מוקד הצבי

כונס הנכסים נגד צביקה בן שבת: "התנהלות נפסדת של חייב מתוחכם"

"מוקד הצבי", שנפתח לפני כשנה, הוצג כמוקד ביטחון בבעלותו של אלי שבי. אלא שכונס הנכסים של צביקה בן שבת טוען כי מסמכים שהגיעו אליו מגלים כי המוקד שייך אף הוא לבן שבת, ונעשה פה ניסיון להבריח נכסים מהנושים. "מדובר בהתנהלות של חייב מתוחכם", אמר כונס הנכסים לבית המשפט. שבי: “נגיב בבית המשפט”

פורסם בתאריך: 9.11.17 18:24

     

עו"ד אלון קזיוף, כונס הנכסים הזמני לנכסיו של איש העסקים צביקה בן שבת, פנה השבוע לבית המשפט המחוזי בבאר שבע בבקשה דחופה בעקבות “מידע חדש וחמור ביותר שהתגלה”, כפי שהוא הגדיר זאת. המידע הזה הגיע אליו לאחר שהצליח לדבריו, להשיג את ההסכם שנחתם בן בן שבת לאלי שבי, מי שמוגדר כמחזיק המניות והבעלים של קבוצת ח.א.ש ביטחון בע”מ, שהייתה שייכת בעבר לבן שבת, המעניקה כיום שירותים תחת השם "מוקד הצבי".

שבי נחקר בידי קזיוף בחודש אוקטובר האחרון במסגרת חקירת פשיטת הרגל של בן שבת ונשאל על אודות מהות יחסיו עם בן שבת, בדגש על קבוצת ח.א.ש ביטחון. הוא טען שהוא הבעלים, וכי בן שבת רק מועסק בחברה.

אלי שבי

לטענת קזיוף, על פי המסמכים שהגיעו לידיו, ההסכם שנתחם בין השניים שונה באופן תהומי מהצהרתו ומבהיר כי בן שבת הוא בעל המניות האמיתי בקבוצה, ואילו שבי אינו מחזיק במניות אלא בנאמנות בלבד.

קזיוף ביקש מבית המשפט להוציא צו האוסר על שבי, או מי מטעמו, למכור או להעביר את מניות הקבוצה לבן שבת או לצד ג’ כלשהו. השופט עמית כהן אישר את הבקשה עד למתן החלטה אחרת.

לטענת כונס הנכסים, שבי ענה תשובות שקריות בחקירה, ובהתאם לפקודת פשיטת עבר עבירה. כמו כן, ההסכם בין הצדדים מהווה הברחת נכסים, ולכן בטל אל מול בעל תפקיד בהליכי פשיטת רגל. אי לכך ביקש קזיוף למנותו גם ככונס הנכסים על מניותיו של בן שבת בחברת קבוצת ח.א.ש ביטחון בע”מ. כעת אמורים בן שבת ושבי להגיש לבית המשפט תצהיר מלא ומפורט הערוך כדין בתוך 20 ימים.

השקעה של יותר ממיליון שקל

בחקירתו אצל הכונס סיפר שבי כי היכרותו עם צביקה בן שבת היא רבת שנים. שבי מגדיר את מערכת היחסים ביניהם חברית, מעבר לעסקים שהם עושים יחד. שבי (68) היה בעברו פעמיים סגן ראש העירייה, ובפעם השנייה שימש בתפקיד כעשור, החל משנות ה-90 המוקדמות ועד שנת 2003. לאחר מכן עבד בכמה חברות בנייה עד שבשנת 2010 מונה למנכ”ל חברת "גלים-גלים", החברה של בן שבת, שהחלה בבניית מלון הדירות רויאל כליף על חוף ימה של אשקלון. באוגוסט שנה שעברה סיים את עבודתו בחברה, קצת לפני שבן שבת נקלע לקשיים כלכליים, והיא פורקה.

עו"ד אלון קזיוף. צילום: עמי ארליך

עוד סיפר שבי בחקירתו כי לאחר חודשיים-שלושה הוא הציע לבן שבת לבנות מוקד חדש. “כמובן שהוא מיד קפץ על המציאה, כי אני לא יודע אם אתה יודע, אבל צביקה בן שבת נחשב מומחה גדול". אמר שבי בחקירתו. "היום כדי להקים מוקד אתה צריך שתהיה לך חברה עם ניסיון, אתה לא יכול לבוא עם חברה חדשה כי אתה יודע שאי אפשר לגשת למכרזים. ואז אני אמרתי לו, 'בוא, תמכור לי את החברה הזאת שהקמת אותה, אני אעסיק אותך כמומחה שלי במקום, ובוא נתחיל את הביזנס הזה ונראה איך אנחנו משתלבים בעסק הזה”. עוד הוא אמר בחקירתו שהם חתמו על הסכם והתחייב גם להציג אותו בהמשך, מה שלדברי עו”ד קזיוף מעולם לא קרה.

שבי סיפר עוד שהשקיע ב"מוקד הצבי" החדש סכום של יותר ממיליון שקלים, הלוואות מגופים חוץ-בנקאיים וגם כסף פרטי שלו.

“צביקה הוא המומחה”

על פי התכנית, כך לדבריו של שבי בחקירתו, בן שבת יעבוד בחברה ללא תשלום, וההתחשבנות תיעשה בסוף שנת 2017, כאשר בן שבת יקבל 25 אחוז מהרווחים. עד סוף השנה, כך הם ציפו, למוקד יהיו כבר כאלף לקוחות, והוא יחל להיות רווחי. אך הדברים לא פעלו לפי התכנית, ו"מוקד הצבי" התקשה בחודשים הראשונים לגייס לקוחות, שכן אסור היה להם בהוראת בית משפט ליצור קשר עם לקוחות העבר של מוקד ח.א.ש אשר נמכר לקבוצת נ. ג'אן. “ואז הייתה פשרה, שעד סוף יולי אני לא יכול לגשת ללקוחות. כמובן שזה קצת חרבש לי את התכניות שלי, כי זה היה קשה להשיג לקוחות אם אתה לא יכול לפנות אליהם ישירות. ובעצם עד תחילת אוגוסט אנחנו הגענו בערך ל-350 לקוחות”, אמר שבי בחקירתו וסיפר כי המוקד החל לעבוד כמתוכנן רק בתחילת חודש אוגוסט, אך עדיין לא הגיע ליעד האלף, ולכן בסוף השנה הוא מתכנן להציע לבן שבת לדחות את ההתחשבנות בשנה נוספת.

לדבריו, בן שבת ידע מלכתחילה כי לא יקבל משכורת על עבודתו כי אין מאיפה לשלם היות שלחברה אין רווחים. “אין משכורת, הוא ידע מהתחלה”, אמר שבי.

צביקה בן שבת. צילום: דוד לוי

עוד העיד שבי כי בן שבת אחראי לכוח האדם במוקד, למשכורות העובדים ולתקנות. “צילום, מצלמות, כל מה שקשור לביטחון. בזה הוא מומחה, אני לא מתערב לו, הוא נותן את הצעות המחיר, הוא מביא את העבודה. זה בעצם התפקיד העיקרי שלו, להביא את ההתקנות כי שם הכסף הגדול”.

ההסכם הסודי

בבקשה שהגיש קזיוף לבית המשפט הוא טען כי שבי, כאמור, הבטיח להציג את ההסכמים, אך לא עשה זאת. ההסכמים לדבריו הגיעו לידיו בדרך אחרת, והראו, לכאורה, סתירה גמורה להצהרתו של שבי. בחקירתו בפני כונס הנכסים הזמני הצהיר שבי שוב ושוב כי הוא הבעלים של החברה, וכי בן שבת עובד תחתיו ואינו זכאי למאומה מלבד תגמול יחסי בעתיד המותנה בביצועי החברה.

החוזה שנחתם בין הצדדים מעלה תמונה אחרת, ולפיה בן שבת היה ונותר הבעלים של החברה וכי שבי אינו אלא מחזיק המניות בנאמנות, אשר נדרש להשיבן בלא תנאים ובתוך 30 יום לכל היותר מהרגע שתגיע דרישה שכזאת מצד בן שבת.

החוזה, כך לטענת קזיוף, נחתם בין השניים בנובמבר 2016, פחות משלושה חודשים טרם בקשת פשיטת הרגל של בן שבת.

“הואיל וצביקה מעוניין שהנאמן יחזיק בעבורו את מניותיו בחברה בדרך של נאמנות ובתנאים הקבועים בהסכם זה, הנאמן לא יעביר כל מידע הנוגע לחברה ו/ או פעילותה, למעט כמפורט בהסכם זה במפורש. כך גם הנאמן ידווח לצביקה ו/ או לכל מי מטעמו בכל מקרה של חלוקת רווחים ו/ או תשלומים כלשהם בגין המניות”, נכתב בהסכם.

מוקד הצבי

עוד נכתב בבקשה כי בן שבת או מי מטעמו יהיו רשאיים להורות לשבי למכור את המניות המוחזקות וכן שמוסכם על הצדדים כי שבי רשאי לבטל את ההסכם בהודעה מוקדמת של 30 יום מראש, והם יעברו חזרה על שמו של בן שבת. בן שבת לעומת זאת יהיה רשאי לבטל את ההסכם בכל עת בהודעה מראש של שבעה ימים.

“מדובר במקרה מובהק של הברחת נכסים של החייב, אשר נעשתה פחות משלושה חודשים קודם להגשת הבקשה לפשיטת רגל כנגדו, אשר עיקרה שימוש בשבי כ’נאמן’ המחזיק בעבורו את המניות, תחת מצג שווא של העסקתו של בן שבת כמעין שכיר או יועץ בחברה. תוך שלבן שבת, כפי שעולה מההסכם שנחתם בין הצדדים, זכות תמידית, מוחלטת ובלתי מותנית ליטול את החברה מחדש לרשותו, בכל מועד שיבחר ובהתראה של שבעה ימים בלבד”, כתב קזיוף לבית המשפט והוסיף: “מדובר בהברחה של הנכס מידי הנושים, תוך זכות בלתי מותנית של בן שבת ליטול לידו את מניות החברה בכל עת שיראה לו. מה שנשמר, ככל הנראה, למועד שאחרי סיום ההליכים המשפטיים שמתנהלים נגדו. התגלה בדיעבד כי בן שבת ביצע מעשה מובהק נוסף של פשיטת רגל פחות משלושה חודשים טרם הגשת הבקשה לצו כינוס נגדו”.

לשיטת הכונס הזמני, די בכך כדי להוות עילה נוספת להשית על בן שבת צו כינוס קבוע ולא לשעות עוד להתנגדויותיו אשר: “התגלו פעם נוספת כנגועות בהסתרת מידע וחוסר תום לב”.

“התמונה הזאת הינה חלק בלתי נפרד ממכלול דברים גדול, בעל חומרה שקשה לתאר במילים, אשר כל כולה מובילה בסופו של דבר אל אותו בסיס, התנהלות נפסדת של חייב מתוחכם, אשר ככל הנראה סבור באמת ובתמים כי החוק אינו חל עליו וכי הוא רשאי שלא לשלם חובות, להבריח נכסים ולהתעלם מתחולת דיני חדלות פירעון”, סיכם כונס הנכסים הזמני.

“זה נמצא בבית המשפט, ואנחנו נגיב בהתאם”, אמר אלי שבי בתגובה לדברים. על השאלה האם הוא הבעלים של מוקד הצבי, ענה בחיוב.

את תגובתו של צביקה בן שבת לא ניתן היה להשיג. עו”ד יניב אינסל, המייצג את בן שבת ביקש שלא להגיב.

תגיות:

תגובות

אולי יעניין אותך גם

🔔

עדכונים חמים מ"כאן דרום אשקלון"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר