פקח עירייה: "נדרשתי לשרת את המנכ"ל ומנהל הפיקוח"

ישראל כץ, פקח בעיריית אשקלון, טוען כי מנכ”ל העירייה, חיים סופר ומנהל מחלקת הפיקוח, ללו אנקה הפכו אותו ל”עבד נרצע”. כך למשל נדרש כץ להביא ארוחות מביתו של חיים סופר למשרדו ולבצע קניות פרטיות עבור אנקה. בתביעה שהגיש, טוען כץ, כי לאחר שהחל לחדול מכך, פוטר מעבודתו. “נגיב בבית המשפט” נמסר מהעירייה

פורסם בתאריך: 13.7.17 17:15

     

לבית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע הוגשה באחרונה תביעה של ישראל כץ, פקח העובד בעיריית אשקלון, שטוען כי פוטר מעבודתו בניגוד לחוק, לאחר שהחליט לשים קץ לניצול וסירב לבצע עבודות אישיות עבור שני בעלי התפקידים בעירייה.

כץ: "נדרשתי להביא ארוחות מבית המנכ"ל"

בעקבות ההודעה על הפסקת עבודתו פנה הפקח לבית המשפט בבקשה לבטל את פיטוריו ולתת צו המורה לעיריית אשקלון לתת לו קביעות, כפי שהובטח לו. בכתב התביעה טוען כץ כי העירייה החליטה לפטרו, בין היתר: "נוכח סירובו להמשיך לשמש עבד נרצע לביצוע עבודות פרטיות שלא במסגרת עבודתו כפקח, הן עבור מנהל מחלקת הפיקוח ללו אנקה והן עבור מנכ"ל העירייה, חיים סופר".

ישראל כץ. צילום: דוד לוי

לטענתו של כץ עם כניסתו לעבודה החלו השניים, עימם הייתה לו היכרות מוקדמת, לפנות אליו בבקשות שיבצע עבורם מטלות שונות ומשונות, שלא במסגרת עבודתו כפקח ואשר לא קשורות כלל לעבודתו.

כך למשל, על פי התביעה, שהוגשה באמצעות עו"ד יובל בוקר, התבקש כץ על ידי המנכ"ל חיים סופר, כעניין שבשגרה, להביא מביתו ארוחות למשרדו ולהעביר עיתונים לביתו. כמו כן נתבקש להגיע לביתו לטיפול בעניינים שונים ופרטיים. כך למשל באחת הפעמים הוזעק לביתו של סופר בשעת לילה מאוחרת על מנת לבדוק את תקינות מערכת האזעקה.

מנכ"ל העירייה, חיים סופר. צילום: דוד לוי

בכתב התביעה טוען כץ כי הוא נדרש לבצע שליחויות עבור מנהל מחלקת הפיקוח, ללו אנקה. באחת הפעמים ביקש ממנו אנקה לקחת את רכבו הפרטי למבחן טסט, בפעמים אחרות הסיע את ילדיו למוסדות החינוך בעיר. לטענתו הוא גם נשלח על ידו לקניות וסידורים אישיים. "יציין כי המטלות היו רבות ומגוונות וחרגו באופן קיצוני מהמקובל והנהוג במערכת היחסים שבין עובד ומעביד", נכתב בכתב התביעה.

"לאור תחושת הניצול שחש העובד ולאחר שהחל לשמוע במסדרונות העירייה רכילויות והערות עוקצניות מפי עובדים אחרים, החליט לחדול מלבצע שליחויות ומטלות עבורם", נכתב.

"נדרשתי להעלים עין מקבלנים מסוימים"

אט אט החל כץ, כך על פי כתב התביעה, להתחמק מביצוע בקשות שהופנו אליו, מה שלטענתו גרם לניכור ויחס עוין כלפיו. בנוסף הוא טען כי היחס המשפיל רק גבר לאחר שהחל להביע את מורת רוחו נוכח התנהלות שאינה תקינה במחלקת הפיקוח.

מנהל מחלקת הפיקוח, ללו אנקה. צילום: דוד לוי

כץ, כך על פי התביעה, נדרש על ידי מנהל מחלקת הפיקוח, אנקה, "לחדול מלרשום דוחות לקבלנים מסוימים. לטענתו אוים על ידי מנהל המחלקה שאס ירשמו דוחות נוספים יועבר מתפקידו כפקח. כך גם התבקש על ידי מנהל הפיקוח, לגבות כספים מרוכלים ברחבי העיר, הגבייה לטענתו נעשתה באופן של גביית בסף במזומן שהועבר למנהל המחלקה ורק לאחר מכן הוצא שובר קבלה על ידי מנהל המחלקה, דבר המנוגד לדין".

"אט אט, החל כץ להתחמק מביצוע בקשות שהופנו אליו, דבר זה גרם להתנכרות וליחס עוין כלפיו", נכתב בכתב התביעה. יחסם העוין של המנכ"ל ומנהל מחלקת הפיקוח והעירייה ככלל, גברו עת התריע כץ בפניהם על חוסר בכספים שהתקבלו כאגרה מסוחרים בשוק העירוני הפתוח וכן על כך שמנהל הפיקוח מנכס לעצמו את רכב המחלקה וזאת בנוסף לרכב הליסינג שניתן לו".

הפקח כץ (מימין). צילום: דוד לוי

עוד נכתב כי "נוכח אמירותיו של כץ, ובשל הימנעותו לשרת, ממש כך, את שני האדונים המנכ"ל ומנהל הפיקוח, החלה העירייה להתנכל לכץ, דבר שהוביל בסופו של יום להודעת הפיטורים".

"לאחר שנתיים נזכרה לפתע העירייה כי הוא אינו מתאים?"

לטענת כץ, בסמוך לתום שנתו השנייה בעבודה נמסר לו מפי מנכ"ל העירייה, חיים סופר, כי בשל עבודתו המסורה הוחלט לתת לו קביעות. לאחר הבשורה והאישור הסופי נרשם העובד להשתלמות גמול ב' המיועדת לעובדים קבועים בלבד לצורכי הטבת שכר, עליה שילם מכיסו 5,000 שקלים, אך לטענתו ההודעה הרשמית על קבלת הקביעות בוששה מלהגיע ולפיכך הוא פנה שוב למנכ"ל העירייה וביקש הסבר.

על פי כתב התביעה בשלב זה החלה העירייה במסכת של תירוצים וטענות, לפיהן לא ניתן לאשר לו קביעות בעבודה ובכלל זה שנמצא כי הוא כלל אינו עונה על דרישות המכרז, שנערך עם כניסתו לעבודה, ולכן הוא אינו יכול לשמש עוד כפקח.

ללו אנקה (מימין) וישראל כץ, בימים אחרים. צילום: דוד לוי

"הכיצד לאחר שנתיים של עבודה מסורה ולאחר שאושר על ידי ועדת המכרזים, בהתאם לכל דרישות התפקיד, נזכרה לפתע העירייה כי הוא אינו מתאים לשמש כפקח עירוני", נכתב.

עוד טען כץ בכתב התביעה, כי בפגישה של פרקליטו עם היועצת המשפטית של העירייה, עו"ד הילה רווח ומנהלת משאבי אנוש, נמסר כי משטרת ישראל היא זו שלא אישרה להעסיק את כץ כפקח עירוני. דבר שנראה בעיניו תמוה שכן רוב שנותיו של כץ הוא עבד כשוטר במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר. אולם כאשר ביקש עורך הדין לראות את המסמך מטעם המשטרה זכה לדבריו, להתעלמות מוחלטת.

עיריית אשקלון. צילום: דוד לוי

"בטענה זו יש טעם לפגם עד כדי לשון הרע ופגיעה בשמו הטוב של העובד, שכן הוא אזרח שומר חוק שרוב שנותיו הוקדשו לעבודה במשטרת ישראל ושירות בתי הסוהר. כיצד יתכן שמנכ"ל שהושם במעצר, בשל חשד למעורבות בעבירות שוחד ומרמה ממשיך לשמש בתפקידו כמנכ"ל וכץ הוא זה שמוצא את עצמו מודח מתפקידו בבושת פנים על סמך מידע משטרתי לכאורה, שלא הוצג בפניו או בפני עורכי דינו", נכתב בכתב התביעה.

"עבודה בשבתות וחגים"

טענה נוספת, שעל פי כתב התביעה, גם לגביה לא הוצגה אסמכתא, הינה כי דו"ח מבקר המדינה הצביע עליו כמינוי פוליטי, לכאורה, מטעם איתמר שמעוני ולכן בנסיבות אלה לא ניתן היה לאשר את קביעותו בעבודה ובהמשך את עיסוקו כפקח, אלא יש להעבירו לתפקיד אחר.

עו"ד יובל בוקר

בכתב התביעה טוען עו"ד יובל בוקר, המייצג את הפקח,  כי הוא מעולם לא זומן לבירור או נשאל בעניין ומעולם לא פנו אליו נציגיו של מבקר המדינה, כפי שהדבר נדרש ונעשה לגבי עובדי עירייה אחרים שהיה לגביהם חשד שהתקבלו לעבודה על סמך השתייכותם הפוליטית ושלא על בסיס שיקולים ענייניים ומקצועיים וכי למרות זאת בקשותיו החוזרות ונשנות של העובד לאשר את קביעותו נענו בשלילה ונאמר לו שזאת תינתן לו עת ישקע האבק מעל דו"ח מבקר המדינה.

לטענת כץ, במקביל באותה עת הוא התמודד עם עומס עבודה רב שהוטל עליו, "בין היתר, בשל הדרישה לעבודה בשבתות, חגים ולילות, המבקש לא סירב לאף משימה שהוטלה עליו ופעל ללא לאות להשביע את רצון הממונים עליו". לדברי כץ בשל הנסיבות הללו הוא נאלץ לצאת לחופשה בידיעת הממונים עליו ואף קיבל את ברכתם המלאה אולם לאחר מכן התברר לו ש: "היעדרותו הייתה לשביעות רצון העירייה מאחר ונראה בעיניה כאיום וכמטרד", נכתב.

כץ טוען כי בחודש מאי האחרון הוא קיבל בהפתעה גמורה את מכתב הפיטורין בו נכתב כי לאור החופשה שנטל וכן "לא יצרת קשר עם הממונים עליך, אנו רואים בך כמתפטר מרצון". לטענת עורך דינו של האיש מדובר בהודעה שקרית ומקוממת וזאת לנוכח העובדה כי הוא היה בקשר עם היועצת המשפטית של עיריית אשקלון ואף התקיימה פגישה משותפת איתה ועם מנהלת משאבי אנוש מלכה גרשון בסמוך לפיטוריו, כך שכלל לא ברורה הודעת הפיטורין של העירייה.

בכתב התביעה טען פרקליטו של כץ, עו"ד בוקר, כי מכלול הנסיבות שצוינו "הן שהביאו את העירייה לפטר את כץ בשרירות לב ובניגוד לחוק ומתוך נקמה. הפיטורים נעשו באופן מיידי מהיום להיום, ללא סיבה עניינית כלשהי, בלווי הנמקה לא רק שהינה חסרת כל בסיס והיעדר קצה קצהו של שימוע כדין, אלא אף שקרית", נכתב.

מעיריית אשקלון נמסר בתגובה: "איננו דנים בתקשורת בתביעות שהוגשו. העירייה תמסור את עמדתה בנושא, כמקובל, לבית המשפט".

תגיות:

תגובות

אולי יעניין אותך גם

🔔

עדכונים חמים מ"כאן דרום אשקלון"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר