חצר גן עירייה. צילום: תומר שונם הלוי

מבקר המדינה: "עיריית אשקלון מסרה דיווחים כוזבים בנוגע לבטיחות הגנים"

מבקר המדינה פרסם דו"ח ביקורת על הטיפול של עיריית אשקלון בבטיחות גני הילדים וגילה ממצאים מדאיגים: ליקויי בטיחות בחלק מהגנים, אי ביצוע בדיקות תקופתיות ודיווחים "לא אמינים" של העירייה על ביצוע בדיקות בטיחות

פורסם בתאריך: 24.6.19 12:17

     

משרד מבקר המדינה בדק בחודשים מאי 2018 עד נובמבר 2018 את עיריית אשקלון בכל הנוגע להבטחת הבטיחות בגני הילדים שבתחומה. את ממצאיו פרסם היום בדו"ח מיוחד.

בעיריית אשקלון נמצאו ליקויים בבטיחות גני הילדים, ליקויים אשר מבקר המדינה אומר כי הליקויים שנמצאו "מסכנים את שלום הילדים בגנים". עוד גילה המבקר כי לא נעשו בדיקות הבטיחות הנדרשות למתקני המשחקים בגני הילדים וחמור מכך: נמסרו למשרד החינוך דיווחים כאילו כן נעשו הבדיקות הללו. כמו כן, לא נעשו הפקות לקחים בנוגע לתאונות שאירעו בגני הילדים.

גן ילדים. צילום אילוסטרציה: תומר אפלבאום-באובאו

תיקי הביטחון בגני הילדים

תחילה בדק משרד מבקר המדינה את ניהול תיק ביטחון בגני הילדים. התיק שצריך להימצא בכל גן ילדים, צריך לכלול, בין היתר, את נתוני היסוד של הגן; ממלאי התפקידים בו; השירותים החיוניים; רשימת התלמידים בגן; פרטים הנוגעים לתאורה ולחשמל; כיבוי אש; מיגון ומקלט; עזרה ראשונה ועוד. נוהל הביטחון בגני הילדים עוסק גם בתוכנית העבודה השנתית של מנהלת הגן בנושאי ביטחון, בטיחות ושעת חירום. התוכנית מאפשרת למנהלת הגן לארגן את כל המשימות הקשורות לבטיחות ולבצע עליהן מעקב ובקרה. התוכנית מחולקת למשימות על פי חודשים, ובכל חודש מצוינות המשימות שעל צוות הגן לבצע. תוכנית העבודה ופרטים על ביצועה בפועל צריכים להימצא בתיק הביטחון.

רסס בחצר גן ילדים בנווה הדרים

""לא נמצאו תיקי ביטחון". גן ילדים בנווה הדרים שנפגע מרסס של רקטה

בסיור שערך צוות הביקורת באוקטובר 2018 ב-11 גנים בעיריית אשקלון, בשישה מהם לא נמצאו תיקי הביטחון של שנת הלימודים התשע"ח; בשני גנים לא נמצאו תיקי ביטחון של שנת הלימודים התשע"ט. עוד עלה בביקורת כי הגננות בעיריית אשקלון לא שלחו למחלקת הביטחון של העירייה את דוח הפעילות התקופתי שהיו אמורות לשלוח מדי רבעון.

משרד מבקר המדינה העיר לעיריית אשקלון, על כך שחלק מגני הילדים בתחומן פעלו ללא תיקי ביטחון כנדרש בהוראות משרד החינוך. "היעדרם של תיקי ביטחון פוגע בניהול הביטחון השוטף, בבטיחות בגני הילדים, בסדרי הכנתם לשעת חירום ובהפעלתם במצבי חירום", נכתב בדו"ח.

חצר גן ילדים באשקלון. צילום: פוטו יוסי את עוזי

עוד העיר משרד מבקר המדינה לעיריית אשקלון על כך שלא ביצעה בקרה על קבלתם של דוחות הפעילות התקופתיים בשנת הלימודים התשע"ח מגני הילדים בהתאם להנחיות מחוז דרום במשרד החינוך. "על עיריית אשקלון להקפיד כי תיקי הביטחון יימצאו ברשות כל גני הילדים. על משרד החינוך להטמיע את קיום הנחיותיו הנוגעות לתיק הביטחון", נכתב בדו"ח.

עיריית אשקלון מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה בפברואר 2019 כי נושא תיקי הביטחון טופל ונבדק.

מעיריית אשקלון נמסר בתגובה לסוגיית תיקי הביטחון: "בכלל גני הילדים יש תיקים המכילים את כל הנדרש בחוזר מנכ"ל. תכולת התיקים נבדקת בתחילת כל שנה וכל קב"ט בגזרתו דואג שיהיו מעודכנים. לגבי התיק החסר, הנושא נבדק וטופל".

בדיקות בטיחות של מתקני המשחקים בגנים

בדו"ח נכתב כי האחריות להתקנתם ולתחזוקתם של מתקני המשחקים ולטיפול השוטף בהם מוטלת על הרשות המקומית החייבת אף לתחזק אותן ולבצע בדיקות תקופתיות הן חודשיות והן שנתיות.

חצר גן ילדים באשקלון. צילום: פוטו יוסי את עוזי

על פי הדו"ח, בסיור שערך צוות הביקורת באוגוסט 2018 במתקני משחקים ב-12 גני ילדים באשקלון, נמצא כי לכל מתקני המשחקים בגני הילדים היה תו תקן, אולם עיריית אשקלון לא ביצעה בדיקות חודשיות החל משנת 2017 ועד מועד סיום הביקורת; בשנת 2016 נמצאו אסמכתאות לבדיקות חודשיות שביצעה העירייה בחודשים ינואר, אפריל, יוני, אוגוסט, נובמבר, דצמבר, ובשאר החודשים לא נערכו בדיקות; משנת 2015 ועד מועד סיום הביקורת לא ערכה עיריית אשקלון בדיקות שנתיות בהתאם לדרישות התקן במתקני המשחקים בגני הילדים; משנת 2015 ועד מועד סיום הביקורת לא ערכה העירייה בגני הילדים בדיקות תלת-שנתיות מטעם מכון התקנים או באמצעות מעבדה מאושרת אחרת כנדרש בתקן.

מבקר המדינה, השופט בדימוס יוסף שפירא. צילום אוליבייה פיטוסי

הגשת אישורי בטיחות מטעם העירייה אמורה לכלול בין השאר אישורים על קיום בדיקות ועמידה בהוראות תקן מתקני משחקים. הביקורת העלתה כי עיריית אשקלון הגישה למשרד החינוך אישורי בטיחות לשנות הלימודים התשע"ו, התשע"ז, והתשע"ח, ובהם הוצהר כי אין בגנים ליקויים מסכני חיים; ההצהרה האמורה נמסרה אף על פי שהעירייה לא ביצעה בדיקות בטיחות חשובות ביותר לבטיחות הילדים, בהתאם לתקן מתקני משחקים.

משרד מבקר המדינה העיר לעיריית אשקלון על החומרה שבהצהרתן לפני משרד החינוך (במסגרת הגשת אישורי הבטיחות השנתיים) כי גני הילדים כשירים מבחינה בטיחותית ועומדים בדרישות התקן כביכול, מבלי שביצעו את כל הבדיקות הנדרשות. "היה בהתנהלות העירייה כדי להטעות את משרד החינוך ולמנוע ממנו קבלת מידע אמין בדבר מצבם הבטיחותי של גני הילדים", נכתב בדו"ח.

בניין עיריית אשקלון. צילום: אורי קריספין

"דיווחים לא אמינים". עיריית אשקלון. צילום: אורי קריספין

לאור הממצאים הללו, נכתב בדו"ח כי על ראש העירייה לבחון את המקרים שבהם התאפשר לבעלי תפקידים למסור למשרד החינוך דיווחים לא מהימנים וכן את הנסיבות שהביאו לדיווח המטעה, ובמידת הצורך לנקוט את הצעדים המתאימים. כמו כן עליו לפעול לאלתר כדי שתופעה פסולה זו לא תישנה.

עוד העיר משרד מבקר המדינה לעיריית אשקלון על שלא ביצעה את הבדיקות במתקני המשחקים שבגני הילדים בהתאם לדרישות התקן. בכך היא לא מילאה את חובתה לשמור על בטיחותם של ילדי הגנים וצוותיהם. "התקנה לקויה של המתקנים, הפעלה לא נכונה שלהם ותחזוקתם שלא בהתאם להוראות התקן עלולות לסכן את בריאותם של הילדים המשתמשים במתקנים ואף לגרום לאסון, וניתן לאתר תקלות באמצעות הבדיקות העתיות שמחייב התקן".


רוצים להישאר מעודכנים?
הורידו את אפליקציית "כאן דרום – אשקלון"


"על העירייה להיערך לאלתר לביצוע הבדיקות החודשיות, השנתיות והתלת-שנתיות, כנדרש בתקן ובהנחיות משרד החינוך, וכן לוודא כי תחזוקת המתקנים מתבצעת בהתאם לדרישות התקן", נכתב בדו"ח.

מעיריית אשקלון נמסר בתגובה לסוגיית אישורי בטיחות שנתיים כי "העירייה הוציאה נוהל לבדיקה שנתית של מתקני המשחק בחצרות גני הילדים בהתאם לדרישות תקן מתקני משחקים 1498. כמו כן, מחלקת חשמל באגף האחזקה מבצעת בדיקות אחת לשנה בכלל הגנים ובדיקה על פי 'חוק החשמל'.  נוסיף כי, ראש העיר רואה בחומרה את העברת המידע הכוזב למשרד החינוך, מרביתו עוד טרם כניסתו לתפקיד, וביקש לעמוד מקרוב אחר ההמלצות וליישמן באופן מלא בעתיד על מנת שהנושא לא יישנה"

בדיקות בטיחות של מערכות כיבוי אש ומערכות חשמל

לפי הרשימה המנחה לעריכת מבדק בטיחות, יש לקיים בדיקות בטיחות מערכות חשמל ומערכות כיבוי אש לצורך הגשת אישורי בטיחות שנתיים למשרד החינוך.

גן ילדים. צילום אילוסטרציה

בנוגע לאישורי תקינות מערכות החשמל, בבדיקה עלה כי עיריית אשקלון הגישה אישורי בטיחות למשרד החינוך בדבר כשירות גני הילדים שבאחריותה אף שהיא לא ערכה בשנת 2016 בדיקה שנתית של ציוד מכשירי החשמל באופן חזותי (בשנים 2017 – 2018 היא כן ערכה בדיקות כאלה).

מידע בדבר זהותם של מבצעי התיקונים בגני ילדים

לאחר ביצוע סקרי הבטיחות, על הרשות המקומית לתקן את הליקויים שנמצאו בסקרים. "לצורך קיום בקרה ופיקוח יעילים על טיב התיקונים, מן הראוי כי הרשויות המקומיות יחזיקו במידע על זהות הגורם שביצע את התיקון ועל מועד התיקון, וכן יתעדו את הערותיו או הנחיותיו המקצועיות ואת חתימתו של הגורם שביצע את התיקון", נכתב בדו"ח.

בביקורת עלה כי לא היה בידי עיריית אשקלון מידע על זהות מבצעי התיקון ועל מועד התיקון, ולא תיעוד חתימתו של הגורם שביצע את התיקון על טופס דוח התיקון. היעדר מידע כזה עלול לפגוע ביכולת הרשות המקומית לקיים בקרה ופיקוח נאותים על טיב התיקונים שנערכו בגני הילדים ואף על ביצועם בפועל.

ליקויי בטיחות בגני הילדים

משרד מבקר המדינה ערך סיורים אקראיים בגני ילדים באשקלון, ומצא בהם ליקויי בטיחות נוספים על אלה שנמצאו בסקרי הבטיחות השנתיים שערכה העירייה. בסיורים שערך צוות הביקורת ב-11 גנים ביוני 2018 ובאוקטובר 2018, דהיינו לאחר פתיחת שנת הלימודים, נמצאו ליקויי בטיחות בגנים, למשל: פינות חדות עשויות מתכת בפתח האוורור של מקלט; בליטות חדות בשעון מים; ארון משחקים ללא קיבוע לקיר, ועוד.

משרד מבקר המדינה העיר לעיריית אשקלון כי הליקויים שנמצאו מסכנים את שלום הילדים בגנים, ועל כן הן נדרשות לתקנם.

הפקת לקחים בעקבות תאונות בגני ילדים

נוהלי הבטיחות בגני ילדים קובעים כי במקרה שהתרחשה תאונה בגן ילדים ואפשר לבדוק את האירוע – למשל כשהמשטרה אינה חוקרת את התאונה – יבדוק קב"ט מוס"ח או מנהל בטיחות מוסדות החינוך ברשות המקומית את סיבותיה. אם יהיה צורך בכך, נציגי משרד החינוך הרלוונטיים יבדקו אף הם את האירוע, והרשות המקומית תנקוט פעולות מיידיות להסרת המפגעים שהתגלו או לסגירתו של אזור המפגע, והכול בהתאם לשיקול דעתה המקצועי של הרשות.

על פי הדו"ח, קב"ט עיריית אשקלון ביצע הליכי הפקת לקחים רק בנוגע לחלק קטן מהתאונות: הגננות באשקלון דיווחו על 54 תאונות, אך רק על חמש מהן ערך הקב"ט בעירייה הפקת לקחים.

משרד מבקר המדינה העיר לעיריית אשקלון כי עליה להקפיד לעבוד בהתאם לנוהלי הבטיחות ולבדוק את הסיבות לתאונות שהתרחשו בגני הילדים אשר באחריותה, לצורך הפקת לקחים.

מעיריית אשקלון נמסר בתגובה לסוגיית עדכון תאונות בגני הילדים כי "הקב"טים מנחים את הצוות החינוכי בגנים לעדכן ולדווח על כל אירוע ומונחים לוודא שהגורם האחראי יכיר את הנוהל. מכל מקום, האירועים, במידה וישנם, מתוחקרים ומטופלים. זה המקום להזכיר את סוגיית הביטחון בגני הילדים שזכתה לשדרוג באמצעות סיירת הגנים הפועלת על ידי מאבטחי מוסדות חינוך ניידים".

תגובות

אולי יעניין אותך גם

🔔

עדכונים חמים מ"כאן דרום אשקלון"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר