תומר גלאם. צילום: אלדד עובדיה
תומר גלאם. צילום: אלדד עובדיה

מבקר המדינה מציג: חריגות וליקויים בקמפיין של תומר גלאם

מבקר המדינה פרסם דוח על הניהול הכספי של הסיעות בבחירות המקומיות באשקלון: סיעתו של ראש העירייה הוציאה בבחירות קרוב לשלושה מיליון שקלים, נותרה עם גירעון של מאות אלפי ש”ח ונקנסה ב-50 אלף ש"ח. כמו כן, הוטל קנס של 48 אלף ש”ח על סיעתו של ראש העירייה לשעבר, איתמר שמעוני, לאחר שבין היתר התקבלו תרומות אסורות מתאגידים. עו”ד אבי עייש, הוא המועמד היחיד לראשות העירייה שקיבל דוח חיובי ממבקר המדינה

פורסם בתאריך: 23.4.20 20:07

למעלה משנה לאחר הבחירות המקומיות מפרסם מבקר המדינה את הדוח המסכם שלו על ההתנהלות הכספית של הסיעות שהתמודדו בבחירות המקומיות, בין היתר באשקלון.

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן. צילום: אילן אסייג

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן. צילום: אילן אסייג

על פי הדוח, לא מעט סיעות שאמורות להוות דוגמה למינהל תקין, לא התנהלו כפי שדורש החוק. יחד עם זאת, אפשר לראות כי גם החוק עצמו חייב לעבור ריענון, כי חלק מהסיעות שנקבע כי הן קיבלו תרומות אסורות – מדובר בהוצאות שראשי הסיעה מימנו מכיסם.

המתמודדים לראשות העירייה:

סיעת אשקלון מאוחדת בראשות תומר גלאם התמודדה בבחירות למועצה וגלאם עצמו לראשות העירייה ברשימה משותפת עם סיעת כולנו. הסיעה המאוחדת שהשיגה שלושה מנדטים הוציאה בבחירות על פי הדוח בסך הכל 2.93 מיליון ש”ח כאשר הכנסותיה עמדו על 2.14 מיליון ש”ח כך שהסיעה סיימה בגירעון של 784 אלף ש”ח.

שלטי הענק של גלאם. צילום: אלירם משה

שלטי הענק של גלאם. צילום: אלירם משה

המימון הממלכתי נחלק ל67% לסיעת אשקלון מאוחדת ו33% לכולנו ואילו ההוצאות נחלקו ל 64% לאשקלון מאוחדת ו36% לכולנו. שתי הסיעות שהתאחדו סיימו את מערכת הבחירות בגירעון: הכנסותיה של אשקלון מאוחדת עמדו על כ-1.63 מיליון ש”ח כאשר כ-616 אלף ש”ח מתוכם מהווים תרומות ואילו השאר, מיליון ש”ח מתקציב המדינה. סך הגירעון של אשקלון מאוחדת עומד על קרוב ל-600 אלף ש”ח. ואילו הגירעון של כולנו עומד על כ-192 אלף ש”ח לאחר שהוצאותיה בסך של כ-700 אלף ש”ח עלו על הכנסותיה בסך של כחצי מיליון ש”ח שרובם ככולם הגיעו מתקציב המדינה.

תומר גלאם והרב יצחק ברדא. צילום: אלדד עובדיה

תומר גלאם והרב יצחק ברדא ביום הבחירות צילום: אלדד עובדיה

יחד עם זאת, בסיעת אשקלון מאוחדת טוענים כי לאחר הבחירות נאספו תרומות נוספות בגובה של קרוב לרבע מיליון ש"ח, מה שמצמצם את הגירעון של אשקלון מאוחדת לבדה לכ-300 אלף ש"ח ואת הגירעון של הסיעה המאוחדת ללמעלה מחצי מיליון ש"ח.

עיקרי הממצאים של הדוח: ניתן דוח שלילי עקב אי עמידה בתקרת ההוצאות על פי החוק היות וההוצאות חרגו בסכום ניכר של 278,575 ש”ח. כמו כן ההסברים שניתנו בדבר המקורות הכספיים לכיסוי הגירעון לא הניחו את דעת מבקר המדינה ולפיכך נקבע כי התרומות לא היו חוקיות. יחד עם זאת, צוין כי ניהול החשבונות התבצע כראוי לפי הנחיות מבקר המדינה.

טלי ותומר גלאם בכנס הניצחון. צילום: אלדד עובדיה

טלי ותומר גלאם בכנס הניצחון. צילום: אלדד עובדיה

לסיכום נכתב כי בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה, ולאחר שמבקר המדינה שקל בין היתר את ההסברים שניתנו, המליץ מבקר המדינה להשית שלילה של השלמת מימון הוצאות הבחירות בסכום של 50,814 ש”ח שהם 5% מהמימון הממלכתי המגיע לסיעה.

סיעת אשקלון תנצח בראשותו של איתמר שמעוני התמודדה בבחירות למועצה ושמעוני עצמו לראשות. על פי הדוח, הסיעה הוציאה בבחירות 1.36 מיליון ש”ח כאשר הכנסותיה עמדו על 1.33 מיליון ש”ח בלבד והדבר גרם לגירעון בגובה של כ-35 אלף ש”ח. ההכנסות התחלקו כך: 113,500 ש”ח תרומות, 1.21 מיליון ש”ח תקציב מהמדינה.

שמעוני בכנס התמיכה האחרון לפני הבחירות. צילום: מטה שמעוני

שמעוני בכנס התמיכה האחרון לפני הבחירות. צילום: מטה שמעוני

עיקרי הממצאים של הדוח: הסיעה עמדה בתקרת ההוצאות ולא חרגה מהגבולות העומדים בחוק. אך לא עמדה בחוקיות התרומות מאחר וקיבלה תרומות אסורות מתאגידים.

הסיעה סיימה את מערכת הבחירות בגירעון, ולפי הסבריה הוא יכוסה ממקורות עצמיים של נציגיה. מדובר בתרומה אסורה כפי שקבע מבקר המדינה בעבר. גם ניהול חשבונות לא היה לפי הנחיות מבקר המדינה מאחר והיה היעדר אסמכתאות להוצאות.

האם התושבים עדיין איתו? שלטי תעמולה למעו שמעוני, השבוע באשקלון

שלטי תעמולה של שמעוני

בשורה התחתונה קיבלה הסיעה דוח שלילי ונכתב כי “בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה, ולאחר שמבקר המדינה שקל בין היתר את ההסברים שניתנו, לרבות בדבר כוונת נציגי הסיעה לכסות את הגירעון שנותר – המליץ מבקר המדינה, בתוקף סמכותו להשית שלילה של השלמת מימון הוצאות הבחירות בסכום של 48,727 ש”ח שהם 4% מהמימון הממלכתי המגיע לסיעה”.

סיעת אשקלון מנצחת בראשות עו”ד אבי עייש התמודדה למועצה ולא נכנסה אליה ועייש התמודד לראשות ולא נבחר. הסיעה הוציאה בבחירות על פי הדוח בסך הכל קרוב ל-200 אלף ש”ח כאשר הכנסותיה עמדו על סכום דומה כך שהסיעה נותרה בתום מערכת הבחירות עם גירעון מזערי של 1,291 ש”ח. ההכנסות התחלקו כך: 36,000 ש”ח תרומות, 157,015 ש”ח תקציב מהמדינה.

עו"ד אבי עייש. צילום: דודו דפוס גוונים

עו"ד אבי עייש. צילום: דודו דפוס גוונים

עיקרי הממצאים של הדוח: הסיעה עמדה בתקרת ההוצאות על פי סעיף 15 לחוק ולא חרגה מהגבולות הקבועים בחוק. כל התרומות היו חוקיות על פי סעיף 16 לחוק וניהול החשבונות התנהל על פי הנחיות מבקר המדינה ועל כן זכתה הסיעה לדוח חיובי.

סיעת צעירי אשקלון בראשות משה אטיאס, התמודדה למועצה, קיבלה שני מנדטים ואטיאס כידוע לא נבחר לראשות. אלא שהדוחות הכספיים שלה הוגשו למבקר המדינה באיחור ניכר “לפיכך לא ניתן היה להשלים את בדיקתם בפרק הזמן הקבוע בחוק. בדיקתם של הדוחות הכספיים תושלם במועד מאוחר יותר”, נכתב.

משה אטיאס. צילום: מתן נעים

משה אטיאס. צילום: מתן נעים

סיעת מופת בראשות איתי סהר התמודדה בבחירות למועצה וזכתה למנדט אחד וסהר כזכור, לא נבחר לראשות. על פי הדוח, הסיעה הוציאה בבחירות קרוב ל-400 אלף ש”ח כאשר הכנסותיה עמדו על כ276 אלף ש”ח בלבד והדבר גרם לגירעון בגובה כ-122 אלף ש”ח.

ההכנסות התחלקו כך: כ-40 אלף ש”ח תרומות והשאר, כ-235 אלף ש”ח תקציב מהמדינה. עיקרי הממצאים של הדוח: הסיעה עמדה בתקרת ההוצאות ולא חרגה מהגבולות העומדים בחוק. אך לא עמדה בחוקיות התרומות מכיוון שקיבלה תרומות ממי שזהותו ומענו לא נבדקו וכן תרומות אסורות מתאגידים.

איתי סהר. צילום: אלירם משה

איתי סהר. צילום: אלירם משה

הסיעה סיימה את מערכת הבחירות בגירעון, ולפי הסבריה הוא יכוסה ממקורות עצמיים של נציגיה. מדובר בתרומה אסורה כפי שקבע מבקר המדינה בעבר. גם ניהול חשבונות לא היה לפי הנחיות מבקר המדינה מאחר והיה היעדר אסמכתאות לתרומות, להוצאות ולפרסומים, אי רישום של ההוצאות וכן אי ניהול חשבון בנק כנדרש.
בשורה התחתונה קיבלה הסיעה דוח שלילי ונכתב כי בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה המליץ מבקר המדינה, להשית שלילה של השלמת מימון הוצאות הבחירות בסכום של 28,263 ש”ח שהם 12% מהמימון הממלכתי המגיע לסיעה.

הסיעות שנבחרו למועצה:

סיעת אשקלון ביתנו בראשות סופה ביילין התמודדה בבחירות למועצה וזכתה בשלוה מנדטים, הוציאה בבחירות על פי הדוח בסה”כ כ954 אלף ש”ח כאשר הכנסותיה עמדו על כ-992 אלף ש”ח כך שהסיעה נותרה בתום מערכת הבחירות עם עודף של כ-38 אלף ש”ח ובשל כך זכתה הסיעה לדוח חיובי ממבקר המדינה.
ההכנסות התחלקו כך: 90 אלף ש”ח תרומות, כ-900 אלף ש”ח תקציב מהמדינה.

סופה ביילין. צילום: פבל

סופה ביילין. צילום: פבל

עיקרי הממצאים של הדוח: הסיעה עמדה בתקרת ההוצאות ולא חרגה מהגבולות הקבועים בחוק. כל התרומות היו חוקיות וניהול החשבונות התנהל על פי הנחיות מבקר המדינה והסיעה קיבלה דוח חיובי.

סיעת אשקלון בתנופה – הבית החברתי בראשות דורון נקשרי התמודדה בבחירות למועצה והכניסה מנדט אחד, הוציאה בבחירות על פי הדוח בסך הכל כ-312 אלף ש”ח כאשר הכנסותיה עמדו על סכום זהה והדבר גרם לגירעון מזערי של 836 ש”ח בלבד. ההכנסות התחלקו כך: כ-50 אלף ש”ח תרומות, כ-261 אלף ש”ח תקציב מהמדינה.

דורון נקשרי. צילום: פבל

דורון נקשרי. צילום: פבל

עיקרי הממצאים של הדוח: הסיעה עמדה בתקרת ההוצאות ולא חרגה מהגבולות הקבועים בחוק. כמו כן כל התרומות היו חוקיות. אך הסיעה זכתה לדוח שלילי כיוון שניהול החשבונות לא התנהל על פי הנחיות מבקר המדינה ולא התבצע רישום של ההוצאות. בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה, ולאחר שמבקר המדינה שקל בין היתר את ההסברים שניתנו, המליץ מבקר המדינה, שלא להשית שלילה של השלמת מימון הוצאות הבחירות ולהסתפק באזהרה בלבד.

סיעת הכוח לגמלאים בראשות שרה זכריה התמודדה למועצה וזכתה בשני מנדטים. הסיעה הוציאה בבחירות על פי הדוח בסך הכל כ-711 אלף ש”ח כאשר הכנסותיה, שמקורן 100% מתקציב המדינה ללא תרומות כלל עמדו על כ-600 אלף ש”ח כך שהדבר גרם לגירעון של כ-109 אלף ש”ח.

שרה זכריה. צילום: פבל

שרה זכריה. צילום: פבל

עיקרי הממצאים של הדוח: אמנם הסיעה עמדה בתקרת ההוצאות ולא חרגה מהגבולות הקבועים בחוק, אך היות והסיעה סיימה בגירעון וההסברים שניתנו בדבר המקורות הכספיים לכיסוי הגירעון לא הניחו את דעת מבקר המדינה נקבע כי יש בגירעון זה משום תרומה אסורה. כמו כן נקבע כי ניהול החשבונות לא התבצע לפי הנחיות מבקר המדינה בשל אי רישום הוצאות והיעדר אסמכתאות להוצאות שביצע אחר.

לסיעה לא ניתן דוח חיובי ונקבע כי בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה, ולאחר שמבקר המדינה שקל בין היתר את ההסברים שניתנו, המליץ מבקר המדינה, להשית שלילה של מימון הוצאות הבחירות בסכום של כ-36 אלף ש”ח שהם 6% מהמימון הממלכתי המגיע לסיעה.

סיעת עיר אחת בראשות רמי סופר התמודדה בבחירות למועצה וזכתה במנדט אחד והוציאה בבחירות על פי הדוח בסך הכל כ-300 אלף ש”ח כאשר הכנסותיה עמדו על סכום זהה כך שהסיעה נותרה בתום מערכת הבחירות עם עודף של 908 ש”ח. ההכנסות התחלקו כך: כ-40 אלף ש”ח מתרומות, כ-261 אלף ש”ח תקציב מהמדינה.

רמי סופר. צילום: אורי קריספין

רמי סופר. צילום: אורי קריספין

עיקרי הממצאים של הדוח: הסיעה עמדה בתקרת ההוצאות ולא חרגה מהגבולות הקבועים בחוק. כל התרומות היו חוקיות וניהול החשבונות התנהל על פי הנחיות מבקר המדינה ועל כן זכתה הסיעה לדוח חיובי ממבקר המדינה.

סיעת קודם כל אשקלון בראשות אליק סולטנוביץ’ התמודדה בבחירות למועצה וזכתה במנדט אחד מהבוחרים. הסיעה הוציאה בבחירות על פי הדוח בסך הכל כ-270 אלף ש”ח שעלו על הכנסותיה שעמדו על סך של כ-261 אלף ש”ח כך שנוצר גירעון של 8,621 ש”ח לסיעה בתום מערכת הבחירות. כלל הכנסות הסיעה הן מתקציב המדינה ללא תרומות כלל.

אליק סולטנוביץ בכנס בחירות

עיקרי הממצאים של הדוח: הסיעה עמדה בתקרת ההוצאות ולא חרגה מהגבולות הקבועים בחוק. כל התרומות היו חוקיות וניהול החשבונות התנהל על פי הנחיות מבקר המדינה. הסיעה זכתה לדוח חיובי ממבקר המדינה.

סיעת משפחה מיוחדת במועצה בראשות יורם גניש שנכנסה למועצה עם מנדט אחד הגישה את הדוחות הכספיים שלה באיחור ניכר למבקר המדינה, “לפיכך לא ניתן היה להשלים את בדיקתם בפרק הזמן הקבוע בחוק. בדיקתם של הדוחות הכספיים תושלם במועד מאוחר יותר”, נכתב.

יורם גניש. צילום: פבל

יורם גניש. צילום: פבל

תוצאות הביקורת של סיעות הבית היהודי באשקלון בראשות עמיחי סיבוני שהכניסה מנדט אחד, סיעת הליכוד שהכניסה שני מנדטים, סיעת ש”ס בראשות הרב יעקב אביטן שהכניסה 3 מנדטים (כולן רשימות בת של מפלגות ארציות) טרם פורסמו ויפורסמו בנפרד במסגרת הדוח הכולל של סיעת האם שלהן.

המפלגות שלא נבחרו למועצה:

סיעת אשקלון שלנו בראשות דני רחמים הוציאה בבחירות על פי הדוח בסך הכל כ-113 אלף ש”ח. הכנסותיה היו גבוהות יותר ועמדו על כ-168 אלף ש”ח כאשר 11 אלף מתרומות ש”ח מתרומות והיתרה בסך של כ-157 אלף ש”ח מתקציב המדינה, כך שהסיעה סיימה בעודף של כ-54 אלף ש”ח.

אשקלון שלנו. שלטי הבחירות של רחמים. צילום: אלירם משה

עיקרי הממצאים של הדוח: הסיעה עמדה בתקרת ההוצאות ולא חרגה מהגבולות הקבועים בחוק. כל התרומות היו חוקיות וניהול החשבונות התנהל על פי הנחיות מבקר המדינה ועל כן זכתה הסיעה לדוח חיובי. היות והוצאות הבחירות היו נמוכות מהסכום שהתקבל מאוצר המדינה על הסיעה להחזיר לאוצר המדינה את ההפרש.

סיעת גב לתושב בראשות גבריאל טיגבו הוציאה בבחירות על פי הדוח בסך הכל כ-156 אלף ש”ח כאשר הכנסותיה, שמקורן 100% מתקציב המדינה ללא תרומות כלל, עמדו על סכום זהה והסיעה נותרה בתום מערכת הבחירות עם עודף של 206 ש”ח בלבד.

גבריאל טיגבו

עיקרי הממצאים של הדוח: הסיעה עמדה בתקרת ההוצאות ולא חרגה מהגבולות הקבועים בחוק. כל התרומות היו חוקיות וניהול החשבונות התנהל על פי הנחיות מבקר המדינה ועל כן הדוח חיובי.

סיעת יוזמה בראשות ברק חדריאן הוציאה בבחירות כ-160 אלף ש”ח והכנסותיה עמדו על עשרה אחוז מזה. הסיעה סיימה את מערכת הבחירות בגירעון של כ-144 אלף ש”ח.

עיקרי הממצאים של הדוח: הסיעה עמדה בתקרת ההוצאות. בעניין חוקיות התרומות התעוררה בעיה, היות והסיעה סיימה את מערכת הבחירות בגירעון, ולפי הסבריה הוא יכוסה ממקורות עצמיים של נציגיה. מדובר בתרומה אסורה כפי שקבע מבקר המדינה בעבר.

הופכים תכניות למציאות. קמפיין החוצות של חדריאן ורשימת יוזמה. צילום: אלירם משה

קמפיין החוצות של חדריאן וסיעת יוזמה. צילום: אלירם משה

עוד נקבע כי הסיעה לא ניהלה את החשבונות לפי הנחיות מבקר המדינה – אי רישום הוצאות, היעדר אסמכתאות להוצאות, היעדר אסמכתאות להוצאות שביצע אחר ואי ניהול חשבון בנק כנדרש. בשל כך לא זכתה הסיעה בדוח חיובי ונקבע כי היא אינה זכאית למימון מאוצר המדינה. החוק אינו קובע סנקציה כספית שתוטל בנסיבות אלה.

סיעת תכלית עכשיו בראשות יורם שפר הוציאה בבחירות כ-388 אלף ש”ח כאשר הכנסותיה עמדו על כ-217 אלף ש”ח בלבד והדבר גרם לגירעון בגובה של כ-171 אלף ש”ח. ההכנסות התחלקו כך: כ-60 אלף ש”ח תרומות, וכ-157 אלף ש”ח תקציב מהמדינה.

הנבחרות של תכלית עכשיו. צילום: יח"צ

עיקרי הממצאים של הדוח: הסיעה עמדה בתקרת ההוצאות אך לא עמדה בחוקיות התרומות מאחר וסיימה את מערכת הבחירות בגירעון, והסברי הסיעה בדבר המקורות הכספיים לכיסוי הגירעון לא הניחו את דעת מבקר המדינה אשר קבע כי יש בגירעון זה משום תרומה אסורה. ניהול חשבונות התבצע כשורה לפי הנחיות מבקר המדינה.

בשורה התחתונה קיבלה הסיעה דוח שלילי ונכתב כי בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה, ולאחר שמבקר המדינה שקל בין היתר את ההסברים שניתנו, המליץ מבקר המדינה, בתוקף סמכותו להשית שלילה של השלמת מימון הוצאות הבחירות בסכום של 6,281 ש”ח שהם 4% מהמימון הממלכתי המגיע לסיעה.

תוצאות הביקורת של סיעת זיו חדש לאשקלון בראשות ישראל זיו שהינה רשימת בת של מפלגת העבודה וכן סיעת מרצ השמאל של ישראל (רשימות בת של מפלגות ארציות) טרם פורסמו ויפורסמו בנפרד במסגרת הדוח הכולל של סיעת האם שלהן.

דני עטר: "זיו מגיע לבחירות מוכן ובשל ועם הרבה ניסיון".זיו עם דני עטר יו"ר קקל ובוז'י הרצוג יו"ר הסוכנות היהודית

ישראל זיו ובוז'י הרצוג

הסיעה החדשה אשקלון יד ביד שלא הצליחה להיבחר למועצת העיר וכן סיעת עתיד באשקלון לא מסרו את החשבונות ואת הדוחות הכספיים למבקר המדינה כנדרש למרות בקשות חוזרות ונשנות. בהיעדר חשבונות ודוחות כספיים לא ניתנו דוחות חיוביים לסיעות אלו.

הדוחות הכספיים של סיעת מזור לאשקלון הוגשו למבקר המדינה באיחור ניכר ולפיכך לא ניתן היה להשלים את בדיקתם בפרק הזמן הקבוע בחוק. בדיקתם של הדוחות הכספיים תושלם במועד מאוחר יותר.

פתקי הצבעה בקלפי באשקלון

פתקי הצבעה בקלפי באשקלון

התגובות:

חבר המועצה, איתמר שמעוני, מסר בתגובה: “תיקנו את כל הנדרש על פי הוראות מבקר המדינה. בכל מערכת בחירות משולמים קנסות ועל הליקויים המינוריים שהיו שילמנו קנס. אני חושב שהצוות הכלכלי של המפלגה, רו”ח והגזבר, ביצעו את עבודתם נאמנה. כל התרומות דווחו למבקר המדינה, בשני תורמים נפלה טעות לגבי מעמדם ועל כך שולם הקנס. שוב תודה לכל העוסקים בדבר ואנו נמשיך להתנהל על פי הוראות החוק ומבקר המדינה”.

סגן ראש העירייה, דורון נקשרי, מסר בתגובה: “סיעת ‘אשקלון בתנופה’ בראשותי, התמודדה בבחירות האחרונות למועצת העיר אשקלון – התמודדות עליה הוחלט סמוך למועד הבחירות. אנו שמחים על דוח המבקר בעניין הסיעה, שקיימה ניהול ספרים כחוק ובכלל זה רישום הכנסות והוצאות כדין ולראיה, החלטת מבקר המדינה בעניינה. רישום ההוצאות כולן התבצע כדין ועל פי הנחיות המבקר, מלבד הוצאה אחת זניחה שאומנם נרשמה כדין אך לא על פי ההנחיות הנהוגות בתקופת בחירות. אני מאחל לכל הסיעות שהתמודדו לדו״ח שכזה וסמוך ובטוח שגם בבחירות הבאות נמשיך להתנהל על פי חוק”.

ברק חדריאן מסר בתגובה: “נרתמתי לטובת עשייה ציבורית מתוך רצון להפוך את אשקלון לעיר טובה יותר. בניגוד לנטען, הסיעה פעלה באופן סדיר ובשקיפות מלאה, בין היתר באמצעות היועץ המשפטי שלה וכן רואה חשבון מטעמה. למבקר המדינה נמסרו כלל המסמכים ופנקסי ההוצאות, צר לנו שלא אפשרו לנו לשטוח את טענותינו בעניין באופן מלא. סיעת יוזמה קמה מתוך מטרה חברתית אידאולוגית ובראש ובראשונה קבעה כי בעלי הון/ אינטרס כאלה ואחרים לא יממנו אותה. לדאבוננו הרב, לסיעה היו הוצאות רבות וכל זאת מתוך ידיעה (סקרים) כי הסיעה תיכנס למועצה ולפחות במנדט 1. משלא קרה הדבר, הסיעה שמה לה למטרה לשלם את כלל הוצאותיה, גם אם זה אומר לשלוח יד לכיס הפרטי. אני גאה שהסיעה שילמה לכלל הספקים והפעילים עד השקל האחרון ואין לה שום מחויבות כספית כלפיי אף אחד. מדובר בכספים אישיים שלי בלבד שלקחתי על עצמי כיו”ר הסיעה ותו לא. נמשיך לפעול למען העיר אשקלון מתוך תחושת שליחות ורצון בשינוי למען תושבי העיר”.

מסיעת מופת נמסר בתגובה: "סיעת מופת דיווחה על הכנסות בסך 302,462 ש"ח ועל הוצאות בסך 353,385 ש"ח הכוללות את עלויות ההליכים המשפטיים שניהלה בשתי ערכאות לאחר הבחירות. גורמים להפרשים הם קנס בשיעור 10% מהמימון בשל איחור בהגשת הבקשה למימון בצד ההכנסות (26,169 ש"ח), מחלוקת לגבי אופן רישום העירבון המופקד בידי משרד הפנים לקראת הבחירות וכן סירוב להכיר בהוצאות ההליכים המשפטיים (ערעורי בחירות) כהוצאות בחירות, החלטה שמשמעותה שניהול הליכי בחירות שמור למי שיכול לממן זאת באופן פרטי".

בנוגע לטענה על תרומות ממי שמענו וזהותו לא ידועים, נמסר מסיעת מופת: "תרומות באתרים ברשת. תרומות מתאגידים: תרומה ע"ס 2,700 ש"ח מאדם ששמו ושם עסקו זהים. התקציב הכולל עמו ניהלה מופת את הקמפיין למועצת העיר ואת קמפיין איתי סהר לראשות העיר הוא תקציב צנוע (פחות מ-30% תקציב הסיעות הגדולות בממוצע), שחלקו העיקרי מומן באופן פרטי על ידי סהר, שגם נשא אישית בהשלמת הגירעון. לסיום צריך לומר שפניית המבקר הראשונה הועברה כשלושה חודשים לאחר הבחירות ומופת הגישה את הדיווחים למבקר בזמן. פניית המבקר להשלמת פרטים נוספים נעשתה כבר בחודש יולי, כשמונה חודשים לאחר קיפול המטה כשהשלמת פערים הייתה בחלקה בלתי אפשרית או שדרשה השקעת משאבים לא פרופורציונלית. אנו מנצלים גם את ההזדמנות הזו להודות לתומכים, לפעילים, למתנדבים ולאנשי המטה והרשימה על ניהול קמפיין אפקטיבי ומוצלח מול תנאים מאתגרים".

מסיעת "אשקלון מאוחדת" נמסר בתגובה: "קיבלנו לידינו את דוח מבקר המדינה אנו נלמד אותו היטב ונפעל על פיו".

אולי יעניין אותך גם

תגובות

 
🔔

עדכונים חמים מ"כאן דרום אשקלון"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר