תחנת המריבה. תחנת המוניות במתחם הרכבת באשקלון. צילום: אלירם משה.
תחנת המריבה. תחנת המוניות במתחם הרכבת באשקלון. צילום: אלירם משה.

שיטת פאפו עטון להגשת תצהיר: "תחתום, יא מניאק"

בית המשפט הוציא צו מניעה ביחס הזכייה במכרז להפעלת המוניות במתחם הרכבת באשקלון. הצו הוצא בעקבות עתירה על פיה, עטון, שלכאורה לא עמד בתנאי המכרז, הציג תצהירים כוזבים וניצל את קשריו האישיים עם בכירים ברכבת

פורסם בתאריך: 23.6.17 02:28

     

חברת מוניות שמשון הגישה בשבוע שעבר עתירה מנהלית לבית המשפט המחוזי בבאר שבע נגד רכבת ישראל וחיים "פאפו" עטון, מי שהפעיל את מוניות השעון. בעתירה, שהוגשה באמצעות עו"ד אהוד גלאם, דורשת מוניות שמשון מבית המשפט להורות לרכבת ישראל לפסול מכרז שזכה בו עטון ולהכריז עליה כזוכה במכרז. מדובר על מכרז שהוציאה רכבת ישראל בחודש מרץ 2016 להפעלת תחנת מוניות בתחנת הרכבת באשקלון. חברת מוניות שמשון הגישה את הצעתה למכרז לאחר שלטענתה עמדה בכל תנאי הסף. במקביל הגישו הצעות גם עטון ומוניות הדגל. לטענת מוניות שמשון, ההצעות הללו לא עמדו בתנאים כפי שמפורטים במסמכי המכרז ובנוסף נעשה בין השניים תיאום גרסאות טרם הגשת ההצעות. השופטת שרה דברת קבעה כי יש מקום למתן צו ארעי שנועד לשמר את המצב הקיים בשל הנזק החמור שיכול להיגרם לעותרת. "על כן אני מעכבת את ביצוע הזכייה במכרז של משיב 2 (עטון) ואוסרת על ההתקשרות עמו בשלב זה", כתבה השופטת. כמו כן קבעה כי עד למתן החלטה אחרת תמשיך העותרת במתן שירותי המוניות.

טענה לתצהיר כוזב

על פי העתירה, עטון לא עמד בין היתר באחד מתנאי הסף שקבע כי מי שיגיש את ההצעה יהיו ברשותו לפחות שש מוניות, הרשומות במשרד התחבורה. לטענת מוניות שמשון, עטון העביר את השליטה במוניות השעון למוניות הדגל בחודש מרץ 2016 ולא החזיק במוניות, ולמרות זאת העביר תצהיר כוזב, לכאורה, החתום בידי עורך דין.
על פי הנטען בעתירה, לאחר שמנכ"ל מוניות שמשון חשד באי-סדרים בהליך המכרז הוא שכר חוקר פרטי שהצליח להוציא, לטענתם, הודאה מפיו. בין היתר הודה עטון כי הכין תצהיר כוזב, לאחר שביקש מחברים שלו, נהגי מוניות, את הרישיונות שלהם והצהיר אצל עורך דין שהם כביכול עובדים תחתיו. אל העתירה צורפו גם התמלולים של השיחות שניהל עטון עם החוקר:
חוקר פרטי: "הוא יודע שזה תצהיר שקרי או שהוא לא יודע?"
עטון: "הוא לא יודע כלום, ממש לא".
חוקר פרטי: "אה, חבר שלך. הוא לא בדק אותך יעני?"
עטון: "לא. חבר, הם יודעים, חלק יודעים שגם אין מוניות בכלל וחתמו. בוא תראה איזה תצהיר חתמו. חבר טוב שלי, כמו אח. אמרתי לו תחתום, יא מניאק. אמר לי מה, פאפו".

"קנוניה מתוכננת היטב"

עוד נטען העתירה כי עטון חבר למוניות הדגל, שהגישה גם היא הצעה גבוהה יותר במכוון, והצדדים סיכמו שכשהוא יזכה במכרז, מי שיפעיל בפועל את תחנת המוניות ברכבת תהיה חברת מוניות הדגל, והיא תעביר לעטון סכום חודשי.
"כך רקמו הללו קנוניה לשלב כוחותיהם. כל אחד ייתן את מה שאין לחברו, האחד את הרישיון, והשני נהגים וממון, וכך יוכלו ליצור מעין 'מישמש' העומד בתנאים המוקדמים של המכרז", נכתב בעתירה. על פי העתירה, תכנית זו מהווה גם היא הפרה בוטה של תנאי המכרז, שלא מאפשרים העביר את הפעלת התחנה לגורם שלישי.

מוניות או לא להיות. פאפו עטון. צילום: פבל.

"הרי שעטון חבר למציעה נוספת במכרז 'מוניות חי הדגל' ולבעליה ורקם עמה קנוניה מתוכננת היטב לזכייה במכרז, בדרך של הטעיה ותיאום הסדר. זאת במטרה להעביר לידם של 'הדגל' את ביצוע המכרז בפועל בתמורה לטובת הנאה, תשלום כספי חודשי לעטון עצמו. עטון עצמו, באמצעות שלוחו,
ניסה לשדל ולשתף פעולה במישרין עם הדגל, הן לפני הגשת הצעתו למכרז במטרה לקבוע מחירים בצורה מלאכותית והן לאחר שזכה כביכול במכרז, בדרך של מרמה או הטעיה ותיאום, על מנת להעמיד את הדגל במצב של מונופול בתחום הפעלת תחנת מוניות באשקלון", נכתב.

הדרישה: להכריז על מוניות שמשון כזוכה

על פי הנטען בעתירה, לאחר שהצטבר בידי מוניות שמשון המידע הרלוונטי, לכאורה, יצר מנכ"ל החברה קשר עם מנהל יחידת המסחר ברכבת ישראל אביעד שפיר ומסר לו את המידע שברשותו. זה הציע לו לשלוח את טענותיו באופן מסודר ולצרף מסמכים המוכחים זאת. הטענות, כך נכתב בעתירה, נשלחו במייל בחודש ינואר האחרון "והנה באורח פלא, עוד בטרם הספיקה העותרת לשלוח בדוא"ל את פנייתה המסודרת, הגיש עטון לרכבת במכוון וביודעין מסמך הבהרה, לכאורה, שהתיימר ליישב את החשדות אותן עוררה העותרת. תצהיר שקר בו ניסה להוכיח כי הוא אכן עומד בתנאי הסף של המכרז תוך הצגת מצגים כוזבים", נכתב. עוד נטען בעתירה כי עטון השתמש בקשרים אישיים ופוליטיים על מנת לקדם את ענייניו במכרז וקיבל מידע פנימי מעובדים ברכבת ישראל, שהועבר בתמורה לטובות הנאה, לכאורה.
ועדת המכרזים של רכבת ישראל התכנסה בפברואר 17 והחליטה כי ההצעה הזוכה היא של עטון, אשר הייתה גבוהה בפחות ממחצית האחוז מהצעת מוניות שמשון. אך החקירה העצמאית שניהלה מוניות שמשון באמצעות החוקר הפרטי הסתיימה בסוף חודש מרץ האחרון, ובמהלכה הצטברו לטענתה הודאות מפורשות, אשר מבססות חשד לביצוע עבירות ומעשים חמורים.
עם קבלת התמלולים של ההקלטות פנתה העותרת לרכבת ישראל בדרישה לפסול לאלתר את הצעתו של עטון ולהכריז עליה כזוכה וכן בהתראה בטרם פניה לערכאות משפטיות. משהמכרז לא בוטל הוגשה העתירה המנהלית לבית המשפט ובמקביל הוגשה בקשה בהולה למתן צו ביניים וצו ארעי, אשר יעמדו בתוקפם עד להחלטה שתינתן לאחר דיון במעמד הצדדים.
לטענתם, העתירה מתבססת על הקלטות אמינות וקבילות של עטון, הנפרשות על פני שעות ארוכות במועדים שונים עם דוברים שונים ובראיות חיצוניות. כמו כן נטען בעתירה כי בהתנהלות רכבת ישראל נפלו פגמים יסודיים, המנוגדים לכללי המשפט המנהלי בכלל וכללי ההגינות והיושרה המוגברים החלים על רשות מנהלית בפרט.

עטון: "עתירה שהוגשה מתוך תחושת נקם"

עטון הגיש באמצעות ע"ד תמר קידר בקשה לבטל את הצו. לטענתם, משמעות הצו הינה פגיעה אנושה בפרנסתו של עטון ובפרנסת 30 נהגי המוניות שהצטרפו אליו עם זכייתו במכרז ואף גרימת נזק בלתי הפיך לעטון, כך שיימנע ממנו בעתיד להפעיל את תחנת המוניות על ידו, באם תידחה העתירה. בנימוקי הבקשה נכתב כי הטענות של מוניות שמשון הינן טענות שווא והטעיה מכוונת. בנוסף נטען כי הראיות שהוגשו לבית המשפט בלתי קבילות היות שמדובר בהאזנות סתר אסורות על פי חוק ואין בית המשפט יכול לבסס עליהן ממצאים כלשהם. גם הטענות בעניין אי-עמידה בתנאי המכרז נדחו ונטען כי עטון עמד בתנאים. בנוסף נטען כי ברכבת ישראל הוחלט, לאחר שימוע שהתקיים לעטון בפני ועדת המכרזים, לדחות את טענות מוניות שמשון. "המבקשת קובעת באופן קטגורי כי כל דברי עטון בהקלטות ובהאזנות הסתר האסורות, שהושגו בניגוד לחוק ותוך הפרת פרטיות הינן אמת, למרות שלמעשה ובפועל מדובר בהמצאות שבדה עטון לחוקר הפרטי, דברי רכילות צהובה, דברי רהב ושטות שאין בינם לבין המציאות, האמת והעובדות כל קשר. עטון המציא דמויות ואנשים שאינם קיימים, סיפר סיפורים ובדה דברים, שרובם ככולם הינם בלון אוויר חם", נכתב.
עוד נטען כי העתירה הוגשה מתוך תחושת נקם וכתביעה אסטרטגית לשבש את עבודת רכבת ישראל רק בשל שהעזה לא להכריז על מוניות שמשון כזוכה וכן לפגוע באינטרס הציבורי לתועלתה האישית.
לאחר דיון בעתירה שהתקיים השבוע, החליטה השופטת להותרי את הצו על כנו עד למתן פסק דין בעתירה.
מרכבת ישראל נמסר בתגובה: "במסגרת מכרז להפעלת תחנת מוניות באשקלון נמסר לרכבת מידע לפיו, כביכול, הזוכה במכרז אינו עומד בתנאי הסף. ועדת המכרזים הקפיאה ביוזמתה ובאופן מיידי את הזכייה, ובחנה את החומר שהועבר לה. בעקבות זאת נערך שימוע לזוכה. לאחר כל אלה אושררה זכייתו. יובהר כי אין ולא היה כל יסוד לטענות בדבר קידום ענייני הזוכה על ידי עובד הרכבת. הזוכה התנצל באופן אישי בפני העובד על אמירת הדברים, והדבר אף בא לידי ביטוי בדיון שנערך בבית המשפט. הואיל והעתירה תלויה ועומדת, שאר הנושאים המכרזיים יידונו בבית המשפט".

תגיות:

תגובות

אולי יעניין אותך גם

🔔

עדכונים חמים מ"כאן דרום אשקלון"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר