רה"מ בנימין נתניהו ורה"ע תומר גלאם
רה"מ בנימין נתניהו ורה"ע תומר גלאם

בשורה גדולה: הממשלה אישרה 850 מיליון ש"ח לחיזוק אשקלון והתחדשות עירונית בשכונות הוותיקות

הבשורה הגדולה במקרה הזה היא 600 מיליון ש"ח שיועברו על מנת להפוך את ההתחדשות העירונית באשקלון למשתלמת עבור יזמים וקבלנים, בעיקר בשכונות הדרומיות. "רה"ע גלאם: "חשוב לי להבהיר כי לצד התקציבים החשובים האלה שקיבלנו, המאבק שלנו עודנו נמשך להשגת הטבות מס לתושבי אשקלון, הכללת העיר במסגרת אזור פיתוח א' ומיגון השכונות הוותיקות"

פורסם בתאריך: 30.7.23 16:03

     

בישיבת הממשלה היום הממשלה אישרה שתי החלטות ממשלה לחיזוק העיר אשקלון. במסגרת ההחלטה בהובלת ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ושר הבינוי והשיכון יצחק גולדקנופף, תגובש תכנית לעיר אשקלון בהיקף של 850 מיליון ש"ח. כ-600 מיליון מהם יוקצו לטובת קידום וסבסוד תוכניות בתחום ההתחדשות העירונית כמענה נוסף למיגון בשכונות הוותיקות.

ההחלטות מהוות חלק מתכנית רחבה שמקודמת מתוך מטרה לחיזוק החוסן הלאומי והביטחון של תושבי העיר אשקלון. ההחלטות צפויות לשות את פני העיר תוך שמירה על מעמדה כעיר מובילה, צומחת ומתחדשת.

ההחלטה התקבלה במטרה להמשיך ולחזק את החוסן החברתי-ביטחוני של תושבי אשקלון שעומדים בחזית הטרור מרצועת עזה במשך למעלה מעשור. ההחלטה, הרביעית במספר בשלוש השנים האחרונות, תעניק לעיריית אשקלון סכומי עתק שינווטו ישירות לרווחת התושבים במגוון פרויקטים לשיפור איכות חייהם.

ראש הממשלה בנימין נתניהו: "יש לנו משימה כפולה – האחת לטפל באויב והשנייה לטפל באזרחי ישראל. אשקלון היא העיר הגדולה ביותר והקרובה ביותר לעזה. יש לנו מחויבות מיוחדת לגביה. ההחלטה הזאת היא החלטה משמעותית ובוודאי לא האחרונה".

רה"ע תומר גלאם: "הקשר ההדוק והפורה שלנו עם משרד ראש הממשלה ועם משרדי הממשלה ככלל, מוכיח את עצמו פעם נוספת, רביעית במספר, לטובת תושבי אשקלון. בשלוש השנים האחרונות קיבלנו, בזכות הפעילות השוטפת שלנו מול הממשלה, כ-2 מיליארד שקלים שיתורגמו לפרויקטים לשיפור ושדרוג איכות חיי התושבים בכל תחום ותחום. אני רוצה להודות לראש הממשלה ולשרי הממשלה שממשיכים לחזק את העיר אשקלון ותושביה על העמידה האיתנה שלהם, במשך למעלה מעשור, בחזית הטרור. חשוב לי להבהיר כי לצד התקציבים החשובים האלה שקיבלנו, המאבק שלנו עודנו נמשך להשגת הטבות מס לתושבי אשקלון, הכללת העיר במסגרת אזור פיתוח א' ומיגון השכונות הוותיקות".

החלטת הממשלה נועדה להעצים את תושבי אשקלון וחיזוק החוסן האישי והקהילתי, באמצעות הגברת הביטחון האישי והקהילתי והעצמת תושבי העיר אשקלון, תגבור פעולות החינוך והעצמת צעירי העיר אשקלון; פיתוח כלכלי-חברתי של העיר אשקלון באמצעות פיתוח מנועי צמיחה ואנרגיות מקיימות והתייעלות אנרגטית כמנוף לפיתוח; פיתוח ושדרוג תשתיות באמצעות פיתוח תשתיות תומכות דיור, לרבות תשתיות תחבורה, פיתוח ושדרוג המרחב הציבורי ופיתוח ושדרוג תשתיות סביבתיות והעצמת תושבים וחיזוק רשתות התמיכה הקהילתיות.

רה"מ בנימין נתניהו ורה"ע תומר גלאם לצד מזכיר הממשלה

רה"מ בנימין נתניהו ורה"ע תומר גלאם לצד מזכיר הממשלה

במסגרת החלטת הממשלה, המשרד להגנת הסביבה יתמוך בעיר אשקלון בסכום של כ-17 מיליון שקל במניעת פסולת במקור וצמצום הטמנה, במוכנות לעת חירום ובחינוך סביבתי.

השרה להגנת הסביבה, עידית סילמן: "המשרד להגנת הסביבה שמח לתמוך ולחזק את חוסנה של העיר אשקלון. בשל האיומים המגוונים והייחודיים החלים על אשקלון, נדרשת פעולה ממשלתית משולבת הכוללת תוכנית סיוע, שתוביל לחיזוק אשקלון וחוסנה. תמיכת המשרד להגנת הסביבה בעיר תחזק את החוסן האזרחי שלה, תקדם את החינוך הסביבתי, את מדיניות הפסולת בעיר, תשפר את איכות חיי התושבים ותוביל לעיר נקייה ובריאה יותר".

השרה עידית סילמן ורה"ע תומר גלאם. צילום: סיון מטודי

השרה עידית סילמן ורה"ע תומר גלאם. צילום: סיון מטודי

התקציב שהובטח יועבר לטיפול בכל התחומים הבאים:

הגברת הביטחון האישי והקהילתי

* תגבור ומימון יחידת השיטור העירוני
* הרחבת תוכניות הרשות למניעת אלימות, וכן למאבק בשימוש בסמים ואלכוהול בעיר אשקלון, ובכלל זה הרחבת המערכים הטכנולוגיים למניעת אלימות במרחב הציבורי
חיזוק החוסן האישי ורשתות תמיכה קהילתיות
* שעות טיפול פסיכולוגי, שעות ייעוץ חינוכי-רגשי למתן מענים רגשיים לילדים וכן תמיכה להורים ולצוותי הוראה בעיר אשקלון. זאת, עבור חיזוק חוסן התלמידים וצוותי החינוך וכן עבור הדרכה ותמיכה במערך המטפל בשדה החינוך בעיר לשנות הלימודים ה'תשפ"ד-ה'תשפ"ה
* קיום פעילות תומכת או טיפולית לחיזוק החוסן, שהיא פרטנית או קבוצתית, עבור תלמידים וצוותי מוסדות החינוך לשנות הלימודים ה'תשפ"ד-ה'תשפ"ה

תגבור החינוך

* תגבור פעילויות בית ספריות בעיר אשקלון עבור שנות הלימודים ה'תשפ"ד-ה'תשפ"ה
* תגבור פעילויות חינוך בלתי פורמלי, ובתוך כך גם יוזמות חינוכיות וקהילתיות להעצמה חברתית-רגשית עבור שנות הלימודים ה'תשפ"ד-ה'תשפ"ה
* חידוש, עיצוב, פיתוח חצרות, ושדרוג ופיתוח סביבות למידה חדשניות במוסדות החינוך בעיר אשקלון
תשתיות תומכות דיור
* ביצוע תשתיות-על תומכות דיור בעיר אשקלון כגון:

תשתיות תחבורה

* חשמול והשלמת פרויקט הקמת התחנה המרכזית אשקלון
* קידום קול קורא "שותפים לדרך" לטובת פרויקטי בטיחות תחבורתיים

שמירה על הניקיון

* ביצוע פעולות של חינוך סביבתי בעיר אשקלון
* רכישת ציוד ואמצעי מחשוב וטכנולוגיות לביצוע פיקוח, ניטור, שליטה ובקרה של מפגעי פסולת ומניעתם בתחומי העיר אשקלון, כולל ממשק עם המוקד העירוני ו/או כל פעולה הנדרשת להשגת מטרות אלה
* הקמת תשתיות למערך איסוף נפרד לפסולת גושית בעיר אשקלון
* הקמת מתקן לטיפול בגזם עירוני, והקמה והפעלה של מערך לניהול הגזם העירוני בעיר אשקלון

מוכנות הרשות המקומית לחירום

* היערכות לטיפול בסיכונים סביבתיים וטיפול באירועים סביבתיים בשעת חירום בתחומי נפת אשקלון

פתיחת מקלטים ציבוריים

מקלטים ציבוריים

שיפוץ מקלטים ציבוריים ומשותפים

* שיפוץ מקלטים משותפים בעיר אשקלון, בהתאם לסדר עדיפות שיקבע על ידי פיקוד העורף ולהוראותיו
* שיפוץ ושדרוג המקלטים הציבוריים בעיר אשקלון, שאינם תקינים לשימוש מיידי בשעת חירום וכן סיוע ברכש של מרכיבי ביטחון הכוללים גנרטורים, נגרר חילוץ, מכשירי קשר, רכבי ביטחון, ציוד חירום אישי לעובדי העירייה ומשאבות מים

התחדשות עירונית כמענה משלים למיגון

לאור המצב הביטחוני המורכב ואיום הטילים איתו מתמודדת העיר אשקלון, בשים לב לגידול המשמעותי בעיר בשנים האחרונות, וכדי לתת מענה לשכונות הוותיקות בעיר מתוך רצון לקדם הליכי התחדשות עירונית בשכונות אלו, גם באזורים שבהם הכדאיות הכלכלית איננה מספיקה לקידום התכניות, ולצורך מתן מענה מלא לבקשות העירייה ייקבע מנגנון לקולות קוראים לסבסוד פרויקטים להתחדשות עירונית בעיר אשקלון שאין בהם כדאיות כלכלית. בין היתר, ישודרגו חישוב רכיבי הקרקע ושיעור היטל ההשבחה.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ': "אנחנו מביאים היום שתי החלטות ממשלה מאד חשובות לחיזוק העיר אשקלון. אחת מתעסקת בחוסן הלאומי של התושבים הגיבורים של העיר הזו וכוללת בין היתר השקעה בחינוך ובתשתיות והחלטה נוספת, 600 מיליון ש"ח להתחדשות עירונית. משמעות ההחלטה הזו זה אלפי יח"ד חדשות עם פתרון למיגון. זה הרבה בזכות ראש העיר שמאמין בעיר, מאמין בתושבים והצליח לרתום את כל אנשי המקצוע פה במשרד ואת האנשים של ראש הממשלה. כייף גדול להיות שותפים לעיר גדולה, טובה ומתפתחת עם מנהיגות חזקה שלוקחת אותה קדימה. תושבי אשקלון אתם במרכז".


רוצים להישאר מעודכנים?
הורידו את אפליקציית "כאן דרום – אשקלון"
תגיות:

תגובות

אולי יעניין אותך גם

🔔

עדכונים חמים מ"כאן דרום אשקלון"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר