת: איך אתה יודע מה היה בשיחה בין אריק ברששת לדוד ירון?
גלאם: אריק אמר לי.

גלאם נשאל בעדותו במשטרה על הדחיפות לחתום על ההיתר הזה באותו הערב והוא אמר אז כי למיטב זכרונו נאמר לו שיש דחיפות כזו.

התובעת ביקשה ממנו להיזכר עם מי שוחח דוידי והסנגורית של דוידי אישרה כי הוא שוחח עם רועי שוורץ.

תובעת:  מה קרה לאחר הכנס?
גלאם: חזרתי לעירייה, דוד ירון חזר מהאירוע שלו. הוא לא הסכים שאף אחד יחתום במקומו. ברגע שהוא הגיע, ראינו, אני ועינב. דוד ירון אמר שזה ייקח זמן ואמרתי שאני אלך ויתקשרו אליי כשזה יהיה מוכן. אחרי זה התקשרתי לסופר ושמעוני וליואל דוידי.

יואל דוידי, חיים סופר ועופר שמעוני. צילום: דוד לוי

יואל דוידי, חיים סופר ועופר שמעוני. צילום: דוד לוי

השופטת: למה ליואל?
גלאם: כדי לעדכן אותו שייקח את ההיתר.

תובעת: התקשרת לאיתמר?
גלאם: כן. אני לא זוכר אם רועי שוורץ ענה או איתמר.

תובעת: מלבד השיחה הזו, איזו שיחה הייתה לך עם איתמר בנוגע לסילו?
גלאם: לא זוכר.

התובעת מרעננת את זכרונו בנוגע לשיחה שהם קיימו בנושא. "אני זוכר שהוא דיבר על הפרויקט הזה ואני לא זוכר באיזה מעמד". גלאם: "הייתה שיחה בינינו בנושא הזה והפניתי אותו לסופר ודוד ירון".

תובעת: כמה הייתה המעורבות של חיים סופר בנושא הסילו?
גלאם: הייתה מעורבות כמו בהרבה פרויקטים אחרים.

פעם היה פה סילו. היום בניין משרדים של היזם יואל דוידי. צילום: אלירם משה

השופטת: עד כמה הייתה המעורבות של חיים סופר בפרויקט?
גלאם: הוא היה מעורב בהכל וגם בנושא הזה, אותו הדבר.

עוד אמר גלאם בנוגע לרצון לעזור ליזמים אשר נקלעים למצוקה כי "הבירוקרטיה הורגת ויש יזם שיש לו התחייבויות וכל תאריך יכול לפגוע בו מהותית כלכלית".

הדברים נאמרים על רקע זה שבמקרה המדובר של מתחם הסילו, טען דוידי כי אם ההיתר לא היה נחתם באותו הלילה, הוא היה מפסיד המון והעסקה הייתה מתבטלת.

השופטת: ועד כמה אתם קשובים לזה?
גלאם: אני תמיד הייתי קשוב. פונים הרבה יזמים. כולם פונים אליי.

תובעת: מה חשבת על פניה של גורמי העירייה?
גלאם: אם המהנדס היה אומר לי אני לא מוכן לחתום על ההיתר, אז לא חותמים. ברגע שהוא חתם אז עדכנתי את כולם.

תובעת: מה דעתך על האירוע הזה שהתקיים באותו היום?
גלאם: מבין את המצוקה. ליזם יש בעיה והוא פונה לגורמים המעורבים.

תובעת: האם זה נראה לך שיזם יש לו מצוקה אז צריך לפתור לו את הבעיה?
גלאם: יש עוד מקרים ויש חתימות על ההיתרים בלילה גם לאחרים וחתמנו על היתרים לגני ילדים בלילה.

תובעת: אמרת שגם רועי, סופר ושמעוני פנו אליך בעניין ההיתר. מתי פנה אליך איתמר בעוד סיטואציה בעניין היתר?
גלאם: היה עוד מקרה שאנחנו היינו באירוע מסוים ועברנו ליד פאר סנטר והוא התעניין.

שופטת: האם היו מקרים של פרויקטים מסחריים, אתה זוכר בהילות על צורך לחתום באותו היום?
גלאם: אני לא זוכר.

פאר סנטר

פאר סנטר

תובעת: אני עוברת לשאול על הגדלת אחוזי הבנייה של בניין פאר.
התובעת הציגה דברים מעדותו של גלאם במשטרה שלפיהם דוידי ביקש אישור לתוספת בנייה והיו בעיות תכנוניות, אלא שמהנדס העיר התנגד, דוידי החל לבנות קומה נוספת ואז הוצא לו צו הפסקת עבודה.

תובעת: מה הייתה עמדת הלשכה המשפטית בנוגע לחניות בבניין פאר.
גלאם: פאר זה הפרויקט הראשון שעשה באשקלון תמ"א 38. הפרויקט היה של חג'ג' וזה עלה עוד בזמן בני וקנין. ניסו לקדם והתחלף השלטון וחג'ג' מכר לדוידי והנושא של פאר עלה. לפי התמ"א אפשר לקבל יותר זכויות או להעתיק את הזכויות למקום אחר. מה שלא היה תקין, היה מחלוקת לגבי החניה והם המשיכו לבנות למרות שאין היתר ושם נעצרה העבודה.

מבחינת המחלקה המשפטית היה איתן צוריאל ואחרי זה התחלף בהילה רווח. עלתה הבעיה של החניה והאפשרות היא לשלם כופר חניה והעירייה בונה את החניה.

התובעת מקריאה: "היה את נושא החניות שהמחלקה המשפטית התעקשה ולא קיבלה את עמדתו של ראש העיר".
תובעת:  זה מזכיר לך משהו?
גלאם: לא.

תובעת: מה הייתה עמדתך בנושא הזה?
גלאם: אני נצמד להנחיות של היועץ המשפטי, למעט אם זה אפשרי להתנגד.

תובעת: לאילו ישיבות בנושא פאר אתה זומנת?
גלאם: היו ישיבות בנושא הזה בעניין פאר אצל המנכ"ל ואני מודרתי באופן מגמתי באותה התקופה.

תובעת: אתה חתום על חוזה שכירות בין העירייה לבין דוידי בנוגע לבניין פאר. תספר על נסיבות החתימה שלך על החוזה.
גלאם: היה דיון אצל ראש העיר וחיים סופר הביא לי לחתום על החוזה ושאלתי למה ראש העיר לא חתם? אז נאמר לי שאח של ראש העיר עובד עם דוידי ולכן אסור לו לחתום.

תובעת: מי נכח שם?
גלאם: המנכ"ל חיים סופר, היועצת המשפטית, איתמר ואני.


לאחר שהצדדים יצאו להפסקה, מתחילה חקירה נגדית על ידי עו"ד אשר אוחיון, שהוא סנגורו של עופר שמעוני, אך בדיון הנוכחי ביקש ממנו איתמר שמעוני כי הוא ייצג אותו ויבצע את החקירה הנגדית, זאת מאחר ועו"ד מנחם רובינשטיין, לא היה יכול להתייצב לדיון.

סניגור: היה נתק בינך לבין איתמר שמעוני.
גלאם: כן. היו הרבה נתקים בינינו.

סניגור: היחסים בינך לבין איתמר שמעוני לא היו תקינים.
גלאם: כן, נכון.

שמעוני עם הסניגורים רובינשטיין ואוחיון באחד מהדיונים הקודמים

סניגור: בגלל שהיה קרע ואתה רצית לשפר את התפקוד שלך, כשהיית תופס אותו על הדרך אז היית מנסה לדבר איתו. בעצם אלו היו שיחות מיוזמתך ולא מיוזמת איתמר.
גלאם: בחלק מהמקרים כמו שציינתי אני יזמתי ובחלק מהמקרים הוא יזם. האמת היא שכל שבועיים היה נתק, שבוע דברנו. לא יכול להכנס לדקויות.

סניגור: כשאתה מדבר על שיחות מסדרון שהתייחסת אליהן. אמרת שמכיוון שלא היו יחסי עבודה סדירים, היית ניגש אליו כדי לעדכן אותו.
גלאם: לא זוכר.

סניגור: במשטרה שאלו אותך שאלות ונניח שלא זכרת, החוקרים קיבלו את התשובה?
גלאם: כשזכרתי אז אמרתי שאני זוכר, כשלא זכרתי אז הזכירו לי ואם לא אז אמרתי לא זוכר.

מה אמר גלאם בחקירה ביחידת להב 433? צילום: ניר קידר

סניגור: אני שם לב שאתה מתקשה לזכור אירועים מדויקים. האם הגיוני שבמהלך החקירה לא אמרת שאתה לא זוכר? האם במהלך החקירה חשת שמצפים ממך שתאמר דברים שמסבכים את איתמר?
גלאם: אין מה לצפות. אמרתי מה שאני זוכר וזהו. כשמגיעים לחקירה מגיעים לא בנוח. הייתה חקירה – מלבד מקרה אחד שמישהו נכנס וצעק ובזה זה נגמר.

סניגור: האם אתה יכול להצביע על פעולה לא תקינה בהתנהלות מול איתמר שמעוני?
גלאם: גם בעדויות ראיתם שהוא אומר תפעלו על פי החוק. אני איש ציבור לא שופט ולא חוקר. לא יודע מה הוא עשה בלשכה שלו.

סניגור: בכל פעם שאלו אותך החוקרים וניסו לשכנע אותך שההתפטרות שלך הייתה מינהל לא תקין מצד איתמר.
גלאם: לא זוכר.

סניגור: כבר בהודאה הראשונה שלך, הם אומרים לך האם נכון להגיד שהדבר נבע ממנהל לא תקין? תאשר לי בבקשה שאתה לא אמרת מעולם את הדברים האלה. אתה ענית שהדברים לא היו תקינים מבחינה אישית ופוליטית.
גלאם: נכון. זה מה שאמרתי בבית משפט.

סניגור: הרבה פעמים אתה יוזם שיחות עדכון במסדרון.
גלאם: לא יודע להגיד כמה פעמים.

עיריית אשקלון

סניגור: החוקרים במהלך החקירה רצו לדעת דוגמאות ספיציפיות.
גלאם: כן.

סניגור: ביקשו. תן לי מקרה ספציפי שאיתמר התעניין בפרויקט של דוידי.
גלאם: כן. זה היה על הפרק.

סניגור: נתת להם דוגמה על בניין פאר. דוגמה יחידה.
גלאם: נכון.

השופטת מעירה: היה גם את העדות בכנס לגבי סילו.

סניגור: כשהלכתם בדרך וראיתם את בניין פאר מול העיניים איתמר שואל מה קורה עם הבניין הזה. שאלה כללית ואתה עונה תשובה כללית.
גלאם: נכון.

סניגור: מבחינתך היה משהו לא תקין בשאלה הזאת?
גלאם: לא, ראש העיר שואל על הכל.

סניגור: אתה זוכר התעניינות נוספת של איתמר בנושא פאר?
גלאם: לא, אם היה זכור לי הייתי מעלה את זה פה.

סניגור: בפרויקט סילו מהגדולים בעיר.
גלאם: כן, פרויקט גדול מאוד.

סניגור: העניין הספיציפי של איפה יפרקו בבניין סילו את הדברים. זה עניין שהיועצת המשפטית למשל אומרת שזה עניין קטן וראש עיר לא מתעניין בזה.
גלאם: אני לא יודע מה הילה אמרה.

סניגור: כשהולכים לראש העיר בפרומו, מעדכנים את ראש העיר. זכותו של ראש העיר אם הוא שומע שיש בעיה אז להורות על כינוס המליאה.
גלאם: נכון, הוא יו"ר המליאה.

סניגור: אני ארענן את זכרונך כי יכול להיות שכמו שאנחנו רואים כאן הזכרון שלך לא כל כך טוב.
גלאם: הזכרון שלי טוב מאוד, בבקשה תדבר בצורה מכובדת.

סניגור: דוד ירון אמר עליך דברים קשים שאני חושב שהם עלילה. מה טיב היחסים בינך לדוד ירון?
גלאם: הזמנתי אותו לאירוע שלי.

סניגור: דוד ירון אמר בחקירה: ישנו הרב ברדא שהריץ את תומר וגם יורם ועוד מישהו. ידוע שדוידי הוא מהתומכים של הרב ברדא. כאשר יש הצבעה בוועדה הם מדברים ביניהם ומבשלים את ההחלטה לפני. כאשר הבקשה הגיעה לוועדה הם כבר החליטו מה יהיה.
גלאם: לא היה ולא נברא. לא היו תיאומים לא לפני ולא אחרי.

הרב יצחק ברדא עם איתמר שמעוני. צילום: אייל אסרף

סניגור: במשטרה, הציגו לך את הדברים שאמר רועי שוורץ ואתה אישרת. זוכר?
גלאם: כן.

סניגור: רועי אומר שבכנס שדברת עליו, אמרת שאתה תטפל משמעתית בדודו ירון כי הוא מוציא שם רע לאגף.
גלאם: לא זכור לי.

סניגור: העניין הזה שדוד ירון מקפיא חתימות ויכול לגרום נזקים ליזמים זאת הייתה האווירה. זאת הייתה תכונה שלו. יכול להיות שגם אתה כעסת עליו?
גלאם: לא יודע, אולי.

סניגור: למה ניסית להשיג את דוד ירון?
גלאם: מנסה לברר למה ההיתר מתעכב.

סניגור: היום אמרת שרצית לברר איתו למה הוא לא חותם כי יש כבר את כל האישורים. היה לך ברור שברששת הולך לבקש מירון לתת לו אישור לחתום במקומו.
גלאם: כן אני מאמין שזה מה שהוא היה אומר לו. עצם העובדה שהוא לא חתם, אז כנראה שדוד ירון אמר לו לא לחתום.

סניגור: אתה משער, מסיק מסקנות אבל כשאתה מדבר במשטרה אתה מתאר את זה כעובדות מוגמרות. אתה לא ראית את שיחה או שמעת אותה.
גלאם: ברששת סיפר לי על השיחה.

סניגור: יש שוני גמור בין תשובות שאתה עונה עליהן מתוך ידיעה לבין מסקנות. האם את כל זה שמעת מאריק ברששת?
גלאם: הוא אמר שהוא דיבר איתו והוא לא מסכים שאריק ברששת יחתום במקומו.

סניגור: דיברת הרבה על חיים סופר. סופר בכלל היה בכינוס?
גלאם: לא יודע אם הוא היה בכינוס אבל היה מעורב טלפונית בכל המתרחש.

סניגור: אמרת דברים מתוך השערה או השלמה של תמונה בחקירה: גם סופר וגם איתמר וגם רועי ניגשו אליי ודיברו איתי על זה. יכולה להיות מציאות כזאת שהוא דיבר איתך אם הוא לא היה?
גלאם: לא.

סניגור: אז אם אתה אומר שהיו שיחות בינך לבין סופר, סימן שסופר לא היה באירוע. אתה זוכר שהיו שיחות עם סופר?
גלאם: כן. האירוע נמשך כמה שעות. התחיל במבנה מפעל הפיס והסתיים בעירייה.

סניגור: אם הוא לא היה בכנס, ברור לחלוטין שהוא לא היה נוכח שם. כשאתה אומר שניגשו אליך רועי, איתמר וסופר.
גלאם: פיזית ניגש אליי רועי. השאר היו סובבים. אם חיים היה נוכח לא יודע, אבל הוא ואיתמר היו בסביבה ומעורבים בכל הפרטים.

סניגור: איתמר פנה אליך בנושא היתר החתימה?
גלאם: לא.

סניגור: כשהכל מסתיים ואתה מתקשר לעדכן את איתמר זה בגלל שזה נושא מספיק גדול שהעסיק אתכם. זה לא חריג נכון?
גלאם: נכון, כמו שעדכנתי את כולם.

סניגור: תאשר לי בבקשה שמי שמעדכן את איתמר בישיבות המשנה זה פוקס מזכיר הוועדה.
גלאם: בדרך כלל כן.

סניגור: התרעמת על כך שלא הוזמנת לדיונים. אמרת שלדעתך זאת התנהלות לא תקינה על אף שדעתה של היועצים המשפטיים אמרה אחרת.
גלאם: נכון.

סניגור: המדיניות של איתמר הייתה לפתח את העיר ולבנות ולקדם פרויקטים. זאת מדיניות שפעלת בהתאם אליה?
גלאם: כן.

סניגור: בוא נדבר על ההתפטרות שלך. אמרת במשטרה שהחלטתם בסיעה כי מאחר ואין אמון מלא בינכם לבין ראש העיר אתם מוותרים על תפקיד ממלא המקום ובמקום זה אתה מקבל תפקידים אחרים.
גלאם: נכון.

סניגור: הציגו פה הסכם לגבי פאר מיום 19.11.14. נראה לך משהו חריג שתחתום על זה או טבעי במסגרת התפקיד שלך?
גלאם: טבעי.

סניגור: על ההסכם של השכירות של העירייה בבניין פאר מול דוידי. אין מצב שחיים יגיד לך תחתום אתה ולא איתמר כי יש לו ניגוד עניינים. לא יכול להיות שחיים סופר אמר לך כך כי כעובדה איתמר שמעוני לא היה חותם על הסכמים כאלה.
גלאם: אני שאלתי את חיים סופר את השאלה.

סניגור: מה ההיגיון שתשאל למה אתה ולא איתמר? אם איתמר מעולם לא חותם.
גלאם: בגלל שהביאו לי את זה בלשכה של איתמר ולא שמו את זה על שולחני.

סניגור: אז רק בגלל שהגישו את זה בלשכת ראש העיר שאלת?
גלאם: כן.

סניגור: יכול להיות שחיים היה עם המסמכים בדרך אליך. אז כבר הגעת ללשכה איפה הבעיה שהוא ביקש ממך לחתום? לא הייתה סיבה מצידך לשאול את השאלה. תסכים איתי שלא הגעת כדי לחתום על זה.
גלאם: היה דיון ובסופו נתנו לי לחתום. באתי לעניין אחר.

סניגור: אמרת שגם חיים סופר וגם הילה רווח היו בחדר בזמן שחיים הגיש לך את החוזה לחתימה.
גלאם: כן וגם איתמר.

סניגור: הילה שמעה את הדברים? את השאלה ששאלת?
גלאם: כן.

סניגור: איתמר שמע?
גלאם: היה נוכח, אבל הוא לא הגיב.

סניגור: בתקופה הזאת עופר שמעוני בכלל לא עובד עם דוידי. אז איך ייתכן שאיתמר שמעוני שמע לזות שפתיים כזאת ולא הגיב? זה לא הגיוני. זאת ביצה שעדיין לא נולדה.
גלאם: אם לא היו לי ספקות ולא דיברו על הנושאים האלה לפני, לא הייתי שואל את חיים את השאלה.

סניגור: לאור דברי הילה רווח שאומרת שנודע לה בשנת 2015 על יחסי העבודה של עופר ודוידי. האם לאור עניין זה אתה מעוניין לחזור בך מהאמירה שלך שחיים סופר אמר לך שיש ניגוד עניינים?
גלאם: לא.

סניגור: איתמר מעולם לא חתם על חוזים מהסוג הזה. לאור נתון זה אתה מוכן לשקול מחדש את הגרסה שלך?
גלאם: לא.

סניגור: אתה חתמת על חוזה בנובמבר ואמרת שבעיניך זה היה טבעי כי זה נחתם בלשכה שלך. החוזה היה חלק מהתלונה של שלמה כהן?
גלאם: אמרתי שהייתה פנייה. אני מפנה אתכם להקלטות של הוועדה.

סניגור: אתה אומר ששלמה כהן פנה במכתב. אפשר לראות את המכתב? אין לנו את הקשר הדברים.
גלאם: אני לא זוכר אם זה היה מכתב או בוועדת המשנה לתכנון ובנייה. אפשר לראות את זה בתמלול.

סניגור: אני שמעתי את ההקלטה ואתה אומר שביקשו ממך לחתום על החוזה בגלל כל מיני עניינים. להיפך. אף אחד לא מאשר לך את הסיטואציה.
גלאם: לא זוכר, אני צריך לשמוע אותה.

סניגור: בשיחה העלית את הטענות של שלמה כהן שיבדקו האם יש בהן של ממש.
גלאם: נכון. זה הפך להיות מטרת השיחה.

סניגור: עולה ממוצגי התביעה שיש מכתב של שלמה כהן. במכתבו הוא העלה שתי טענות רציניות. שהעירייה גם מאשרת וגם שוכרת. אם באמת העירייה משלמת כספים על מבנה שעוד לא נבנה גם איתמר אמר שצריך לבדוק האם זה פלילי.
גלאם: נכון.

סניגור: אז הנושא לא היה מדוע אתה צריך לחתום או לא אלא הנושאים שמעלה שלמה כהן.
גלאם: השופטת מעירה: שאיתמר שמעוני ישיב על הפרשנות שלו.

סניגור: אמרת אני לא מאחל לאף אחד להיות במצבי באותו זמן.
גלאם: כן, שומעים את זה בקלטת.

סניגור: למצב זה מתווספות טענות של שלמה כהן שהן יכולות לסבך אותך.
גלאם: הוא לא יכול לסבך אותי אלא את העירייה.

סניגור: בישיבה בה הושמעה הקלטת כבר היה ידוע לכולם שיש ניגוד עניינים. זה היה פומבי שאיתמר שמעוני לא יכול להיות מעורב בעניינים של דוידי בגלל שעופר עובד עם דוידי. אתה מאוד חששת שיבואו אליך בטענות בסופו של דבר כי חתמת על חוזה שיש בו ניגוד עניינים.
גלאם: כן.

סניגור: אתה אומר לאיתמר ששלמה עושה לך את המוות ופחדת שמישהו יבוא אליך בטענות.
גלאם: כן.

סניגור: מה שברור לאיתמר הוא שאתה מאוד חושש. הוא אומר לך שהוא נתן לך את הסמכויות אבל בגלל שהוא רואה את התגובות ואת החשש שלך ואתה מודאג אז תשאיר את המפתחות ואני אעשה את העבודה.
גלאם: כן. אבל תבין שההרגשה לא הייתה נעימה. איך היית מרגיש שכל יומיים רוצים לפטר אותך.

סניגור: מה אתה מבין מהאמירות של איתמר שמעוני?
גלאם: אי אפשר להבין את איתמר פעם אומר ככה ופעם אומר ככה.

עו"ד אוחיון מעיר: לא אותך אפשר להבין. השופטת נוזפת בו.

סניגור: בכלל מה היה רלוונטי מבחינתך להגיד בישיבה שחתמת בגלל עופר?
גלאם: זאת הייתה השתלשלות הדברים באותה תקופה.

סניגור: איתמר רצה לדבר איתך על נושא אחר. ואתה אמרת לו שלפני שהוא ידבר איתך, אתה חייב לומר לו משהו והעלית את הנושא של שלמה כהן.
גלאם: נכון.

סניגור: האם בעקבות הטענות של ירון דוד נחקרת באזהרה?
גלאם: לא.

סניגור: מבחינת התעניינות: האם איתמר התעניין בכל הפרויקטים הגדולים באשקלון?
גלאם: כן.

סניגור: הסיפור של היזם שפונה אליך. הגשת עדות במשטרה. אותו יזם, שמוליק לוי, פונה לרועי שוורץ וטוען שהוא נדרש לשלם לחברי הוועדה ולך שאתה עומד בראשה. האם אתה יודע שאיתמר שמעוני הגיש תלונה במשטרה והוא זה שהלך ליח"אה.
גלאם: אני לא ידעתי על זה. אני פניתי לאיתמר וגם להילה היועצת המשפטית כדי להבין איך אני צריך להתנהל בנושא הזה ומסרתי עדות במשטרה בנושא הזה.


עו"ד נוית נגב המייצגת את יואל דוידי מתחילה בחקירה נגדית.

הסניגורית: מה הקשר בינך לבין יואל דוידי? יש לך קשר טוב עם יואל דוידי?
גלאם: קשר טוב כמו עם כולם.

הסניגורית: בחקירה הראשית דברת על זה שבתפקידך אתה רואה חשיבות להיות קשוב לפניות היזמים נכון?
גלאם: נכון.

הסניגורית: יואל דוידי גם לאורך הקדנציה הקודמת כשהיו לו בעיות הוא היה פונה גם אליך נכון?
גלאם: כן.

הסניגורית: כשאתה הקשבת לו זה היה מתוך גישה עניינית שרצית לסייע לו במה שניתן נכון?
גלאם: נכון.

הסניגורית: לא בגלל שאיתמר שעוני או חיים סופר אמרו לך נכון?
גלאם: כן.

הסניגורית: סיפרת על אותה פגישה בנושא פתח טעינה בסילו. אמרת שזה לא נושא מהותי. כשישבת בוועדת המשנה קיבלתם את ההצעה של יורם שפר בתום לב נכון? לא כי עשית טובה לדוידי נכון?
גלאם: נכון.

*מקריאה קטע מעדותו של דוד ירון.

הסניגורית: גלאם מכחיש מכל וכל את דבריו של דודו ירון שטען שההחלטה לקבל את עמדתו של שפר "בושלה מראש". היו דברים שהגורמים המקצועיים התעקשו בלי סיבה מהותית?
גלאם: כן, בחלק מהדברים כמו במקרה הזה.

הסניגורית: דודו ירון טוען שרצית לרצות את דוידי ועשית ישיבות מיוחדות. זה נכון?
גלאם: לא. פעלנו לכולם כולל כולם.

הסניגורית: חיים סופר הפעיל עליך לחץ לעשות דברים למען דוידי?
גלאם: לא.

הסניגורית: ניסית פעם לאשר לדוידי דברים שאינם בתכנית המתאר?
גלאם: לא.

הסניגורית: בנושא שוויצריה הקטנה. שואלים את דודו ירון האם יש לכם את הכלים להחליט. הוא אומר שאתם לא יודעים לקרוא תכניות ואין לכם את הכלים ולכן אתם גורמים לויכוחים בדרג המקצועי.
גלאם: היו דיונים באופן כללי ולא זכור לי משהו ספציפי בשוייצירה הקטנה. יש דברים שהם מהותיים מבחינת אדריכל ויש דברים שהם לא מהותיים. יש דברים שהוועדה החליטה אחרת וזה היה בעיקר בנושאים לא קנטרניים.

הסניגורית: פעלת כדי לרצות את דוידי?
גלאם: לא.

הסניגורית: השתמשת במשה פוקס כדי לקדם עניינים לדוידי?
גלאם: לא.

הסניגורית: לגבי ההיתר כפי שכבר דיברת על זה על מה שקרה בכנס. אתה חתמת על ההיתר לאחר שדוד ירון חתם וחשבת שאם אפשר לסייע אז למה לא בשעה 23:00 בלילה אם אפשר לסייע.
גלאם: נכון. אם היה משהו לא חוקי דוד ירון לא היה חותם בחיים. אמרתי לו תסיים את העבודה ואני אבוא לחתום.

הסניגורית: יש טענה שזה היה אירוע מאוד חריג נתנו לו תמורה לשוחד. אני בכל זאת רוצה לשאול אותך. דוד ירון בא לאחר הכנס זה היה כבר בשעת ערב.
גלאם: כן בשעת ערב.

הסניגורית: עצם העובדה שדוד ירון נקרא בשעות הערב לא מתפרש בעיניך כטובת הנאה לדוידי?
גלאם: אותו עניין מסתכם בזה שאם זה היה דבר לא חוקי לא משנה מול מי דוידי היה עובד, אז לא היינו חותמים. היה עניין שהיזם התחייב ולכן הייתה דחיפות.

הסניגורית: היה את נושא כופר החנייה בפאר. אמרת שאתה יודע שחג'ג' מכר את הנכס לדוידי. אמרת שאתה נצמד לחוות דעתו של איתן צוריאל היועץ המשפטי. איתן צוריאל טען בחקירה שהופעלו עליו לחצים למתן היתר גם על ידך.
גלאם: מעולם לא הפעלתי לחצים על אף אחד. ביקשתי לדעת מה הפתרונות.

הסניגורית: אתה התנגדת למילה לחצים. מה שאתה אומר זה שעצם העובדה ששאלת בנוגע להיתר זה נוהל עבודה שאינו מיוחד ליואל דוידי.
גלאם: נכון. יש כל מיני פרויקטים ומתוקף התפקיד אנחנו בודקים מה קורה.

הסניגורית: בזמן הסכם השכירות עופר שמעוני אפילו עוד לא פתח משרד תיווך ועוד לא התחיל לתווך. אז לא נשמע לי הגיוני שחיים סופר אמר לך בעיתוי זה שיש לאיתמר ניגוד עניינים.
גלאם: אני לא יודע על מה את מדברת. אני יודע מה נאמר לי.

הסניגורית: האם יכול להיות שטעית והתייחסת לאירוע אחר? שאולי התבלבלת בתאריך?
גלאם: נחתמו שני הסכמים.

הסניגורית: אמרת שחתמת על מסמכים רבים וחוזים. ציינת בחקירה שלך שלא התעניינת בהסכם הזה.
גלאם: נכון.

הסניגורית: אישרת שחתמת על חתימת היתר ליזם אחר אלי אלעזרא גם בשעה מאוחרת בלילה.
גלאם: נכון.


חקירה חוזרת של עו"ד הילה גבאי:

הסניגורית: בחתימה על היתר בשעה 22:00 בלילה של אלי אלעזרא הייתה מעורבות של איתמר שמעוני?
גלאם: לא חושב, אני לא יודע.

הסניגורית: שמענו שדיברו על עוד היתרים באשכול הפיס.
גלאם: לא שזכור לי.

הסניגורית: בחקירה הראשית אתה אישרת לי 3 פעמים שחיים סופר איתמר ורועי שוורץ דיברו איתך על נושא היתר הבנייה. אתה מדבר פה גם על איתמר. בחקירה הנגדית אמרת שאיתמר לא דיבר איתך על הנושא הזה באשכול הפיס.
גלאם: אני חוזר ואומר שוב פעם. הייתה סיטואציה של אנשים שנכחו גם איתמר היה.

הסניגורית: איתמר היה נוכח בשיחה הזאת?
גלאם: הוא היה אבל הלך לרכב והמשכנו לדבר.

תגיות:

תגובות

אולי יעניין אותך גם

🔔

עדכונים חמים מ"כאן דרום אשקלון"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר