שמעוני באולם בית המשפט דקות לפני עדותו האחרונה
שמעוני באולם בית המשפט דקות לפני עדותו האחרונה

התובעת: "אתה משנה גרסאות". שמעוני: "יש דברים שמתרעננים על הדוכן"

זוכר או לא זוכר: איתמר שמעוני התייצב הבוקר לחקירה הנגדית האחרונה במשפטו שהתרכזה בעיקר בנסיונות של התובעת למצוא סתירות בגרסאותיו וכיצד הוא מסביר דברים שהעיד תומר גלאם ולמה הקליט ותמלל עשרות שיחות טלפון?

פורסם בתאריך: 17.2.19 13:34

     

דיון נוסף במשפטו של ראש העירייה לשעבר איתמר שמעוני. הדיון נפתח ועסק תחילה בנושא עדי ההגנה שיביא ראש העירייה לשעבר, איתמר שמעוני. מדובר ב-14 עדים אשר עדותם אמורה לחזק את גירסתו של שמעוני. מדובר בין היתר בעדותם של עוזרו לשעבר, רועי שוורץ; סגן ראש העירייה לשעבר יורם שפר; חבר המועצה, אפי מור; עיתונאים ואפילו המאבטח לשעבר של איתמר שמעוני.

לאחר מספר ימי עדויות שבהם נחקר שמעוני על ידי סנגורו ועל ידי התביעה, היום מתקיימת חקירתו הנגדית האחרונה על ידי התובעת עו"ד הילה גבאי.

איתמר שמעוני על דוכן העדים.

השופטת מזמינה את התובעת להפנות את שאלותיה לשמעוני.

התובעת: עופר אחיך מספר בחקירה שדוידי פנה אליו בנושא הפרויקטים שלו ועופר שוחח עמך על כך. הייתה לך שיחה כזאת עם עופר?
שמעוני: לא זכור לי. יכול להיות אם דברים תקועים. לא דיבר איתי על פרויקטים. כולם אמרו שיואל מסכן. אני לא זוכר שיחה עם עופר על פרויקטים של דוידי. אולי משהו מעומעם שהוא מסכן.

התובעת: למה אמרת בהתחלה שלא?
שמעוני: כי שאלת על פרויקטים של דוידי. הוא דיבר על משהו כללי שהוא מסכן.

התובעת: מי זה כולם אמרו את זה?
שמעוני: זה עלה מההנדסה. אני לא זוכר מישהו ספציפי שישבתי ודיברתי איתו.

התובעת: אז תתאר לי מה אתה אומר אחרי שעופר אומר לך שיואל מסכן.
שמעוני: לא זכורה לי השיחה.

עופר שמעוני ויואל דוידי

שופטת: אז למה אמרת שאתה זוכר?
שמעוני: לא זכור לי במדויק מה קרה.

שופטת: מה אתה עושה?
שמעוני: שומע והלאה.

התובעת: אתה זוכר באיזה תקופות?
שמעוני: לא. ממש לא.

התובעת: עופר פנה בנוגע ליזמים אחרים?
שמעוני: לא זכור לי.

התובעת מציגה שיחה בין עופר ליואל.
התובעת: זה מתחיל בשעה 7:05 אתה מדבר עם עופר. ב-7:18 עופר מדבר עם יואל.
שמעוני: תראי, הטלפון לא תמיד אצלי. הוא אצל רועי ואצל הראל. זה בישיבות או באירועים.

עופר שמעוני ויואל דוידי הבוקר בבית המשפט

התובעת: ישיבות מועצה? אירועים כנסים?
שמעוני: כן. כדי לשמש דוגמה שלא יכניסו טלפונים סלולרים לישיבות.

התובעת: כל פעם שיש ישיבות הטלפון שלך בחוץ?
שמעוני: לא. אצל רועי.

התובעת: הוא עונה לטלפונים שלך?
שמעוני: כן. לא לכל הטלפונים.

התובעת: השיחה הזאת, עופר שמעוני אומר עכשיו אני הולך, ההוא קורא לי. מי קרא לו?
שמעוני: אני לא יודע. כשעופר יעלה תקראו לו.

התובעת: עופר פנה אליך דרך רועי שוורץ לעזור לדוידי. זוכר פניה כזאת?
שמעוני: לא זוכר.

התובעת מציגה שיחה של עופר שמעוני עם רועי שוורץ. עופר: "בדקת מה שאמרתי לך לבדוק? משהו שצריך להיכנס היום".
שמעוני: לא מכיר.

התובעת: לעופר וחיים סופר קשר מצוין. עופר טוען שהם חברים טובים.
שמעוני: אני יודע על קשר טוב.

התובעת: אתה ידעת שעופר אחיך פונה באובסיסיות בעניינים של דוידי?
שמעוני: לא.

שופטת: ידעת על פניה של עופר לסופר בעניין דוידי?
שמעוני: לא.

התובעת: לא הייתה שיחה שחיים סופר אומר לך שנמאס לו משיחות של עופר בהקשר של דוידי?
שמעוני: לא זוכר.

התובעת: גם עופר אומר שהוא פנה לחיים סופר.
שמעוני: אני לא זוכר דבר כזה.

יואל דוידי, חיים סופר ועופר שמעוני. צילום: דוד לוי

יואל דוידי, חיים סופר ועופר שמעוני. צילום: דוד לוי

התובעת: אני מקריאה לך מהחקירה שלך, החוקרת אומרת שחיים סופר פנה אליך ואמר שתוריד לו את עופר כי הוא פונה אליו ואתה אמרת לה שאמרת לחיים 'תפעל על פי דין'. אז אתה זוכר שיחה כזאת?
שמעוני: לא. היא תיארה סיטואציה ועניתי שחיים לא היה פועל בצורה לא חוקית. אם מישהו היה פונה אליי הייתי אומר לו.

התובעת: הילה רווח טענה שאתה וסופר הייתם צריכים להעלות בפניה את העובדה שעופר פונה בעניין של דוידי. האם אתה זוכר שיחה עם הילה רווח בעניינים של יואל ועופר?
שמעוני: לא זוכר.

התובעת: אם נוכיח שעופר פנה לסופר וידעת עליהם, האם היית מעדכן את הילה?
שמעוני: אם זה היה מגיע אליי בתדירות כזאת אז הייתי אומר לה.

התובעת משמיעה שיחה בין עופר ליואל: בשיחה הם מדברים שיחה די ארוכה בעיקר בגוף שלישי "איתו", "הוא" ובשם הקוד "השמן".

התובעת: מה אתה יודע על פניה של עופר לסופר בעניין פאר?
שמעוני: ממש כלום.

התובעת: עופר יושב עם הנהג שלך באוטו.
שמעוני: מי אמר שזה הנהג שלי?

התובעת: עופר אמר בחקירה שהוא ישב עם הנהג שלך יגאל, אז הוא לא דיבר איתך?
שמעוני: לא יודע. תראו מה היה הלו"ז שלי באותו היום.

התובעת: עופר אומר "הם עדיין בפנים ואני עם הנהג מחכה".
שמעוני: לא יודע על מי מדובר.

התובעת: דוידי מספר שהייתה לו דלת פתוחה לסופר. אתה יודע למה הוא פנה דרך עופר?
שמעוני: אם הייתה לו דלת פתוחה לסופר זה מבורך.

התובעת: מוזר לי שאתה לא יודע. יש לך מנכ"ל כמו סופר ואתה לא יודע על שום פניות לסופר.
שמעוני: אני במינהל הנדסה זה היה וילון. לא נכנסתי לזה כי זה שאב אותי. אני הייתי עסוק בבתי ספר, מורים, תלמידים, אפילו הענקתי עוגות לתושבים. אני הייתי עסוק. אני לא טיפלתי במינהל הנדסה, זה היה תפקיד של סופר עם משימות.

התובעת: אתה ידעת שעופר היה פונה למשה פוקס בענייני דוידי?
שמעוני: לא.

התובעת: מכיר את סופר האחים של דוידי?
שמעוני: כן. זה שייך לדוידי.

התובעת: אחיך עופר מספר שלבקשת דוידי הוא פעל מול ללו אנקה, מנהל הפיקוח להחזיר לדוידי רישיון עסק שנשלל ממנו. מה אתה יודע על זה?
שמעוני: ממש כלום.

מנהל מחלקת הפיקוח, ללו אנקה

ללו אנקה

התובעת: מציגה שיחה בין עופר לללו אנקה.
שמעוני: אני לא יודע על זה כלום.

השופטת: כשקודם אמרת שלא ידעת על פניות תכופות של עופר בעניין של דוידי, האם ידעת על פניות של עופר בעניינים של אחרים.
שמעוני: אולי שמעתי שעופר פנה ליובל זוזט וקמינסקי בעניין של שיבוץ לגני ילדים.

התובעת: אם נוכיח שעופר פנה לסופר ואנקה, מה אתה היית עושה?
שמעוני: זה תלוי במינון. אם הייתי שומע שיש פעמיים שלוש או בא מנהל אז הייתי מדבר איתו.

התובעת: פנייה לללו אנקה, פניה אחת כזאת?
שמעוני: אם ללו היה פונה אליי הייתי אומר לללו לפעול לפי החוק ומתקשר לעופר ואומר לו שיעזוב את זה.

התובעת: לא היית לך שיחה עם עופר על נוכחות שלו בעירייה?
שמעוני: לא זכור לי דבר כזה.

השופטת: מה זה הסיטואציה שעופר יושב עם הנהג שלך?
שמעוני: הם חברים.

התובעת: ראית את עופר במסדורנות של העירייה?
שמעוני: אולי פעם או פעמיים.

התובעת: ושאלת אותו מה אתה עושה כאן?
שמעוני: אם הייתי רואה אותו לעיתים תכופות הייתי שואל אותו.

התובעת: מה יש לו לעשות שם?
שמעוני: לא יודע.

התובעת: אתה וסופר באותה הקומה?
שמעוני: כן.

התובעת: ואתה לא ראית את עופר מגיע לסופר?
שמעוני: לא. לא זכור לי. אולי פעם אחת או פעמיים.

התובעת: להבנתך יש לעופר מה לעשות בעירייה?
שמעוני: אולי לעזור למישהו עם הגנים.

התובעת: האם אתה מבין שיש איפמקט לזה שעופר פונה בתור אח של ראש העיר לעובדי עירייה?
שמעוני: אני מבין שיש לזה השלכה אחרת.

התובעת: ללו סיפר על הפניות של עופר ואמר שעופר פנה אליו מתוקף זה שהוא אח של ראש העיר.
שמעוני: אם אמר.

התובעת: ידעת שליואל יש קשר עם פקחים?
שמעוני: לא מכיר את זה. גם לא בשמועה.

התובעת: אני אומרת לך שליואל יש קשר גם לללו וגם לפקחים אבל כשהוא רוצה שמשהו יזוז הוא פונה דרך עופר.
שמעוני: לא ידעתי על כך.

התובעת: אמרת שלא ידעת על פניות של עופר לסופר, אז אני מקריאה לך מה שאמרה גלית כהן המזכירה של סופר: "עופר שמעוני יכול היה להגיע כל יום ולפעמים כמה שבועות לא. הוא היה שואל 'איפה חיים' ואם הוא היה בישיבה הוא היה ממתין. תמיד עופר שם.
שמעוני: אני לא יודע על זה.

התובעת: שאלו אותה למה עופר ככה? היא אמרה שהוא היה מגיע לסופר ונכנס לאיתמר.
שמעוני: זה לא הגיוני.

התובעת: ומחוץ ללשכה היית פוגש אותו?
שמעוני: לא.

התובעת: אותו ללו אנקה שדוידי פנה אליו וללו אמר שהיה לו קשר איתך. הוא לא סיפר לך על הפניות?
שמעוני: ללו אנקה היה אוהד שלי, ואני הייתי אוהד של הפועל אשקלון. עוד דבר שהייתי שואל אותו זה מה הלך הרוח בחוץ.

התובעת: מה ידעת על פניות של סופר לגורמים בעירייה בעניינים של דוידי?
שמעוני: מעט מאוד. לא זכור לי משהו ספציפי.

התובעת: לא היית לך שיחה עם סופר בעניין דוידי?
שמעוני: לא זוכר דבר כזה.

התובעת: דוד ירון אמר שכל פיפס של דוידי מיד היה טלפון מסופר לטפל מיד ולוחות זמנים.
שמעוני: לא מכיר את זה.

התובעת: שגית טובי, מנהלת מחלקת נכסים, היא גם מתארת התנהלות חריגה של סופר יחסית ליזמים אחרים בעניין קידום.הפרויקטים של דוידי ופאר.
שמעוני: לא יודע. איך היא בכלל קשורה לזה?

התובעת: אז אתה לא ידעת על הישיבות של סופר בעניין דוידי בכלל?
שמעוני: סופר ישב עם כל היזמים.

השופטת: אם היה תיאור מיזמים שונים שהמעורבות לגבי סופר היו חריגים. מה אתה יודע על זה?
שמעוני: לא יודע.

התובעת: בכל התקופה שהיית ראש עיר לא ידעת כלום על הפרויקטים של דוידי?
שמעוני: אמרתי כבר שהיו דיבורים שמינהל ההנדסה תוקעים פרויקטים של דוידי וגם של יזמים אחרים.

התובעת: ומה עשית כששמעת?
שמעוני: מנכ"ל העירייה טיפל בזה.

השופטת: יש התנכלות ליזם פעיל בעיר, אתה לא בודק?
שמעוני: לא זוכר.

התובעת: אתה הבאת את הסלוגן יש יזמים אין חסמים ואתה שומע שיזם כל כך מרכזי נפגע ולא פעלת?
שמעוני: זה היה בטיפול של סופר.

השופטת: שמעת שמתנכלים לו, איך לא אמרת שצריך לבדוק?
שמעוני: אם שמעתי משחר בן עמי שתוקעים את דוידי או ששמעתי ממשה פוקס שאפשר להוציא משהו מיואל אבל תוקעים אותי, אז הייתי הולך לחיים, בבקשה תבדוק אם הדברים אכן נתקעים בצורה לא אובייקטיבית. אבל לא זכור לי דבר כזה.

התובעת: ב-13.1 אומרים לך שדוידי הולך להפסיד מיליונים וגם לא פעלת?
שמעוני: לא שמעתי.

ב-13 לינואר התרחש אותו אירוע שבמסגרתו הובאו מהנדס העיר ואנשי מינהל ההנדסה בשעת ערב כדי לחתום על היתר עבור דוידי. הליך שהסתיים בחצות. ההיתר המדובר הוא עבור דוידי.

התובעת: אתה עשית ועשית גם דרך סופר ואתה ידעת שאסור לך להתעסק בדברים האלה.
שמעוני: ממש לא.

התובעת: על ה-13.1 אמרת: "ידעתי שיש תסיסה בעניין אבל לא דיברתי עם אף אחד בעניין הזה". איך לא טיפלת?
שמעוני: כי זה לא הגיע לרמה כזאת שצריך לטפל. אם היו מתקשרים אליי ואומרים לי שאנחנו מפסידים 7 מיליון ש"ח בגלל דוידי אז יכול להיות שהייתי פונה לסופר ואומר לו. אני העברתי את המסר לכולם שכל יזם יכול לפנות אליי.

התובעת: אתה אמרת הרבה פעמים שלא הציגו לך דברים. על 13.1 הציגו לך כמה פעמים ואומרת לך החוקרת בחקירתך שהייתה התנהלות גדולה באותו היום ואמרת 'אני לא זוכר כלום'. והיא אומרת לך שהוא התקשר אליך באותו היום ואמרת שאתה לא זוכר. אז איך עכשיו אתה פתאום זוכר?
שמעוני: כששמעתי עדויות פה זה העלה לי את הזיכרון.

השופטת: שאלה אותך למה לא פעלת ואמרת שכבר שולמו האגרות וההיטלים? איך ידעת ששולם?
שמעוני: כי זו הפרוצדורה. כי אם הוא הולך לקבל היתר אז הוא חייב לשלם לפני כן האגרות. מבחינתי זה הנוהל.

השופטת: אתה ענית על עניין האגרות והתייחסת למה שידעת בינואר 15.
שמעוני: אחרי שעברו פה כולם אז אני משער את זה.

התובעת: שאל אותך בית המשפט למה לא טיפלת בזה אז וענית: האגרות כבר שולמו והכסף נכנס. אתה עונה מה ידעת אז.
שמעוני: לא. העדויות פה הזכירו לי את זה.

השופטת: מה ידעת אז, בזמן אמת?
שמעוני: אני לא זוכר את זה.

השופטת: אז כשאתה אומר "ידעתי שיש בעיה", אז לא ידעת.
שמעוני: אני נמצא באירוע ויוצא החוצה ורואה התקהלות. לא זוכר. אם הייתי זוכר אז גם בחקירה הייתי אומר.

התובעת: אתה אמרת בעדות שלך פה שאתה ידעת שהייתה תסיסה 'להגיד לך שלא ידעתי? ידעתי, אני לא מהחלל החיצון' ולא טיפלת בזה.
שמעוני: אני זוכר דברים ממה שנאמר פה.

התובעת: מהגירסה שלך בעדות הראשית לא נשאר הרבה כי אני הבנתי אותך אחרת.
שמעוני: אחרי ששמעתי את דוד ירון ואריק ברששת ותומר.

התובעת: מה שאותי מטריד זה שלא זכרת דבר אבל גרמת לי להבין בטעות שזכרת מקטעים. למה עשית את זה?
שמעוני: כי טלפון של אריק או של חיים ואומרים לדוד לבוא מהבית אז הייתי זוכר את זה. רק אחרי ששמעתי את כולם פה אני מנסה וקשה לי לזכור שהייתה תסיסה.

התובעת: הבדלי הגירסאות שלך זה כי ידעת מה קורה באותו הערב ובגלל זה הייתה לכם שיחה באותו היום.
שמעוני: את טועה ואני אומר את כל האמת שלי. אני אומר לך דבר אחד ברור: אם הייתי מתערב אני הייתי מרים טלפון לדוד ירון. אם יש חוסר צדק משווע וזאת התנכלות והייתי יודע על כל הבלאגן הייתי מתקשר לחיים ואומר לו שיטפל בזה. הרי אריק היה פה ומהנדס העיר ואף אחד לא אומר שאני התערבתי בזה.

התובעת: אתה שינית עכשיו את הגירסה שלך.
שמעוני: יש דברים שמתרעננים על הדוכן.

התובעת: מה ידעת על ההסכם של דוידי בעניין הסילו?
שמעוני: לא יודע.

התובעת מציגה תכתובת בין יואל דוידי לחיים סופר כמה ימים לפני אותה חתימה על ההיתר ב-4 בינואר:
"חיים, מה נשמע? אני חייב את ההיתר תנסה למצוא לזה פתרון".

התובעת: ידעת שהייתה בעיה עם ההיתר של דוידי?
שמעוני: לא זוכר.

התובעת: טל מני אומרת שההתעסקות שלה בהיתר של הסילו הייתה רגילה "ואז נדרשתי לעבוד 3 ימים רצופים כדי לטפל בהיתר. אמרו לי 'תתעסקי רק בו'. מכיר את זה?
שמעוני: לא.

מרכז אביאל. צילום: אלירם משה

מרכז אביאל. צילום: אלירם משה

התובעת: גלית כהן, המזכירה של סופר, מדברת על חתימת ההיתר. היא מסרה שאתה נפגשת עם סופר באותו היום ואז סופר הורה לעובדים להישאר עד מאוחר. בעדותה בבית המשפט היא אמרה שהיא לא זוכרת. האם אתה נתת הוראה שהעובדים נשארים עד מאוחר עד שיוצא ההיתר?
שמעוני: לא זוכר מקרה כזה.

התובעת: דוידי מספר שהוא פנה בעניין הזה לתומר גלאם ותומר הציע לו לדבר איתך. הוא פנה אליך?
שמעוני: לא זוכר דבר כזה.

השופטת: שיחה עם דוידי באותו היום יש. אתה יודע להסביר שיחה כזאת?
שמעוני: לא זוכר.

התובעת: אתה זוכר שדוידי התקשר?
שמעוני: לא זוכר.

התובעת: אתה זוכר שיחה עם תומר בסמוך לחתימה על ההיתר שהוא אומר לך שהכל בסדר ותהיה רגוע?
שמעוני: לא זוכר.

התובעת: רועי שוורץ אומר שהוא קיבל כמה שיחות מיואל דוידי באותו היום וסביר שהוא עדכן אותך. אתה זוכר שיחה עם רועי?
שמעוני: רועי שוורץ אומר בדיוק ההיפך.

התובעת: גלאם אמר בחקירתו במשטרה שהוא זוכר שאתה ניגשת אליו ודיברת איתו למה אין היתר.
שמעוני: אני לא רוצה לדבר על הזיכרון של תומר.

התובעת: אז דוידי משגע את כל העולם סביבך ורק אתה לא יודע כלום. זה לא הגיוני.
שמעוני: אני לא זוכר בכלל את הסיטואציה הזאת.

התובעת: מתי בפעם הראשונה אתה יודע שיש סיפור עם היתר שצריך לחתום בדקה ה-99?
שמעוני: אני חושב שבחקירה במשטרה. אני מנסה להסביר, בחקירה אם הייתי יודע משהו הייתי אומר שאני יודע.

השופטת: אתה אמרת משהו בחקירה נגדית ואומר עכשיו משהו אחר. אלה דברים שאתה אמרת.

התובעת: תומר אומר שהוא התקשר אליך ולחיים וליואל שיקחו את ההיתר והסביר שאתה וחיים הייתם מעורבים.
שמעוני: לא זוכר.

התובעת: אתה לא ידעת שבאותו הערב דוד ירון, תומר גלאם, רועי שוורץ ועינב דוד הגיעו לעירייה.
שמעוני: לא ידעתי.

שמעוני וגלאם. כל אחד בצד אחר מתכוננים לפתיחת הדיון.

שמעוני וגלאם. כל אחד בצד אחר מתכוננים לפתיחת הדיון.

התובעת: חנה שרביט שעובדת אצל יואל, שוחחת איתה על ההיתר?
שמעוני: לא.

התובעת: כי היא משוחחת עם דוידי באותו הזמן של ההתנהלות. תומר גלאם אמר שהוא לא זוכר מעורבות שלך בקבלת היתר חוץ מבמקרה הזה של דוידי. אתה זוכר מעורבות שלך בקבלת היתר?
שמעוני: לא.

התובעת: אתה באותו היום כן מפעיל לחץ עבור יואל ובגלל שאתה יודע שעופר עובד אצל יואל והוא מזרים לו כספים עבורך ולכן אתה מכחיש הכל.
שמעוני: זה לא נכון.

כעת עוברים לדבר על פתח הפריקה והטעינה של מרכז אביאל.
התובעת: אתה עודכנת על ידי תומר גלאם ורועי שוורץ בעניין הזה?
שמעוני: לא זוכר.

התובעת: היו לך שיחות עם סופר בעניין הזה?
שמעוני: לא.

לאן תופנה נקודת הפריקה והטעינה במרכז אביאל. צילום: אלירם משה

לאן תופנה נקודת הפריקה והטעינה במרכז אביאל. צילום: אלירם משה

התובעת: אתה הכרת את הרעיון היצירתי של דוד ירון בנוגע לפתח הפריקה?
שמעוני: לא. זה אפילו לא הגיע אליי לדיון.

התובעת: מבחינתך מתי ידעת שיש עניין על פתח הפריקה?
שמעוני: אני חושב שכתבו על זה משהו באשקלון 10 אחרי הדיון.

התובעת: דוד ירון אמר שחברי המועצה הגיעו מבושלים. אתה דיברת איתם על זה?
שמעוני: לא. זה ממש לא יפה הדיבור הזה על חברי המועצה. מיריי אלטיט היא דעתנית. אפי מור היה קצין בכיר במשטרה. אני מעולם לא דיברתי עם חבר מועצה לפני שנושא כזה עלה לדיון.

התובעת: אתה ידעת על ההתנגדות של הגורמים המקצועיים ופעלת בעניין הזה.
שמעוני: ממש לא. באופן נחרץ.

התובעת: כשאתה מתמנה לראש העיר אתה יודע שבניין פאר שייך לדוידי.
שמעוני: לא נכון. זה רק אולי כשהייתה פניה של משה חג'ג' בעניין כופר החניה. או אולי בשולחן עגול.

מרכז פאר. צילום: אלירם משה

מרכז פאר. צילום: אלירם משה

התובעת: למה תומר גלאם חותם במאי 14 על הסכם שכירות עם דוידי כי אתה בניגוד עניינים.
שמעוני: אני לא יודע. כי באותה התקופה אני לא בניגוד עניינים עם דוידי. כי אחי עופר פתח משרד תיווך רק בנובמבר. תומר מבחינתי כשהוא נכנס לחדר הוא מתעסק בטפל בנוגע לשאילתה של שלמה כהן שהישיבה מקדמת תב"ע לקומה שהיא שוכרת ויש בזה ניגוד עניינים.

התובעת: תומר גלאם זוכר שקראו לו ללשכה ואמרו לו שאיתמר לא יכול לחתום על הסכם השכירות עם דוידי בגלל עופר.
שמעוני: אני לא זוכר דבר כזה.

התובעת: אתה באותה התקופה יודע שיש קשר ושיש קרבה ביניהם ובגלל זה אתה אומר לתומר לחתום.
שמעוני: אני לא זוכר סיטואציה שבה אני אומר לתומר לחתום בגלל שאני בניגוד עניינים.

התובעת: תומר גלאם אמר שלמרות שיש לך ניגוד עניינים הבעת את דעתך בישיבות ובשיחות מסדרון.
שמעוני: לא זוכר.

השופטת: להילה רווח נודע על ניגוד העניינים ואחרי שזה נודע ועד שנחתם המסמך מה לשיטתך קורה בהקשר לקיומו של ניגוד העניינים?
שמעוני: מבחינתי לא קורה כלום כי אני לא מתעסק בזה גם לפני וגם אחרי.

התובעת: אז איך תומר גלאם מודע לבעיתיות ולניגוד העניינים עקב היחסים של עופר ויואל?
שמעוני: אולי דרך חיים. לא יודע.

התובעת: איזה קשר היה בינך לבין הילה רווח?
שמעוני: כמו יועמ"ש ואולי קצת יותר.

התובעת: קשר חברי?
שמעוני: לא.


רוצים להישאר מעודכנים?
הורידו את אפליקציית "כאן דרום – אשקלון"
התובעת: איתן צוריאל מספר שלחצת עליו בנושא של פאר גם בשיחות טלפון וגם בפגישות. הוא מדבר על 2/3 פגישות שלא מצאתי להן זכר ביומן שלך.
שמעוני: אם אין – אז אין.

שופטת: אתה מזיכרון יכול לומר מה היה בינך לבין איתן בעניין הזה?
שמעוני: אולי שיחת טלפון. אני לא זוכר.

התובעת: איתן לא קיבל זימון במייל כי זה לא נרשם ביומן.
שמעוני: הייתה פגישה אישית עם איתן וזה נרשם. אין מצב שאיתן מגיע לפגישה וזה לא נרשם.

התובעת: אז אתה מאשר שנפגשת עם איתן בלשכה בלי זימון.
שמעוני: אני לא זוכר דבר כזה.

איתן צוריאל

איתן צוריאל

התובעת: אתה גם לא זוכר שהייתה שיחה שאמרת לו למצוא פתרון.
שמעוני: זה מעומעם לי בזיכרון שאני מדבר על שיחת טלפון לגבי מציאת פתרון.

התובעת: כמה שיחות? כי איתן אמר 4 שיחות טלפון.
שמעוני: לא זוכר.

התובעת: במשטרה כשהציגו לך את הגירסה של צוריאל, אמרת שיכול להיות שביקשת ממנו פתרון. ואז בבית המשפט אתה אומר שכן ידעת שיש בעיות משפטיות "אבל להגיד שעשיתי לחץ זה לא קרה". אז אתה כן ידעת ועכשיו אתה אומר שאתה לא ממש זוכר. אתה עושה סיבוב פרסה בגירסאות שלך.
שמעוני: אני לא זוכר את זה, אני זוכר במעומעם שהייתה שיחת טלפון.

השופטת: איתן צוריאל אומר שהפעלת לחץ וכשהוא אמר שאין פתרון אז אמרת לו שימצא פתרון. מה היה מיוחד בזה?
שמעוני: אני יכול לומר ממה שאני חוויתי שיחה מעומעמת של למצוא פתרון. איתן צוריאל תמיד אמר שאם יש חוות דעת שתניח את דעתו אז הוא מוכן לקבל אותה.

התובעת: אני לא מבינה למה פתאום אתה אומר שזה שיחת טלפון. אבל פה בבית המשפט אמרת שזה יכול להיות בפגישה. מה השתנה?
שמעוני: אני זוכר רק שיחה מעומעמת.

התובעת: צוריאל אמר שהלחצים היו חריגים אפילו יותר מאשר בעניין של אלעזרא.
שמעוני: התעניינתי מה קורה אצל אלעזרא יותר מאשר ממה שקורה בפאר.

התובעת: צוריאל מעיד שדוד ירון אמר לו בזמן אמת שאתם רוצים לפטר אותו כי הוא לא עושה מה שאתם מבקשים. מה אתה יודע על זה?
שמעוני: לא יכול להגיד כלום רק שיש משולש של דוד ירון, אריק ברששת ואיתן צוריאל שהיו מהשלטון הקודם והמחלקות שלהם עמדו מלכת.

התובעת: איתן צוריאל דיבר על חוות דעת מוזמנות שאתה יודע מה ייכתב בהן.
שמעוני: זה לא נכון.

התובעת: אומרת הילה רווח בחקירה שלה ש"כל פעם שהתשובה שלי לא הייתה מוצאת חן בעיניו הוא היה אומר לי 'יש לי חוות דעת שאומרת הפוך'".
שמעוני: היא נפגעה שאני מתייעץ עם דן.

התובעת: מה ידעת על הבקשות של דוידי בעניין זכויות פאר?
שמעוני: כלום.

התובעת: בעניין 'שוויצריה הקטנה' התקיימה ישיבה עם דוידי ונציגיו וגם מהנדס העיר ואדריכל העיר ואמרת שהופתעת מהגישה של המהנדס והאדריכל שהם נגד הפרויקט.
שמעוני: בגלל שרוני מהצרי ישב שם והוא אמר שבעבר הם היו בעד.

התובעת: אתה הסברת בפעם הקודמת שהופתעת כי זה לא עלה לפני כן. למה זה השתנה?
שמעוני: הסברתי את עצמי.

התובעת: אריק ברששת אומר שהוא שמע שאחיך מסתובב בעיר ואומר שעוד מעט מפטרים את האדריכל.
שמעוני: זה סתם שמועות.

אריק ברששת בבית המשפט

אריק ברששת בבית המשפט

התובעת: ברששת מספר שאחרי שנאמר לו שרוצים לפטר אותו הוא מבקש פגישה עם סופר שאומר לו 'אפשר לגמור בטוב ואפשר לגמור ברע'.
שמעוני: זה לא זכור לי.

התובעת: מנכ"ל העירייה קורא לאחת הפונקציות הבכירות ורוצה לפטר אותה ואתה לא יודע מזה כלום?
שמעוני: אני לא יכול לפרשן את חיים.

התובעת: מכיר את רפי חסן?
שמעוני: כן. אחרי שבני וקנין העביר את הפרויקט שלו בוועדה 30% מזה עבר לבת של בני וקנין וזה עבר ליאח"ה למה הם לא חקרו את זה??

התובעת: מי פיטר את דוד ירון?
שמעוני: חיים סופר.

התובעת: אתה ידעת על זה?
שמעוני: לא.

התובעת: אז איך יכול להיות שחיים סופר מפטר את מהנדס העיר ואדריכל העיר ולא מעדכן אותך ואתה לא עושה לו שיחת הבהרה?
שמעוני: לא עשיתי.

התובעת: הסיבה שלא עשית שיחת הבהרה זה כי אתם מתואמים וזה נעשה בהוראתך.
שמעוני: אני שולל את זה חד וחלק. אם הייתי רוצה שיהיו פיטורים הייתי עושה את זה בעצמי.

התובעת: גבי מגנזי שתק בחקירות שלו במשטרה. איך אתה מכיר אותו?
שמעוני: מהתקופה באתרים הוא עשה איזה פרויקט בנמל.

התובעת: איזה קשר היה ביניכם?
שמעוני: של יזם שמגיע ועושה דברים.

גבי מגנזי (צילום: עופר וקנין) ואיתמר שמעוני

גבי מגנזי (צילום: עופר וקנין) ואיתמר שמעוני

התובעת: ידעת שהוא עושה פרויקטים דרך החכ"ל.
שמעוני: ידעתי על המדרחוב.

התובעת: אתה יו"ר החכ"ל וסופר הוא דירקטור.
שמעוני: נכון.

התובעת: פונטה ומגנזי חברים טובים.
שמעוני: נכון.

התובעת: למה טענת בחקירה הראשית שלא ידעת שמגדל זה פרויקט של מגנזי?
שמעוני: התכוונתי לפרויקט של החזיתות.

המדרחוב באשקלון. צילום: דוברות עיריית אשקלון.

התובעת: אז ידעת שמגנזי קבלן במדרחוב ופעלת לקידומו.
שמעוני: אני עצרתי את הפרויקט.

התובעת: אתה הלכת למפגש עם הסוחרים.
שמעוני: היה הד ציבורי ואז כינסתי את הסוחרים לפני המעצרים ולהסביר להם שזה תלוי בחזיתות.

התובעת: כשפגשת את הסוחרים ידעת שזה פרויקט של מגנזי?
שמעוני: לא ידעתי.

התובעת: ידעת על פרויקט שדרוג קווי ביוב?
שמעוני: ידעתי רק בדיעבד כשהגיע אליי מכתב בעניין הזה.

התובעת: בית ספר 'אסף מימון' ידעת שמגנזי הוא חלק מהקבלנים ששותפים לפרויקט הזה?
שמעוני: לא זכור לי דבר כזה.

איתמר שמעוני בסיור בבית הספר אסף מימון לפני השיפוץ. צילום: אייל אסרף

התובעת: אתה היית מסייר בשטח.
שמעוני: נכון. הלכתי לעשרות גנים ואף פעם לא פגשתי את מגנזי. לא ידעתי שזה שלו.

התובעת: בחקירה שלך שואלים אותך על 'אסף מימון' ואמרת שנאמר לך שזה פרויקט של מגנזי.
שמעוני: לא אמרתי את זה בחקירה.

התובעת: אתה העברת מסר למנכ"ל החכ"ל שצריך לשלם למגנזי את דמי העכבון?
שמעוני: לא.

התובעת: אתה פנית לחיים סופר שישחרר את העיכבון? שוחחת איתו על זה?
שמעוני: לא זוכר כזה.

התובעת: אתה פעלת לטובת מגנזי בגלל שהוא נתן לך מאה אלף ש"ח דרך פונטה.
שמעוני: ממש לא נכון.

התובעת: אתה קיבלת ממגנזי מאה אלף שקל שחלקו שימש לתשלום ההסכמים.
שמעוני: תלוש מהמציאות.

השופטת: ידעת שמועברים כספים ממגנזי לפונטה?
שמעוני: לא.

התובעת: אתה, סמוך לפרוץ החקירה, ידעת שיש חקירה בפתח אתה זימנת את אחת הנשים שהיית בקשר איתה וביקשת ממנה למחוק את ההודעות שלכם ולהכחיש שהיה ביניכן קשר.

התובעת התבקשה להסביר מדוע היא שואלת את השאלה ואמרה: מדובר בשיבוש הליכי חקירה כי הנאשם סבר שהיא תזומן לחקירה.
שמעוני: אני לא זימנתי במטרה למחוק הודעות.

התובעת: נאמר לך אחרי החקירה שאסור לך ליצור קשר עם עובדי עירייה וזימנת את אפי מור ושרון עטיה.
שמעוני: אני לא ידעתי שאפי מור נחשב לעובד עירייה אלא נבחר ציבור. לא זוכר שזימנתי את שרון עטיה.

התובעת: אתה או מי מטעמך פניתם לעדי תביעה והעברתם מסרים שונים?
שמעוני: לא.

התובעת: יניב רווח נפגש עם עופר יום לפני הרענון ושינה את גירסתו ב-180 מעלות.
שמעוני: לא יודע על זה שום דבר.

התובעת: איילת טפירו הזכרנו כבר.
שמעוני: שיזמינו את שרה זכריה, זה דבר נבזה.

התובעת: רועי רביב מספר שלפני שהוא היה אמור להעיד כאן פנית אליו פעמיים בשיחות ועידה.
שמעוני: קרן אזולאי יזמה את השיחות האלה. היא העלתה את רועי רביב הוא ייעץ וזהו. אני כבר דיברתי איתה בטלפון וזה היה היוזמה שלה. אני ידעתי שהיא מעלה אבל הייתה סוגיה של הבחירות שהוא אמר את עמדתו.

התובעת: שרון עטיה כשסיים את הרענון הוא נסע אליך והוא נתן לך ייעוץ פוליטי לך ולתומר במקביל.
שמעוני: אני מילה עם שרון לא דיברתי בנושא החקירה.

התובעת: ידעת שהוא היה אצלנו באותו היום?
שמעוני: אני חושב שכן.

התובעת: שוחחתם על תוכן הרענון?
שמעוני: מה פתאום.

התובעת: אתה או מישהו מטעמך מסר מסרים לעדים שעדותם לא נוחה?
שמעוני: לא.

התובעת: אתה פעלת לפיטוריו של דני עמנואל בעקבות חקירתו במשטרה?
שמעוני: אחרי שהושעיתי תומר סיכם עם חיים שהוא נשאר. ולא היינו בקשר טוב בכלל. לא יכול להיות שאני אפעל נגד דני אחרי העוול שנעשה לו.

התובעת: בדיון של דוד ירון היה דיון בנוגע למסמכים שהגיעו מהראל שמואל.
שמעוני: אני הייתי אצל גבי הסנגור ואמר שדוד ירון העלה ברענון שלו שלהסכם הגג לא היו ישיבות ואז התקשרתי להראל. הראל אמר לי שיש אצלו את המסמכים.

התובעת: אתה אחרי שקיבלת את הרענון מתקשר להראל שמואל, אבל המסמכים הודפסו בחודש מרץ 17' כי אתה דיברת איתו אז למרות שהיה אסור.
שמעוני: זה לא נכון.

התובעת: מה לגבי המסמכים מהתיק האישי של דוד ירון?
שמעוני: אולי הם היו ממוענים אליי.

התובעת: המסמך המדובר לא ממוען אליך בכלל.
שמעוני: אם יש מסמך שיכול להגן על חפותי, אז למה שלא אשיג אותו?

התובעת: אז אתה פנית אל הראל בשתי נקודות זמן: אחת סמוך לריענון והשניה?
שמעוני: לא זוכר.

התובעת: דיברנו על זה שאתה מקליט המון אנשים. במעצר שלך תפסו בקומה העליונה שני דיסק און קי בלשכה שלך, ברכב שלך וגם על הגוף שלך. אתה הקלטת המון אנשים.
שמעוני: הקלטתי ולא בתדירות גבוהה.

התובעת: בלשכה נתפסו דיסקים של עשרות הקלטות הקלטות "טלפון איתמר", "תומר זכריה". יש חמישה דיסק און קי של הקלטות.
שמעוני: רועי הקליט.

התובעת: רועי הקליט שלא בידיעתך?
שמעוני: ברור שבידיעתי.

התובעת: בכל ההקלטות אתה צד לשיחה ולא מופיע שמך אלא רק שם הדובר השני כמו דוד ירון ותומר זכריה. נתפסו תמלילי שיחות כי תמללתם אותם. נתפסה שיחה עם אילון מכלוף. יש פה שיחה עם איתן צוריאל. יש פה שיחה עם פאני לוי.
שמעוני: לא זוכר עם פאני.

התובעת: תקרא ותיזכר כי אשאל אותך עליה. יש שיחה עם חן שחר.
שמעוני: נכון. הגשתי אותה למשטרה.

התובעת: שיחה עם יצחק כץ.
שמעוני: לא זוכר.

התובעת: שיחה עם יצחק אטיאס.
שמעוני: כן.

התובעת: מה היה הסיפור עם פאני ועופר ובעלה של פאני.
שמעוני: אני רק רואה שאני כועס כשהיא אומרת שהובטח לה משהו.

הנה דברים שאמר פרקליטו של שמעוני עו"ד מנחם רובינשטיין בצאתו מהדיון:

איתמר שמעוני מסיים את עדותו בבית המשפט וסנגורו מסכם>>

Опубліковано ‎כאן דרום אשקלון‎ Неділя, 17 лютого 2019 р.

תגיות:

תגובות

אולי יעניין אותך גם

🔔

עדכונים חמים מ"כאן דרום אשקלון"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר